Zaposlitveni oglas, ki bo pritegnil prave sodelavce

Spoznajte smernice, ki vam bodo v pomoč pri kreiranju zaposlitvenega oglasa, ne glede na opis želenega delovnega mesta. Z upoštevanjem njih boste korak bližje k odličnem zaposlitvenem oglasu.

Naziv delovnega mesta

Prva stvar, ki jo iskalec vidi, ko pregleduje zaposlitvene portale je naziv delovnega mesta. Naziv delovnega mesta, naj bo čim bolj jasno opredeljen, da v potencialno primernemu iskalcu vzbudi zanimanje. Izogibati se je potrebno  nazivom kot so samo »Strokovni sodelavec« ali »Sodelavec I«, saj iz takega naziva ni možno sklepati za katero področje dela gre oziroma kaj je glavna nit samega delovnega mesta. Seveda se takim nazivom ni mogoče izogniti v primeru, da so delovna mesta sistemizirana in v sklopu sistemizacije tudi tako poimenovana. V kolikor pa nazivi delovnih mest niso v naprej določeni z akti o sistemizaciji, naj bodo te čim bolj natančni npr. »Strokovni sodelavec za iskanje in selekcijo kadra«, saj tako jasno povemo, da iščemo nekoga, ki bi v podjetju skrbel za iskanje novih sodelavcev.

Marketing Ninja, SEO superman…

V zadnjih letih se predvsem v mladih podjetjih in start – upih rado uporablja nazive kot so Ninja, Superman, Superwomen ipd. kar sicer lahko kaže na moderno in zabavno kulturo v podjetju, vendar kaže tudi na to, da ima lahko podjetje nerealistične predstave o tem kakšne kompetence in znanja naj bi kandidat imel, hkrati pa lahko sklepamo, da kot je že z nazivom namignjeno, pričakuje nadnaravne sposobnosti. To so začeli opažati tudi iskalci zaposlitve, ki vse bolj cenijo normalni delovni ritem, prosti čas po končanem delovniku, kar pa ravno oglasi z nadnaravnimi nazivi pogosto ignorirajo in pričakujejo stalno dosegljivost in dnevno preseganje rezultatov.

Kakšne so delovne naloge in pričakovane kompetence za zasedbo delovnega mesta?

Ko sestavljamo oglas za novo delovno mesto, se moramo najprej vprašati kaj bo tisti, za katerega želimo, da se na oglas prijavi, želel prebrati. Moramo zavedati, da ko iskalci zaposlitve berejo zaposlitvene oglase v večini primerov ne vedo točno s čim se podjetje ukvarja in kakšna bi bila točna vloga novega zaposlenega v podjetju. S tem zavedanjem morajo podjetja sestaviti oglas, ki bo jasno opisal s čim se podjetje ukvarja in kakšne bodo glavne delovne naloge, če se iskalec pridruži podjetju. V oglasu naj bo navedeno čim bolj podrobno, kakšne so vsakdanje naloge, kdo so deležniki s katerimi bi posameznik sodeloval in komuniciral na dnevni bazi. Tukaj je potrebno poudariti, da sam opis delovnih nalog ne sme biti predolg, saj s tem tistega ki oglas bere, hitro odvrnemo. Smiselno se je vprašati kaj je tistih 5 – 7 glavnih delovnih nalog s katerimi se bo zaposleni vsakodnevno srečeval.

Te naloge naj bodo čim bolj jasno opisane, vendar še vedno kratko in jedernato, da se s samo dolžino ne odvrne potencialnih kandidatov. V kolikor bodo naloge ki jih bo oseba opravljala jasno opredeljene več možnosti bo, da se na delovno mesto prijavijo primerni kandidati. Nemalokrat se zgodi, da so delovne naloge opisane preveč splošno, hkrati pa se delovne naloge zdijo manj kompleksne kot so v resnici. Zato se na taka delovna mesta velikokrat zaradi neustrezne predstave kaj delovno mesto zahteva, prijavljajo iskalci, ki za delovno mesto, niso primerni.

