Obvestila o neizbiri – Kaj pravijo delodajalci?

V mesecu januarju smo se pri Optius.com izvedli mini anketo, na podlagi katere smo želeli ugotoviti ali delodajalci neizbranim kandidatom pošljejo tudi obvestilo o neizbiri.

V mesecu januarju smo se pri Optius.com izvedli mini anketo, na podlagi katere smo želeli ugotoviti ali delodajalci neizbranim kandidatom pošljejo tudi obvestilo o neizbiri.

Obvestilo o neizbiri bi moral prejeti vsak, ki se je prijavil na objavljeno prosto delovno mesto in ni bil izbran. Slišati je, da se iskalci zaposlitve vse preveč soočajo s tem, da po poslani prijavi na določeno prosto delovno mesto od delodajalca in ob koncu selekcijskega postopka, ne prejmejo obvestila o neizbiri.

V takem primeru iskalec zaposlitve ne more dobiti povratne informacije pri čem je oz. kaj se je zgodilo z njegovo prijavo. Če si je iskalec vzel čas, ustrezno pripravil, poslal prijavo, ter s tem izkazal željo in interes na prosto delovno mesto, je edino pravilno, da si čas za obvestilo o neizbiri vzame tudi delodajalec. Dandanes je to »opravilo« še toliko bolj enostavno kot je bilo v preteklosti. Zadostuje tudi odgovor po elektronski pošti na e-naslov prijavljenega kandidata, če se je ta na delodajalčev oglas prijavil po tej poti. Delodajalcem portal Optius.com znotraj njegovega uporabniškega računa omogoča prav to, da to obveznost lahko opravi hitro, enostavno in obenem profesionalno.

Iskalcem zaposlitve, ki še niste registrirani na našem portalu na tej točki priporočamo, da si ustvarite svoj uporabniški račun, saj boste tako imeli ne le boljši pregled nad svojimi prijavami, temveč tudi lažje sledili svojim zaposlitvenim ciljem in ostalim aktivnostim.

Ne pozabimo! Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan poslati pisno obvestilo neizbranemu kandidatu v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kakšno pa naj  bo obvestilo o neizbiri? Jasno, kratko in spoštljivo.

Vsebuje naj:

  • Zahvalo za prijavo in izkazan interes na prosto delovno mesto
  • Seznanitev, da na prosto delovno mesto prijavljeni kandidat ni bil izbran
  • Razlog za neizbiro
  • Vljuden zaključek

Analiza ankete obvestila o neizbiri Vir: Anketa, januar 2021, Optius,.com

Rezultati so bili nad pričakovanji. Pokazali so, da kar 78% delodajalcev dosledno upošteva zakonsko dolžnost in vedno pošlje obvestilo o neizbiri, 22 % delodajalcev pa je takih, ki na to obveznost žal pozabi.

Pripravila: Kaja Rozman, Optius.com

 


Prijava na newsletter

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.