HACKATHON - proaktivni pristop podjetij do najboljših novih sodelavcev

Pri iskanju novih sodelavcev morajo danes podjetja ubirati različne pristope, da pritegnejo najboljše kadre.

Tega se odlična podjetja dobro zavedajo in se za perspektivne sodelavce potegujejo, najbolj pri deficitarnih kadrih. Kandidate morajo povabiti v svoje delovno okolje na način, da si ti želijo karierno sidro spustiti v njihovi sredini. Posel smo ljudje, paradigma 21. stoletja pa se nagiba v smer, ko bodo morali oboji, tako podjetja kot tudi kandidati, v zapolnitev delovnega mesta vložiti več energije kot v preteklosti.

Spremenjena demografska slika, okrevanje trga dela, ponudba delovnih mest tudi iz tujine in neomejena moč interneta so le nekatere okoliščine, ki nam trenutno ponujajo priložnosti, da lahko pogledamo »čez planke«. Hkrati so nas pripeljale do točke, ko si lahko dobri kadri sami izbirajo najboljše delovno mesto. Uspešna podjetja se zavedajo, da lahko s pravo ekipo, ki jo sestavljajo odlični sodelavci, dosežejo veliko več kot s povprečno. Zato se delodajalci trudijo in skrbijo za razvoj zaposlenih in njihovih kompetenc, odkrivajo speče potenciale zaposlenih, gradijo dobro poslovno kulturo, ki omogoča rast in razvoj, spodbujajo vseživljenjsko učenje ter skrbijo za prepoznavnost in ugled. Vse s ciljem pridobiti odlične razvojno naravnane sodelavce, s katerimi lahko skupaj uresničujejo zastavljene cilje.

K uporabi inovativnih pristopov pri pridobivanju najboljših sodelavcev svoje partnerje nenehno spodbujamo tudi na portalu mojazaposlitev.si.. Veliko jih organizira dneve odprtih vrat, sodelujejo v različnih združenjih, prisotni so na različnih dogodkih, na katerih lahko prepoznajo potenciale dobrih kadrov.

Pred nekaj leti je tako v Slovenijo prišla nova oblika dogodkov, ki ponuja iskanje inovativnih rešitev v razmeroma kratkem času, imenovana »Hackathon«, pogovorno »Hekaton« oz. »Hackfest«, »Codefest« ali »Dan hekanja«. Za temi poimenovanji se skriva dogodek, na katerem naj bi nekaj »shekal«, rešil izziv. Tovrstni dogodki, ki trajajo od dva do nekaj dni, so se razvili pred slabim desetletjem v Združenih državah Amerike znotraj panoge IT, kjer so se na enem mestu zbrali programerji in drugi IT-strokovnjaki ter navdušenci. V razmeroma kratkem času so udeleženci, razdeljeni v manjše time, razvili rešitev za določeno  tematiko. Rezultat je torej dejanska rešitev oziroma aplikacija za področje, za katero je bil dogodek organiziran.

V Sloveniji je bil prvi tovrstni dogodek, Microsoftov Windows Hackathon, ki je na enem mestu zbral približno 20 mladih razvijalcev, leta 2011. Trajal je dva dneva, bil pa je del svetovnega Hackathona v organizaciji svetovne korporacije Microsoft. To je za slovenski trg potrebovalo aplikacije, z dogodkom pa jim je uspelo spodbuditi strokovnjake in navdušence, da so s svojimi idejami prispevali k razvoju trinajstih aplikacij za telefone, ki so takrat vstopili v slovenski prostor.

Udeleženci so tako na področju iskanja inovativnih rešitev prejeli neprecenljive izkušnje. Delovali so v skupinah, si izmenjali znanja in izkušnje. Navdušenci so lahko preizkusili, ali so pri razvoju svoje kariere v tej smeri na pravi poti. Razširili so socialno mrežo poznanstev, predvsem potencialnih delodajalcev. Zmagovalci pa so poleg nagrade in priznanja dobili možnost, da s podjetjem razvijejo končno rešitev in jo ponudijo slovenskim uporabnikom.

Danes se tako v svetu kot tudi doma Hackathoni širijo na različna področja, ki pozornost namenjajo tako iskanju IT-rešitev kot tudi na drugih področjih – optimizaciji poslovanja, marketinga, iskanja novih inovativnih idej, pristopov in produktov. Tovrstni dogodki podjetjem ponujajo inovativen pristop k iskanju poslovnih rešitev za lasten razvoj in spoznavanje potencialnih odličnih kadrov, ki po »tradicionalni« poti do delodajalcev nikoli ne bi prišli. Na dogodke se lahko v skladu z razpisnimi pogoji prijavijo strokovnjaki, mladi, starejši, vsi tisti, ki verjamejo, da lahko na določeno temo prinesejo svež in inovativen pogled, ki ga podjetje trenutno išče. Podjetja z njimi odpirajo vrata večji kreativnosti in novim rešitvam, hkrati pa pridobijo kandidate, s katerimi lahko sklenejo odlično dolgoročno sodelovanje.

Z izvedbo Heckatona so se srečali tudi v podjetju Lidl. Na dogodek, ki so ga organizirali lansko jesen, so povabili tako zaposlene kot tudi zunanje kandidate. »Zavedamo se, da lahko kot veliko podjetje z izredno stabilnim modelom poslovanja le z razvojem inovacijske kulture premagujemo izzive prihodnosti. Prednost sodelovanja na takem dogodku je tudi, da podjetje poleg enkratnih zamisli in rešitev dobi tudi vpogled v potenciale svojih zaposlenih. Tako so se najbolj prodorni posamezniki, med katerim so bili tudi naši zaposleni, uvrstili v brezplačni 3-mesečni ABC podjetniški start-up program, v okviru katerega so lahko nadgradili svoje znanje in izkušnje. Z vidika delodajalca pa nam je program dal priložnost, da smo prepoznali odličnost zunanjih udeležencev in našli celo novo sodelavko,« izkušnjo opisujejo v podjetju.

Udeleženci dobijo priložnost, da s svojim znanjem, idejami in rešitvami izstopijo iz povprečja, pokažejo svojo nadarjenost, zgradijo močnejšo socialno mrežo, ne nazadnje dobijo svojo priložnost. Na zaposlitvenem portalu mojazaposlitev.si naše partnerje – delodajalce spodbujamo, da se iskanja odličnih kandidatov lotijo prek različnih kanalov. Odlična priložnost  za prepoznavanje potencialnih kadrov so tudi hekatoni. Udeležba na njih je lahko eden od proaktivnih načinov iskanja priložnosti na trgu dela in odlična karierna priložnost za iskalce zaposlitve. 

Vir: Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev d.o.o., www.mojazaposlitev.si