Obvezno zdravstveno zavarovanje

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči.

Ste pred kratkim dopolnili 26 let ali pa se iz drugih razlogov prvič sami soočate z urejanjem zavarovanja? Verjamemo, da so lahko v tem primeru izrazi, kot sta dopolnilno ter obvezno zdravstveno zavarovanje, za vas španska vas.

A ne skrbite, saj vam bo nadaljevanje članka osvetlilo to tematiko in vam pomagalo urediti vse potrebno za vaše zdravstveno zavarovanje.

Kaj je obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje vam v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) daje pravico do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Omogoča vam tudi prejem denarnih nadomestil, kot sta nadomestilo plače med začasno odsotnostjo z dela in povračilo potnih stroškov, ko uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev.

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse posameznike, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. To so:

  • osebe v delovnem razmerju,

  • osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost,

  • lastniki zasebnih podjetij,

  • prejemniki različnih socialnih dajatev,

  • druge osebe z dohodkom,

  • državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem pri nas in po njih zavarovani družinski člani (denimo otroci, zakonec idr.). 

Kaj krije obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje v polnem obsegu krije zdravljenje otrok in šolarjev do 26. leta. Krije tudi storitve, povezane z nosečnostjo in porodom, ter zdravljenje nekaterih resnih bolezni.

Zdravljenje za preostale zavarovane osebe ter večine bolezni in nezgod pa je le delno financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Posledično je za njihovo zdravljenje potrebno doplačilo. Primeri storitev, za katere morate doplačati, so obiski specialistov, bolnišnic ali zdravilišč kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja (razen za zdravljenje nekaterih zelo resnih bolezni), številni medicinski pripomočki, nenujni prevozi z reševalnim vozilom, zobna protetika, medicinski pripomočki za izboljšanje vida in zdravila.

Pravico do plačila zdravstvenih storitev zavarovanci uveljavljajo s kartico zdravstvenega zavarovanja. Zavarovane osebe jo prejmejo ob prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Odstotek stroškov zdravljenja pri obveznem zdravstvenem zavarovanju je določen z zakonom. Doplačilo za tovrstne storitve in izdelke je lahko zelo visoko in znaša vse do 90 % cene, kar lahko nanese tudi do več tisoč evrov.

zdravstveno zavarovanje

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Če se želite izogniti dodatnim stroškom, razmislite o sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem namreč v celoti dopolnimo razliko med zneskom, ki ga krije osnovno zavarovanje, in polno vrednostjo zdravstvenih storitev. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem si zavarovane osebe tako zagotovijo višji standard oskrbe in širši obseg pravic do zdravstvenih storitev.

V primeru sklenjenega dopolnilnega zavarovanja bo vsa morebitna doplačila krila vaša izbrana zavarovalnica. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ponujajo tri zavarovalnice – Generali zavarovalnica d.d.; Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.; ter Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

V Sloveniji imajo prostovoljno dopolnilno zavarovanje sklenjeno skoraj vsi prebivalci, in sicer kar 95,5 %.

Kdo potrebuje obvezno zdravstveno zavarovanje?

Kratek odgovor je, da obvezno zdravstveno zavarovanje potrebuje prav vsak, saj nikoli ne vemo, kdaj ga bomo potrebovali. Brez njega namreč nimamo brezplačnega dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev in tako ogrozimo lastno zdravje. Poleg tega je, kot razkriva že njegovo ime, obvezno zavarovanje v Sloveniji obvezno za vse predhodno navedene posameznike.

Obvezno zdravstveno zavarovanje si moramo nujno čim prej urediti v določenih primerih – npr. če izgubimo status študenta ali dijaka oziroma ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnimo 26 let. Zavarovanje si uredimo tudi, ko se prvič zaposlimo ali odpremo s. p. oziroma postanemo družbenik v d. o. o., ali d. n. o. Urediti si ga morajo tudi vsi, ki postanejo državljani Republike Slovenije, in vsi, ki iz drugih razlogov nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Kako urediti obvezno zdravstveno zavarovanje?

Če ste brezposelni in zdravstvenega zavarovanja nimate sklenjenega pri delodajalcu oziroma samostojno opravljate pridobitno ali poklicno dejavnost, lahko zdravstveno zavarovanje uredite na najbližji izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Osebam v delovnem razmerju zavarovanje po zakonu uredi in plačuje delodajalec, upokojencem pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Osebe brez dohodkov lahko vlogo oddajo na najbližjem centru za socialno delo. Če je njihova vloga odobrena, jim center plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje in v nekaterih primerih tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje do izteka veljavnosti odločbe.

Posamezniki, ki se izobražujejo oziroma še niso dopolnili 26. leta starosti, so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje in zavarovani kot družinski člani. Zavarovanje velja do konca študijskega leta, v katerem posameznik dopolni 26 let, ob koncu študijskega leta pa je treba obvezno zavarovanje nujno urediti na izpostavi ZZZS.

Oseba brez statusa študenta oziroma dijaka po dopolnjenem 18. letu si mora obvezno zavarovanje prav tako urediti sama.

Kako preveriti stanje svojega obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Status obveznega in dodatnega zavarovanja lahko vsak enostavno preveri na spletni strani ZZZS oziroma na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Preveriti ga je mogoče tudi prek SMS-sporočila na telefonsko številko 031 771 009, vsebina sporočila pa je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS-številka zavarovane osebe, ki je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja.

 

Zdravstveno zavarovanje torej zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost, saj pokriva stroške zdravljenja in oskrbe, kadar zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene težave.

Sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja je nujna, sklenitev dopolnilnega zavarovanja pa močno priporočljiva, saj boste v nasprotnem primeru storitve plačevali iz lastnega žepa.

Pripravil: Team Optius.com