Kako do dobre organizacijske delovne klime?

Kako doseči pozitivno delovno klimo ter maksimalno učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu je vprašanje, ki od vodilnih zahteva premišljeno in ustrezno ravnanje s kadri.

Razmisliti velja o ukrepih, ki jih je potrebno uvesti, če želimo, da bodo zaposleni z veseljem hodili v službo in se v njej dobro počutili. Stroka pravi, da je zaposlene težje motivirati v podjetjih, kjer vodilni kader ne daje zadostnega poudarka na motivaciji, oz. tam, kjer nimajo organiziranega ustreznega upravljanja s kadri. Uspešen HR manager naj bi se zato načrtno ukvarjal z izboljšanjem delovne klime, pravočasno prepoznal nefunkcionalno delovno klimo in čim hitreje ukrepal z namenom dviga motivacije zaposlenih. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bo organizacijska klima slabšala, zaposleni bodo vse bolj nezadovoljni, njihova učinkovitost pa bo strmo padala. Po daljšem obdobju bodo v organizaciji le apatični in naveličani delavci, vzpostavljanje pozitivne delovne klime pa bo trajalo dlje časa in bo bolj zahtevno.

Raziskave kažejo, da se pozitivne klime v organizaciji ne da spremeniti čez noč. Gre za dolgoročen proces, ki lahko zajema množico ukrepov, ki jih bo potrebno izpeljati.

Slišite želje zaposlenih?

Analizirajte vzroke, ki so razlog za slabo organizacijsko klimo. Učinkovito boste do vzroka težav prišli lahko tudi s tem, da se pogovorite z zaposlenimi. Ponudite jim možnost pogovora, prisluhnite njihovim predlogom in razmislite, ali jih boste lahko upoštevali. Če veste, da bo nekdo bolje delal, če bo pri sebi imel svojega hišnega ljubljenčka, mu to omogočite, če to dovoljuje vaš proces dela. Zaposleni bodo dobili občutek, da vam ni vseeno zanje, njihova pripadnost podjetju pa se bo povečala.

Za nekoga bo dobrodošla sprememba uvedba drsnega urnika, zato prilagodite delovni čas. Tudi plačilo je za marsikoga pomemben dejavnik, ki prispeva k dvigu motivacije. Vodja je ključna oseba, ki mora znati upoštevati tako želje zaposlenih kot skrbeti za kakovostno opravljeno delo. Gre za obojestranski proces prilagajanja in uvajanja novih sprememb. Pozitivna delovna klima je naloga vseh zaposlenih, saj ima učinke na počutje vseh.

Ne iščite slabosti, nagrajujte pozitivne vrline

Če je mogoče, omogočite zaposlenim, da so pri delu čim bolj samostojni. Dajte jim vedeti, da sicer morajo zadane naloge izpeljati ustrezno in korektno, vendar jim pri samem načinu izpeljave pustite odprte možnosti.

Vključite jih v proces odločanja, saj se bodo tako lažje poistovetili s svojo nalogo, vložili bodo več truda, bolj bodo motivirani za samo dosego cilja. Pohvalite jih, ko nalogo dobro opravijo. Ravno pozitivno vedenje zaposlenih na delovnem mestu je potrebno postaviti v ospredje. Fokus je z iskanja napak zaposlenih treba preusmeriti in jih nadomestiti z izpostavljanjem kvalitetno opravljenih del. Bolj kot bo delavec zadovoljen, večjo motivacijo bo imel in bolj bo učinkovit. Vsi vemo, da pozitivna čustva odpirajo mnoga vrata in tudi večajo učinkovitost.

Zaželeno je, da v podjetju vzpostavite odprto komunikacijo. Kadrovik naj ne bo uradno nedostopen, »zaprt« v svoji pisarni. Obiščite svoje zaposlene na oddelkih, skupaj se pogovarjajte, načrtujte ... Organizirajte praznične zabave, občasno jih razveselite z malimi pozornostmi. Tako boste gradili zaupne odnose, nedostopnega kadrovika pa boste približali zaposlenim.

about us collaboration community 872955

Fitnes, meditacija, joga…

Poskušajte prekiniti delovno monotonost z organizirano nekajminutno vadbo. Posebej v delovnih procesih, kjer je zahtevana prisilna drža, bo taka dejavnost učinkovito pripomogla k sprostitvi zaposlenih. Naložba v zdravje zaposlenih je najboljša naložba, če ne želite imeti prevelike odsotnosti zaradi bolniških dopustov. Dejstvo je, da je stres prisoten v vseh dejavnostih, zato ga poskušajte omiliti. Če je možno, zagotovite delavcem, da ne delajo pod časovnimi pritiski. Prekratki časovni roki so lahko za nekatere skrajno stresni in vodijo do povečane frustracije, kar ima negativne vplive na motivacijo.

Zavedati se je treba, da je pozitivna organizacijska klima skupinski proces vodstvenega tima, ki ne nastane spontano, ampak je zanjo potrebna sistematična organizacija, znanje in trud vseh zaposlenih. Le na tak način boste dosegli učinkovito in konkurenčno podjetje, ki ga bodo sestavljali zadovoljni in uspešni zaposleni.

Avtor: Saša Boštjančič, univ. dipl. soc. del., direktorica zaposlitvenega portala Optius.com
Vir slike: by freepik