Prosta delovna mesta v podjetju Avalon tim d.o.o.

Avalon Tim je neodvisna finančna svetovalna ustanova, saj sodelujemo z vsemi večjimi slovenskimi zavarovalnimi hišami, pokojninskimi družbami, vzajemnimi skladi in bankami. Celovito svetujemo tako posameznikom in njihovim družinam, kot podjetjem, javnim ustanovam, vrtcem in šolam. S svojimi strankami razvijamo dolgoročen odnos in sodelovanje, ki temelji na medsebojnem zaupanju. AVALON TIM je tim dobrih ljudi, ki delajo dobra dela. Prihodnost naj se začne danes! Tukaj in sedaj! Izkoristite priložnost za zaposlitev v eni najperspektivnejših panog v tem trenutku.
Zavarovalniško zastopanje.
Naslov Leskoškova cesta 9E
Pošta1000
PoštaLjubljana
Telefon01 5240516
Emailpodpora@ateam.si
DejavnostFinančne storitve; Zavarovalne storitve
Število zaposlenih3 ali 4 zaposleni
Davčna št.14769875
Matična št.1721445000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/AVALON-TIM-D-O-O

Vizija

VIZIJA: Postati vodilna neodvisna svetovalna agencija v Sloveniji na področju finančnega svetovanja, pokojninske problematike, naložbenih investicij, premoženjskega in zdravstvenega zavarovanja tako za posameznike, družine, javne ustanove kot tudi za podjetja. Jamstvo za uresničitev postavljene vizije je predvsem strateška usmeritev centra v strokovno izobraževanje zaposlenih ter stalna skrb za zagotavljanje njihovega zadovoljstva pri delu. POSLANSTVO: S prilagojenimi celovitimi storitvami zagotavljamo strankam kakovostno finančno svetovanje in z njimi gradimo dolgoročne odnose. Naš cilj je pomagati čim večjemu številu ljudi do odločitev, ki zagotavljajo njim in njihovim družinam socialno varnost. Za ljudi skrbimo in jim, v primerih, ko potrebujejo pomoč, nudimo celovit servis. Kot agencija imamo jasno začrtane cilje, katerim sledimo z vrednotami in etičnimi načeli. VREDNOTE: - Strokovnost - Naše delovanje temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih zaposleni pridobivajo s stalnim izobraževanjem na področju delovanja. - Ustvarjalnost – Vedno izhajamo iz potreb stranke. Vsako stranko in njene potrebe rešujemo s popolno predanostjo njenim željam. - Poštenost – Delo z ljudmi temelji na principu spoštovanja strokovnih in moralnih standardov v stroki. Svetovanje temelji na zaupanju, odkritosti ter spoštovanju strankinih potreb in želja. - Odgovornost - Odgovornosti se zavedamo in od nje ne bežimo. Prav z odgovornostjo smo povezali naše ustvarjanje in poslanstvo.

Cilji

NAČELA: Svetovalci strankam preko osebnega pogovora na enostaven in razumljiv način približamo problematiko vezano na prihodnost, ki napoveduje vedno manjše pokojnine. Logična posledica je finančna vrzel, ki ob tem nastane in za katero bo vsak posameznik zase dolžan poskrbeti. Dostojno preživeto tretje življenjsko obdobje je odgovornost, zaveza in želja vsakega posameznika. Zavedamo se, da so ljudje premalo seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo na razpolago, da si to pokojninsko vrzel zapolnijo. Z namenom pomagati ljudem, da se pravilno odločijo za tako pomembno in dolgoročno življenjsko odločitev, ljudem svetujemo, jim predstavimo različne oblike investiranja ter obrazložimo bistvene elemente investiranja. Pomembno je, da pomagamo stranki določiti namen investiranja in definirati optimalno dobo investiranja. Osvetlimo jim pogled, da na naložbo ne moremo gledati samo z enega, zadnje čase zelo popularnega vidika - to je donosa naložbe - ampak, da se zavedamo in razmislimo tudi o varnosti, likvidnosti ter davčnih vidikih naložbe. Seveda pa so naši svetovalci tudi izjemni strokovnjaki pri svetovanju glede investiranja v bolj tvegane in donosne naložbe (naložbena zavarovanja, delnice, skladi…). Pomembna je predvsem prilagoditev potrebam stranke in njihovi življenjski situaciji. Vsak posameznik zase potrebuje popolnoma individualno ter njemu prilagojeno finančno rešitev. Podjetjem pomagamo pri urejanju njihove socialne varnosti v okviru zakonsko veljavnega tristebrnega sistema in nekaterih sorodnih naložbenih in zavarovalnih programov. Poleg tega smo specializirani za to, da podjetjem naredimo celoten pregled rešitev v okviru premoženjskih zavarovanj, ki jih podjetje že ima ter ugotovimo dejansko stanje ter rešitve optimiziramo.