Letna naročnina

Naročnina se sklene za obdobje največ enega leta oziroma do porabe zakupljene kvote oglasov (100 oglasov), kar nastopi prej.

V primeru, da se z naročnino zakupljena kvota oglasov ne porabi do izteka obdobja enega leta, se neporabljena kvota oglasov ne more prenesti v obdobje po izteku naročnine oziroma v morebitno obdobje nove naročnine. V primeru, da se zakupljena kvota oglasov porabi pred iztekom enoletnega obdobja od sklenitve naročnine, naročnina preneha. Novo kvoto oglasov pridobite s sklenitvijo nove naročnine. Ponovna objava istega oglasa se šteje kot nova objava.

Paketni vnos oglasov

Paketni vnos oglasov se omogoča za obdobje največ enega leta oziroma do porabe zakupljene kvote oglasov (100 oglasov), kar nastopi prej.

V primeru, da se z naročnino zakupljena kvota oglasov ne porabi do izteka obdobja enega leta, se neporabljena kvota in neporabljen paketni vnos oglasov ne more prenesti v obdobje po izteku naročnine oziroma v morebitno obdobje nove naročnine. V primeru, da se zakupljena kvota oglasov in paketni vnos oglasov porabi pred iztekom enoletnega obdobja od sklenitve naročnine, naročnina preneha. Novo kvoto in nov paketni vnos oglasov pridobite s sklenitvijo nove naročnine. Ponovna objava istega oglasa se šteje kot nova objava.