Deželna banka Slovenije d.d.: Pri opravljanju dela od doma je ključnega pomena zaupanje v svoje zaposlene

Uspešno delo od doma temelji na zaupanju v zaposlene. Pri DBS d.d. zaposlenim zagotavljajo vire in tehnološko podporo ter spodbujajo transparentnost in odgovornost pri delu. Tako zagotavljajo učinkovito in kakovostno delo tudi v virtualnem okolju ter ohranjajo visoke standarde za stranke.

1. Kakšne oblike fleksibilnega delovnega časa ponujate?

Vsem zaposlenim, ki ne opravljajo delo v poslovalnicah načeloma nudimo dve obliki fleksibilnosti:

  • fleksibilen delovni čas. To pomeni, da delavec v dogovoru z nadrejenim prihaja na delo in odhaja z dela tudi izven okvirnega delovnega časa, vendar na način, da celotni delovni proces v organizacijski enoti poteka nemoteno.
  • delo od doma – ta ukrep je namenjen lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja.

2. Katerim sodelavcem je omogočeno delo od doma, koriščenje fleksibilnega delovnega časa?

Vsem zaposlenim, ki ne opravljajo dela v poslovalnicah.

3. Koliko zaposlenih se odloči za koriščenje fleksibilnih oblik delovnega časa in zakaj?

Praktično vsi zaposleni, ki lahko ta ukrep koristijo. Razlog je lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Ukrep fleksibilnega delovnega časa koristijo praktično vsi zaposleni, delo od doma pa zaposleni, ki se tako dogovorijo s svojim nadrejenim.

4. Kakšno je pri vas razmerje med delom v podjetju/pisarni in delom od doma?

V DBS d.d. lahko opravljajo delo od doma načeloma vsi zaposleni, ki ne opravljajo dela v poslovalnicah. V skupnem razmerju je to cca 50% zaposlenih. Možnost dela od doma je do sedaj izkoristilo cca 70% teh zaposlenih (torej cca 35% vseh zaposlenih v banki). Seveda to ne pomeni, da vsi zaposleni stalno opravljajo delo od doma, jim pa to tehnično omogočamo.
Banka sicer zaposlenim omogoča opravljanje dela od doma v trajanju dveh dni na teden, razen, če ni drugače dogovorjeno, pri čemer načeloma ne omejuje, katere dni delavec lahko delo opravlja od doma.

dezelna banka delo od doma


5. Kako sledite opravljanju dela in delovnih nalog med zaposlenimi, ki delajo od doma? Uporabljate kakšne posebne programe?

V banki izhajamo iz zaupanja med delavcem in banko. Zato je ključno pri omogočanju opravljanja dela od doma zaupanje v delo posameznega delavca. Naloga vsakega vodje je, da spremlja svoje zaposlene, ne glede na to, ali delo opravljajo od doma, ali v banki. V primeru, da vodja ugotovi, da delavec zaradi dela od doma ne opravlja svojih delovnih nalog, v bodoče delavcu ne potrdi več opravljanja dela od doma.

6. Opažate kakšne razlike pri učinkovitosti in uspešnosti pri delu zaposlenih, kadar delajo od doma?

Načeloma ne. V določenih aspektih so delavci pri opravljanju posameznih nalog lahko celo uspešnejši, če delo opravljajo od doma, saj je pri opravljanju dela manj motenj. Seveda pa takšna oblika dela prinaša določena prilagajanja v organizaciji dela, saj določenih nalog delavci od doma ne morejo opraviti ali zanje potrebujejo pomoč sodelavcev v pisarni (npr. tiskanje dokumentov, priprava pošte ipd.).

7. Menite, da možnost dela od doma izboljšuje ravnovesje med delom in zasebnim življenjem?

Vsekakor. Seveda pa je odgovornost vsakega posameznika, ki mora biti sposoben potegniti jasno ločnico med časom, ko opravlja delo in časom, ki je namenjen njemu in počitku od dela. Zato je eno od področij, kateremu namenjamo pozornost, tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja pri delu od doma, s poudarkom postaviti jasne meje med službenim in zasebnih delom dneva.

8. Se pojavljajo kakšni negativni učinki dela od doma? Zabrisane meje med zasebnim in poklicnim življenjem, pomankanje stika s sodelavci – osamljenost itd. ?

Glede na to, da delavci sami (po dogovoru z vodji) odločajo, kdaj opravljajo delo od doma in da je delo od doma časovno omejeno, negativnih učinkov ne zaznavamo. Z razmerjem obsega dela od doma, kot ga ima banka trenutno vzpostavljenega, smatramo, da smo morebitne negativne učinke zmanjšali na minimum, saj na takšen način lahko še vedno ohranjamo dinamiko medsebojnega sodelovanja s sodelavci, spodbujamo timsko delo in pretok informacij, ter hkrati nudimo možnost opravljanja dela od doma kot elementa za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

9.  Se tudi v vašem podjetju nagibate k skrajšanemu delovnemu času?

Trenutno ne. Bomo pa o tem razmislili, ko bodo sprejete zakonske podlage.

Pripravil: Deželna banka Slovenije d.d.

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce