Letna naročnina

Naročnina se sklene za obdobje največ enega leta oziroma do porabe zakupljene kvote oglasov (100 oglasov), kar nastopi prej.

V primeru, da se z naročnino zakupljena kvota oglasov ne porabi do izteka obdobja enega leta, se neporabljena kvota oglasov ne more prenesti v obdobje po izteku naročnine oziroma v morebitno obdobje nove naročnine. V primeru, da se zakupljena kvota oglasov porabi pred iztekom enoletnega obdobja od sklenitve naročnine, naročnina preneha. Novo kvoto oglasov pridobite s sklenitvijo nove naročnine. Ponovna objava istega oglasa se šteje kot nova objava.