Študentsko delo je vstopnica za pridobitev prvih delovnih izkušenj

Študentsko delo je odlična priložnost za vse, ki si še pred redno zaposlitvijo želite pridobiti delovne izkušenje in delovne navade. Delo preko študentske napotnice za delo je hkrati tudi priložnost za vse tiste, ki si želite, oziroma potrebujte, dodatni zaslužek.

Zakon o delovnih razmerjih (Zakonska podlaga 142. -146. člen ZDR-1) posebej določa, da osebe mlajše od 18 let ne smejo opravljati nadur, poln deloven čas, pa ne sme presegati 40 ur na teden oziroma 8 ur na dan.

Študentsko delo lahko opravlja tisti, ki je dokončal osnovno šolo in hkrati šteje več kot 15. let. V takšnem primeru mora iskalec zaposlitve izpolnjevati oba pogoja, ne le enega od njiju. Delo za študente lahko nadalje opravlja tisti, ki ima status dijaka (rednega ali izrednega) ali pa rednega/izrednega študenta (enako velja za tuje študente, ki so v Sloveniji na študijski izmenjavi). Le ti za delo potrebujejo tudi potrdilo o rezidentskem statusu, ki ga pridobijo na davčni upravi.

Pomembno je vedeti tudi, da je študentsko delo, delo na napotnico, zato s podjetjem oziroma delodajalcem ne podpišeš nobene pogodbe. Študentska napotnica za delo je pravna podlaga za tvoje delo preko študentskega servisa, v primeru, da bi nanjo pozabil, pa bi se tvoje delo štelo za delo na črno.

Študent opravlja študentsko delo v logistiki

Študentsko napotnico za delo dobiš na študentskem servisu. Zanjo zaprosiš kar preko spleta, iz študentskega servisa pa ti nato na tvoj telefon pošljejo sms s povezavo do PDF datoteke, ki je dostopna tudi na spletu. Podjetje mora še pred pričetkom dela tvojo napotnico tudi elektronsko podpisati v e-poslovalnici.

Od leta 2020 je na voljo sistem, ki omogoča izpis delovnih izkušenj pridobljenih preko dela za študente. Sistem, ki ga vodi Študentska organizacija Slovenije je tudi uradna evidenca tvojih izkušenj in znanj. Le te lahko pridaš k življenjepisu, ki ga boš oddal ob iskanju redne zaposlitve ali novega študentskega dela.

Študente velikokrat zanima kako je z dohodnino, ter kako je z neto in bruto izplačilom za njihovo delo. Razlika med bruto in neto plačo je tisti del denarja, ki ga delodajalec kot prispevek vplačuje v tvoje pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Le ta se hkrati šteje tudi v tvojo delovno dobo. Za študente je višina prispevka določena v viši 15,5%.

Predpisana je tudi minimalna urna postavka, in sicer, 5,89 evra bruto. Ko se odvede 15,5% prispevka, ostane neto plača, ki znaša 4,98 evra. Neto plača je torej tisti znesek, ki ga dobiš na svoj račun.

Poznamo kar nekaj olajšav pri plačevanju dohodnine za študentsko delo. V letu 2020 si lahko neobdavčeno zaslužil okoli 3.970 eur neto (okoli 4.700 eur bruto), starši pa so te lahko uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana. V kolikor nisi bil uveljavljan kot vzdrževani družinski član, si lahko v letu 2020 zaslužil okoli 10.104 eur neto (okoli 12.000 eur bruto). Študentu, ki dela preko napotnice se prizna 10% normiranih stroškov, neobdavčen pa je tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V kolikor enkratno nakazilo, torej tvoje neto plačilo, ne presega 400 eur, se akontacija dohodnine ne odvede. Akontacija dohodnine znaša 25%, v primeru dela za študente pa ta akontacija zanaša 22,5%, saj se od 25% odšteje 10% normiranih stroškov.

Študent išče študentsko delo na računalniku.

ŠTUDENT - iskanje dela

Pri iskanju dela za študente je najpomembneje, da se osredotočiš na dela, ki te zanimajo, na podjetja, ki jim zaupaš oziroma na podjetja pri katerih bi se rad v prihodnosti tudi redno zaposlil.

Prosta delovna mesta za študente so objavljena na spletnih portalih študentskih servisov in kariernih oz. zaposlitvenih centrov. V kolikor imaš v mislih podjetje pri katerem bi rad delal, pa to podjetje trenutno ne oglašuje prostih delovnih mest, imaš na voljo tako imenovano slepo pošiljanje pisem oziroma prošenj za delo. V takšni prošnji se predstaviš, izpostaviš svoja znanja in kompetence, ter podjetju sam ponudiš svoje znanje.

Študentsko delo je lahko lepa priložnost za razvoj kariere, za nova spoznanja in druženje, za osebnostno rast in seveda za zaslužek. Študentsko delo je delo, ki naj bi te izpolnjevalo in ti predvsem naj ne bi bilo v breme. Študentsko delo, ki naj bi te motiviralo in pomagalo pri izgradnji kariere. Zato je zelo pomembno, da izbereš delodajalca in/ali podjetje, ki ti ustreza. Študentsko delo šteje k pokojninski dobi, izkušnje pridobljene s študentskim delom prek napotnice, pa postanejo tudi formalne izkušnje ob iskanju redne zaposlitve.

Ne pozabi na dohodnino, sploh, če te starši uveljavljajo kot vzdrževanega člana. Za oddajo dohodnine ne potrebuješ ničesar, saj je izračun avtomatski in ga izvedejo na FURSu. Če so ob študentskem delu nastali tudi stroški prevoza in nočitve, lahko vsak, ki dela preko študentske napotnice, te stroške tudi uveljavlja. Uveljavlja se jih z dokazili o njihovem nastanku, in sicer neposredno pri davčnem organu.

V luči trenutnih epidemioloških razmer ne pozabi na redno testiranje. Pri delu za študente veljajo enaki PCT pogoji kot za redno zaposlene. Tako kakor za redno zaposlene, tako tudi za vse, ki delajo prek študentske napotnice, redno testiranje plačujejo delodajalci.

Pripravil team Optius

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.