Podobno pravilo velja tudi pri pričakovanjih, ki jih imamo od iskalca oziroma kandidata za zaposlitev. Kaj pričakujemo od kandidata moramo jasno opredeliti, vendar pa se je potrebno vprašati, kaj so tiste ključne kompetence in znanja, ki jih pričakujemo. Podjetja pogosto pod pričakujemo v oglas navedejo preveč obširne zahteve, katere bi sicer želeli, da jih kandidat izpolnjuje, vendar je potrebno razmisliti ali so zahteve realne ter ali na trgu obstajajo kandidati, z vsemi želenimi kompetencami in znanji. Na tej točki se je potrebno vprašati katere so tiste kompetence, ki so za zasedbo delovnega mesta res nujne in katere so tiste, ki se jih oseba lahko priuči v relativno kratkem času in s tem uspešno opravlja delovne naloge.

Ugodnosti, ki jih podjetje ponuja

Izpostavite konkretne prednosti v zaposlitvenem oglasu.

Podjetja pri kreiranju zaposlitvenega oglasa pogosto ne posvečajo dovolj časa razdelku Ponujamo. Ali so ugodnosti in pogoji, ki jih ponujajo zelo suhoparni ali pa navedejo, da ponujajo redno plačilo in regres katera sta po zakonu o delovnih razmerjih obvezna. Navajanje rednega plačila in regresa pod ugodnosti, ki jih podjetje ponuja ni smiselno, hkrati pa lahko potencialne kandidate odvrne od prijave, saj lahko sklepa, da je redno plačilo ugodnost in ne zakonsko določena obveznost delodajalca v zameno za opravljeno delo. Smiselno se je osredotočiti na ugodnosti in dobre prakse podjetja bodisi fleksibilen delovni čas, možnost dela od doma, možnost mentorstva, dobro strukturiran onboarding, možnost napredovanja, ki je jasno opredeljen tako časovno kot s tem, kaj točno se glede novih kompetenc od kandidata pričakuje.

Poleg ugodnosti, ki jih ponujamo je smiselno predstaviti kaj je naše poslanstvo in smisel, saj nove generacije vedno bolj stremijo v temu, da so zaposleni v podjetju, ki ima pozitiven vpliv na širšo okolico, deluje družbeno odgovorno hkrati pa z svojimi izdelki ali storitvami družbi prinaša dodano vrednost.

Ena izmed ključnih nasvetov, ki lahko pripomorejo k ustrezno spisanem zaposlitvenem oglasu je tudi to, da pri pisanju in objavi sodeluje tako kadrovik kot vodja oddelka, ki išče novega sodelavca, saj se samo na tak način lahko v oglas vključi podatke in informacije, ki bodo najbolj učinkovito predstavile delovno mesto in dosegle najbolj primerne kandidate.

Plača v zaposlitvenem oglasu

Plača v zaposlitvenem oglasu, da ali ne? Po zakonu v Sloveniji ni potrebno navesti podatka o plači, zato se večina podjetij raje odloči, da bodo ta podatek razkrili na razgovoru samem. Določena podjetja, predvsem tista, ki ponujajo večje plače od konkurence v panogi informacijo o plači sicer delijo tudi znotraj oglasa vendar je to bolj izjema kot pravilo.

Torej ali informacijo o plači navesti ali ne? Odločitev je odvisna od tega, kakšna je ponujena plača glede na konkurenco in ali obstaja možnost pogajanja o višini plače glede na znanja in kompetence kandidatov, ki pridejo v ožji izbor. S tem ko se navede plača se lahko dodatno spodbudi k prijavi lahko pa ima ravno obratni učinek in se bo primernim kandidatov ponujena plača zdela prenizka in se zato ne bodo prijavili. Zlata sredina bi bila, da se navede razpon plače od do s pripisom, da se višina plače stvar dogovora glede na znanje in kompetence, ki bi jih nov zaposleni prinesel v podjetje.

Enoznačnega odgovora kakšen je res dober zaposlitveni oglas ni oziroma je težko opredeliti točno, kaj bi pri posameznem delovnem mestu morali napisati, da bi pritegnili ustrezne kandidate. Kaj napisati v samem oglasu je odvisno od delovnega mesta, področja dela, nivoja odgovornosti, ki jo bo ta oseba nosila ipd. So pa zgoraj navedene smernice uporabne pri kreiranju zaposlitvenega oglasa za praktično vsako delovno mesto.

Pripravila: Rebeka Benda, Optius.com