Uspešni otroci razvijajo svoje talente

Zelo redki so poklici, za katere se je možno izobraževati samo v eni ali nekaj šolah v državi. Nenazadnje tudi smer šolanja ne določa dokončno, kaj bo nekdo počel vse življenje. Vprašanje je torej, kako izbrati šolo – kaj mora ta nuditi, da se bo mlademu človeku odprlo čim več možnosti in katera so znanja ter veščine prihodnosti?

Še vedno sem mnenja, da naj si devetošolec izbere šolo sam. Ta naj ga v prvi vrsti veseli in s tem jo bo najverjetneje tudi rad obiskoval. Smo pa v obdobju odraščanja našega najstnika starši še vedno tisti, ki naj bi mu pri njegovi odločitvi pomagali z nasveti, izkušnjami in poznavanjem trga dela. Čeprav imamo danes na voljo ogromno količino informacij, je lahko izbira prave šole kljub vsemu svojevrsten izziv. V tem, na trenutke stresnem položaju niso samo naši otroci, ki se počasi osamosvajajo in se morajo poleg vsakodnevnih najstniških problemov soočiti še z odločitvijo, kaj bodo delali v življenju, temveč tudi starši, ki jim želimo v največji meri pomagati pri pravi odločitvi.

VČASIH GIMNAZIJE, DANES STROKOVNE ŠOLE.

Če so bile še pred leti med najbolj pogosto izbranimi srednjimi šolami gimnazije, se sedaj vpis že počasi obrača v prid srednjim strokovnim šolam. Mladi in starši so prepoznali, da so tudi iz srednjih strokovnih, tehniških in poklicnih programov kasneje možnosti za nadaljnje šolanje, ponujajo pa večje možnosti za zaposlitev. Trenutno najbolj iskani poklici so prav s področij, kot so kuhar, orodjar, CNC operater, strojni tehnik, prodajalec, avtomehanik, računalniški tehnik, …

S težavo kam se vpisati, smo se lani soočili tudi v naši družini. Vse do tega trenutka sem bila prepričana, da zaradi poklica, ki ga opravljam, poznam poklice do obisti, pa temu ni bilo tako. Glede na to, da se pri svojem delu dnevno ukvarjam s tematikami s področja zaposlovanja in da svetujem tudi iskalcem zaposlitve, bi marsikdo pričakoval, da bom točno vedela, kaj svetovati svojima otrokoma. Naletela sem na mnoge ovire, ko sem uvidela, da jima nisem mogla bolj nazorno predstaviti obstoječih poklicev ali poklicev v nastajanju. Predstave o tem kaj vse lahko dela npr. strojni tehnik danes in kaj je delal nekoč, so se v marsikaterem podjetju zelo spremenile. Če starš v to nima uvida, lahko zaradi nepoznavanja določenega poklica otroku pri nasvetih prej škodi kot koristi. V šolskem sistemu imamo na voljo veliko zanimivih programov, tudi takih, za katere se mladi in starši največkrat tudi zaradi nepoznavanja in nepopularnosti poklica ne odločajo.

Svojima najstnikoma - sedaj sta že dijaka prvega letnika, sem svetovala, da izbereta srednjo šolo, ki je v koraku s časom. To je še posebej pomembno pri srednjih strokovnih ali tehniških šolah, za katere je ključno, da se povezujejo z različnimi podjetji. Tako dijakom omogočajo pridobivanje prvih delovnih izkušenj z opravljanjem prakse. Zelo pomembno je, da izbrana šola odpira tudi možnosti za nadaljevanja študija na fakulteti, obenem pa z izobraževalnimi pristopi podpira kreativnost, samostojnost in veselje do osvajanja novih znanj. Pri tem pa naj se dijaki ne ozirajo samo na trenutne potrebe po izbranem poklicu na trgu dela. Trg dela je danes bolj kadarkoli podvržen nastajanju novih poklicev, saj smo že odločno vstopili v spremembe, ki jih prinašajo s seboj digitalizacijarobotizacijaavtomatizacijaumetna inteligenca ipd.

KAJ BO ČEZ DESET, DVAJSET LET? NIHČE NE VE.

Danes imamo poklice, ki jih pred nekaj leti še nismo poznali - strokovnjaki za spletno analitiko, razvijalec mobilnih aplikaciji, bloger, pisec spletnih vsebin, ... Pred nekaj dnevi smo na našem zaposlitvenem portalu objavili oglas za delovno mesto sodelavec v kripto menjalnici, za katerega še nismo slišali. Zato velja, da je zaradi trendov bolj kot poklic, ki ga bodo mladi pridobili po končanem šolanju, pomembno, katera znanja, veščine in spretnosti bodo osvojili. To je namreč tisti trajni kapital, ki ga bodo vse življenje nadgrajevali. Ta trud bodo zagotovo znali prepoznati in nagraditi tudi delodajalci.

Verjamem, da naj šola mlade pripravi na življenje, da spodbuja iznajdljivost, podjetnost, ustvarjalno razmišljanje in ob tem dodatno ponudi teoretična in praktična znanja, ki jih bo posameznik potreboval ob vstopu na trg dela. Dijaki naj ob šolanju dopolnjujejo svoja znanja s konjički in drugimi aktivnostmi, s katerimi bodo pridobili različne izkušnje in ohranili fleksibilnost. Dostikrat si danes mladi oblikujejo poklic iz svojega konjička. Vedno pa se je poklicev potrebno priučiti ob vstopu na trg dela ali ob menjavi službe zaradi specifik na delovnem mestu. Tako smer šolanja ne definira poklicne poti za vse življenje, temveč zgolj usmeritev ter zanimanje za področje dela.

Pred našimi šolarji je torej čas v znamenju pomembnih odločitev – starši, bodimo pazljivi, da jih pri sprejemu njihove odločitve ne preglasimo preveč. Poslušajmo jih in jih podprimo pri njihovih izbirah, časa za premislek je še nekaj. K lažji odločitvi bo zagotovo pripomogel še obisk informativnih dni na kateri od izbranih srednjih šol. Skupaj lahko pregledate tudi spletna mesta podjetij, velikokrat boste našli predstavitvene posnetke, ki grobo pokažejo, kako delo v podjetju poteka. Na šolah pa naj bodoči dijaki čim več sprašujejo, glede izkušenj pa predvsem prisluhnejo starejšim kolegom, ki jim bodo z veseljem povedali, kaj je tisto, kar je na njihovi šoli najbolj »kul«.

bigstock Confused Businessman With Dire 230732932

Avtor: Saša Boštjančič, univ. dipl. soc. del., direktorica zaposlitvenega portala Optius.com
Vir slike: arhiv portala optius.com