Objavljene spremembe javnega povabila Mentorstvo za mlade

S strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije so bile objavljene spremembe, ki se tičejo zbiranje ponudb v okviru programa Mentorstvo za mlade.

Spremembe so bile objavljene 13. januarja in sicer sedaj velja, da se na javno povabilo lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

Kot so zapisali na Zavodu za zaposlovanje mora mentor imeti vsaj srednjo poklicno izobrazbo in ne več vsaj enako izobrazbo kot novo zaposleni. Ponudniki lahko glede na število zaposlenih oddajo več ponudb na javno povabilo za nove zaposlitve. Največ eno pri delodajalcu z manj kot 10 zaposlenimi, dve pri delodajalcu z 11 do 20 zaposlenimi oz. tri pri delodajalcu z več kot 21 zaposlenimi.

Prav tako se podaljšuje rok zaključka javnega povabila in sicer velja do 31. marca 2014 oz. do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu Mentorstvo za mlade najdete na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce