Programi - ZRSZ

Znanje vam omogoča, da dobite zaposlitev ali ustvarite novo zaposlitveno priložnost zase.

Na tej poti vam lahko pomagajo programi usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja. Programe se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja.

Usposabljanje in izobraževanje

S pomočjo teh programov lahko pridobite izobrazbo, znanja in veščine za opravljanje določenih poklicev ali nalog na delovnem mestu.

Preberite več >>

bigstock 174455440 velika

Zaposlovanje

Nekateri delodajalci so vas pripravljeni zaposliti z našo finančno pomočjo v okviru programov zaposlovanja.

Preberite več >>

Aktivna politika zaposlovanja (APZ)

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) se izvaja v obliki ukrepov in programov, ki so predstavljeni v Katalogu ukrepov APZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).

Po Zakonu o urejanju trga dela imajo prednost pri vključevanju v programe APZ prijavljeni brezposelni, ki še niso bili vključeni v noben program.

Zadnjič posodobljeno: 27. 3. 2023.