Kako postati dober vodja?

Če se sprašujete, kakšne lastnosti morate imeti, da bi postali dober vodja, razmislite, katere značilnosti vas odlikujejo kot poštenega in zaupanja vrednega človeka. Te lastnosti skušajte prenesti v prakso vodenja podjetja in približali se boste odgovoru, kako postati dober vodja.

OSREDOTOČITE SE NA POZITIVNE PLATI ZAPOSLENIH

Cenite šefa, ki vas spoštuje.

Vodja mora biti osebnostno zrel, empatičen z visokimi moralnimi normami. Le tako bo znal prepoznati pozitivne sposobnosti in prednosti zaposlenih. Zavedati se mora, da ima v svojem timu ljudi z različnimi cilji, sposobnostmi in osebnostnimi značilnostmi. V vseh mora znati zbuditi željo, da bodo po svojih najboljših močeh in zavzeto prispevali k napredku podjetja.

Raziskave kažejo, da ima visoko motiviran posameznik velik vpliv na pozitivno poslovanje podjetja. Sposobnost ustrezne motivacije je bistvenega pomena, saj visoka motiviranost zaposlenih predstavlja konkurenčno prednost podjetja. Zaželeno je da si vodja vzame čas za spoznavanje kadra, njihovih interesov, da jim pojasni, kakšne koristi bodo imeli, če bodo sodelovali pri skupnih ciljih. Ustvariti je treba delovno klimo, kjer bodo lahko zaposleni izpolnjevali cilje podjetja in pri tem čutili lastno zadovoljstvo, videli smisel v delu. Za to pa je potrebno poznati cilje posameznika, prepoznavati njihove talente na delovnem mestu in jih spretno vtkati med cilje podjetja.

Po drugi strani pa mora vodja znati tudi prisluhniti, kakšne težave imajo njegovi zaposleni, se vprašati, kako jim lahko pomaga, razmisliti, s kakšnimi strahovi se soočajo. Dobrodošla so skupna posvetovanja, kako npr. rešiti določeno težavo, z zaposlenimi predebatirati zadeve, ki jih mučijo. Zaupati vanje. Zaposleni se bodo vedno odzivali na vaše vedenje, tako pozitivno kot negativno. Če imate z njimi dobre in odkrite odnose, če jih spoštujete in jim zaupate, se vam bo čas, ki jim ga namenjate, obrestoval, saj se bo s tem večala njihova pripadnost podjetju, navdušeni bodo pri izpolnjevanju skupnih ciljev.

Če bo šef zaupal delavcu, bo zaposleni lažje verjel sam vase, v svoje delo in sposobnosti. Dobil bo nov zagon, smisel, saj mu s tem dajete vedeti, da je pomemben kot oseba, prav tako je važen njegov doprinos v podjetju.

Pokažite jim, da vam ni vseeno tudi za njihovo osebnostno rast. Ljudje smo družbena bitja, ki se razvijamo v odnosih z drugimi. Nekatera uspešna podjetja v tujini od zaposlenih pričakujejo, da preberejo vsaj eno knjigo o osebnostni rasti in se o njej skupaj pogovorijo. Na tak način  gradijo globlje vezi, odnose, ki temeljijo na zaupanju in pripadnosti. Rastite sami v sebi in skupaj z njimi.

Vemo, da je danes čas hitrega pretoka informacij in nenehno spreminjajočega se okolja, za kar je potrebno hitro osvajanje novih znanj in informacij. Ključnega pomena je, da vodje omogočajo nenehno učenje in izpopolnjevanje zaposlenih. Le na podlagi nenehnega učenja in osvajanja inovativnih znanj, bodo lahko podjetja ohranila konkurenčno prednost in si zagotovila stabilno prihodnost. Zato mora biti dober vodja odprt za novosti, s širokim znanjem, prilagodljiv, znati mora pravočasno ukrepati.

Avtokratsko vodenje je zamenjal vodja, ki ima visoko razvito empatijo, karizmo, ki je sposoben tudi čustvenega odnosa z zaposlenimi, hkrati pa se zaveda, da je potrebno v določenih okoliščinah biti tudi odločen, zahtevati od zaposlenih, da opravijo svoje naloge,  stopati korak pred njimi in jih jasno in odločno usmeriti k cilju.

bigstock 165491822

Ni enovitega recepta, ki bi vam zagotavljal, kako postati najboljši vodja. Vsaka organizacija ima vodjo, ki ima svojo strategijo vodenja zaposlenih. Skupna lastnost uspešnih vodij pa je, da vodilni najprej verjamejo sami vase, imajo jasen cilj in točno zastavljeno pot do cilja, ter so sposobni zaposlene prepričati, da jim na tej poti sledijo. Pri tem je treba najprej poznati sebe, svoje osebnostne lastnosti, pa tudi pomanjkljivosti, znati sprejemati kritiko in se iz nje učiti kako biti boljši vodja. Temu je potrebno prilagoditi svoj način vodenja. Pri uspešnih vodjih v ospredje vedno bolj prihaja energija čutenja, njegovi notranji občutki, empatija in tista kemija, ki povezuje.

Dejstvo, da se dober vodja ne rodiš, ampak dober vodja postaneš s trudom in  nenehno osebnostno rastjo. Ko v podjetju kot vodja dosežete, da skupaj z vami rastejo tudi zaposleni,  ko pri njih začutite naklonjenost do skupnih ciljev, veste, da ste na pravi poti.  

Avtor: Saša Boštjančič, univ. dipl. soc. del., direktorica zaposlitvenega portala Optius.com
Vir slike: by katemangostar / Freepik