Na kaj ob »kroničnem pomanjkanju« pravega kadra, kadroviki danes ne smejo pozabiti

Se tudi v vašem podjetju srečujete s težavo pridobiti kvalitetne prijave? Imate trenutno razpisano prosto delovno mesto, vendar se vam zdi, da ustreznega kandidata ne boste dobili?

Pregovor »“don’t put all your eggs in one basket« drži tudi, ko pridemo do točke iskanja/privabljanja novih sodelavcev v svojih organizacijah. Zanašanje na eno vrsto iskanja novih zaposlenih lahko pomeni, da bo sam proces iskanja in selekcije potekal predolgo ali pa bo cel neuspešen. Iz leta v leto imajo podjetja na voljo več »kanalov« preko katerih lahko nagovarjajo in iščejo kandidate, zato bi bilo škoda, da se le teh ne bi posluževali oz. da se nanje pozabi pomisliti.

Zakaj je danes »več kanalno« iskanje novih zaposlenih nuja in ne več izbira?

HITROST

Pridobivanje ali privabljanje potencialnih kandidatov je še posebej v današnjih časih zamudno še posebej, če podjetje išče kader s specifičnimi znanji in izkušnjami, katerih na trgu dela kronično primanjkuje (deficitaren kader). S tem, ko se podjetje odloči za več kanalno oglaševanje (po)skrbi, da istočasno doseže, kar se da širok krog potencialnih kandidatov v relativno kratkem časovnem obdobju. Tudi podatki na karierno zaposlitvenem portalu Optius.com kažejo, da se kar 70 % kandidatov prijavi na delovno mesto v prvih dvanajstih urah po objavi kadrovskih potreb/prostega delovnega mesta, kar pomeni, da lahko podjetje v kolikor se poslužuje več kanalnosti, v nekaj dneh »pride« že do prvega nabora potencialnih kandidatov s tem pa lahko začne z razgovori za zaposlitev in samo selekcijo vse do intervjuja za zaposlitev. V kolikor pa se podjetje odloči koristiti samo en kanal, pa se ta postopek ne samo podaljša v kolikor prvi kanal ne doseže dovolj potencialno ustreznih kandidatov, temveč morda izgubi tudi kakšen potencialen kader, ker je ta kanal v tistem časovnem obdobju enostavno spregledal.

Kandidati s specifičnimi znanji in izkušnjami

Bolj kot kvantiteta je pri iskanju novih sodelavcev pomembna kvaliteta njihovih znanj, sposobnosti, spretnosti, izkušenj. Medtem, ko podjetje oglašuje prosta delovna mesta na več kanalih s tem doseže različne skupine kvalitetnih kandidatov. S tem ko se doseže kvantitativno večje število kandidatov večja je verjetnost, da bo med vsemi doseženimi tudi več tistih, ki bi s svojimi znanji in kompetencami podjetju prinesli dodano vrednost.

Kadrovik izbira med kockami, ki ponazarjajo ustrezne kadidate.

Pomembni kanali za iskanje/privabljanje novih sodelavcev

  • Zaposlitveni portali – največkrat uporabljeni kanali za objavo prostih delovnih mesto so zaposlitveni portali. Objava na zaposlitvenih portalih je najbolj smiselna, saj so boljši portali namenjeni izključno iskanju/privabljanju novih sodelavcev ter usmerjanja na področju zaposlovanja. Objava na zaposlitvenih portalih v primerjavi z objavami na drugih spletnih straneh ali pa ostalih medijih ima prednost tudi v tem, da imajo obiskovalci teh portalov fokus na iskanje (nove) zaposlitve in ne recimo še na branje drugih novic, oglasov za različne ponudnike oblek in obutve itd. Glavni namen obiska posameznika na zaposlitvenem portalu je že iskanje (nove) zaposlitve, tako da je samo nagovarjanje nekoliko lažje in se morajo podjetja bolj osredotočiti na dobro vsebino oglasa kot na to, da dosežejo skupino ljudi, ki jih iskanje zaposlitve sploh zanima. Seveda v tem primeru dosežemo aktivne iskalce zaposlitve, do neaktivnih pa lahko pridemo tudi s pomočjo družbenih omrežjih zaposlitvenih portalov, ki lahko objave prostih delovnih mest delijo med širšo množico.
  • Karierne strani na spletni strani podjetij – ena izmed bolj pomembnih korakov pri oglaševanju prostih delovnih mest je objava prostih delovnih mest na kariernih podstraneh spletne strani podjetja, pa vendar na to podjetja velikokrat pozabijo oziroma se jim ta »aktivnost« ne zdi tako pomembna. S tem, ko se v podjetju odločijo, da je taka objava nepomembna kaže na to, da ne verjame v obiskanost svoje spletne strani, vendar je o tem objavah smiselno razmisliti tudi seveda zaradi tistih nekaj obiskovalcev na strani, ki bi jih ta vsebina zanimala. Podjetja lahko ogromno naredijo že z posodobljenim opisom O delodajalcu (primer opisa podjetja Moja zaposlitev d.o.o.). Delodajalci pozabijo, da z objavo delovnega mesta gradijo tudi blagovno znamko podjetja t.i. employer branding.
  • Priporočila zaposlenih ali dobri ambasadorji podjetja – ena izmed možnosti, na katera podjetja pogosto pozabijo oziroma se na njih spomnijo šele ko so pri ostalih načinih iskanja neuspešni je uporaba priporočil zaposlenih. Zaposleni v podjetju so najboljši ambasadorji podjetja in dobre organizacijske kulture, ki je ena izmed bolj iskanih kvalitet pri menjavi zaposlitve. Zaposleni lahko med svojo socialno mrežo razširijo novico, da v njegovem podjetju zaposlujejo, hkrati pa lahko priporočijo koga, ki ga poznajo in se jim zdi potencialno ustrezen. S tem se zmanjša tudi možnost napačne odločitve pri izbiri kandidata, saj ga nekdo izmed zaposlenih že pozna in ve kako oseba deluje, kakšne vrednote in kakšen odnos do dela ima.
  • Družbena omrežja – Družbena omrežja so v trenutnem času ena izmed najbolj uporabljenih in uporabnih platform. Posamezniki jih uporabljajo tako za medosebno komunikacijo, zabavo, izobraževanje, ter pridobivanje najrazličnejših informacij. Podjetja lahko posameznikovo več urno preživljanje na družbenih omrežjih izkoristijo v svoj prid z lastnim pojavljanjem, aktivnimi profili na omrežjih ter sponzoriranih objavah prostih delovnih mest, ki omogočajo targetiranje specifičnih ciljnih skupin. To omogoča, da oglas za prosto delovno mesto vidijo tudi skupine ljudi za katere obstaja večja možnost, da jih bo sama vsebina oglasa pritegnila in jih motivirala k prijavi na sam oglas in kasneje v zaposlitev.

Napisala: Rebeka Benda, Optius.com