Učinkovit zaposlitveni oglas naj vsebuje tudi informacijo o plači

Pridobiti dober kader v podjetje, pomeni tudi ponuditi dobre pogoje za delo. Med njimi je plača zagotovo pomembna, a prav to je podatek, ki v zaposlitvenih oglasih največkrat manjka. Vsaj pri nas, v Sloveniji.

Plača v zaposlitvenih oglasih v tujini

V Avstriji, na primer, je zaradi zakona nekoliko drugače. Tam je podatek o plači v oglasu redna praksa in iskalci zaposlitve tako še pred prijavo na delovno mesto izvedo, kakšno plačilo lahko pričakujejo. Običajno delodajalci v oglasih navedejo minimalno plačo in dopišejo, da so v primeru preseganja delovnih zahtev pripravljeni razmisliti o povišanju. V Angliji in na Irskem je objava plačila (ponavadi v obliki intervala »od – do«) tipična za zaposlitvene oglase, saj je delodajalcem jasno, da bodo izgubili manj časa z iskanjem kadrov, če bodo konkretne številke podane na samem začetku. Tudi v Nemčiji je ta informacija o višini plače v zaposlitvenih oglasih za delo že stalnica. Pri večini oglasov lahko zato (poleg vseh drugih informacij) najdemo tudi podatek, koliko znaša mesečna oz. letna bruto plača za razpisano delovno mesto. Pri nas se namesto konkretnih številk v oglasih največkrat pojavljajo izrazi kot so 'dobra', 'stimulativna' ali 'konkurenčna' plača, kar pa iskalcem zaposlitve zagotovo ne predstavlja motivacije za prijavo. 

Usklajevanje zadovoljstva je pomembno za delodajalca

Zagotovo na trgu kadra danes ni veliko ljudi, ki bi želeli delati za minimalno plačo. Če ni skladja med pričakovanji iskalcev kot ponudbe delodajalcev, bomo težko našli obojestransko zadovoljstvo, še manj pripadnost, dolgoročno sodelovanje in visoko kvaliteto dela. Pri deficitarnih poklicih je problem še večji, saj delodajalci prevečkrat pričakujejo, da bodo delavci za minimalno plačo delali tudi po dve ali tri izmene. V takem kolektivu vzdušje ne bo prijetno, še manj bo kadrovik uspel najti novo delovno silo. Dodatni problem so zagotovo tudi kolektivne pogodbe, ki dopuščajo osnovne plače, precej nižje od minimalne. Če konkurenca ponudi za nekaj evrov višjo plačo, smo lahko prepričani, da bomo delavca izgubili.

informacija o placi v zaposlitvenem oglasu

Kako torej učinkovito napisati oglas, ki bo privabil najboljše kadre?

Pomembno je, da pri pripravi oglasa sodelujejo tako kadrovik, kot vodja oddelka, v katerem se prosto delovno mesto nahaja. Še bolje je, če se v pripravo oglasa vključi tudi oseba, ki trenutno zaseda izbrano delovno mesto.

Navesti ali ne navesti plače? Priporočamo, da se višina plače v zaposlitvenem oglasu navede takrat, ko vemo, da je višja od konkurence. Ko smo prepričani, da lahko kandidatom ponudimo več, predvsem ko iščemo profile, kjer je plača visoko cenjena, potem naj ta informacija stoji v oglasu jasno ter glasno.  Pri plači nikoli ne zavajajmo. Jasno mora biti navedeno ali gre za bruto ali neto znesek, ko pa ne vemo, kako kvalificiranega kandidata bomo zaposlili, je lahko ponujeni znesek zapisan v razponu 'od…do…'. Zraven naj bo tudi natančno razloženo, zakaj razpon. Če kandidatu ponujamo še kakšne druge ugodnosti kot so izobraževanja, službeni avto, službena potovanja, uporaba športnih objektov ali pri plači božičnica, 13. plača, nagrade, soudeležba pri dobičku ipd,  je v oglasu dobro navesti tudi to. Zagotovljeno parkirano mesto ter urejena in moderna pisarna sta prav tako močni prednosti, ki ju lahko izpostavimo.

Sestavine dobrega oglasa poleg plače :

  • Vsebina mora biti prilagojena ciljni skupini želenih kandidatov. Če, na primer, iščete blogerja, potem napišite oglas v stilu 'bloga', če iščete programerja, izberite drugačen pristop. 
  • Jasno mora biti, kdo ste kot podjetje, kaj počnete, kakšna je vaša vizija in število zaposlenih. Podjetja danes morajo dobro graditi svojo podobo, za katero pa mora stati tudi resnična slika. Če ponujate v oglasu nekaj, česar nato ne nameravate izpolniti, boste kot delodajalec izgubili na kredibilnosti na trgu dela.
  • Jasno podajte informacijo, kakšne bodo naloge novega sodelavca ali sodelavke, kaj pričakujete od njega in seveda, kaj vse mu ponujate. Pri tem se zavedajte, da redno plačilo in zaposlitev pri dobremu kadru nista več na prvem mestu.
  • Napišite vse, kar še ponujate kandidatu: na primer, možnost dela od doma, fleksibilen delovni čas, možnost napredovanja tudi v tujini, prosti prvi dan za prvošolčka, službene piknike, toplo malico, odprto komunikacijo, možnost soodločanja, dajanja kritik in predlogov ter podobno.  Večkrat so to stvari, ki pretehtajo velikost plače.
  • Vedno naj bo na voljo kontakt, kjer lahko kandidat pridobi več informacij. S tem sporočate, da ste na voljo za vsa pojasnila, ki jih morda niste zapisali.
  • Vaš oglas lahko opremite z video predstavitvijo, ki poda iskalcu sliko večje dinamičnosti podjetja.

Napisala: Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala optius.com