Novice

SLika 01

WEBINAR: Znaš pravilno prebrati svojo plačilno listo?

Plačilna lista je dokument, ki ga mora delodajalec vsak mesec v pisni obliki izročiti zaposlenemu. Katere so njene ključne sestavine in zakaj je pomembno znati prebrati svojo plačilno listo?

image31

Dela prosti dnevi v letu 2024

V Sloveniji je v letu 2024 kar dvanajst dela prostih dni od trinajstih možnih. Le en praznik, ki bi bil sicer dela prost dan, pade na konec tedna. To je dan upora proti okupatorju, ki bo letos 27. aprila, torej na soboto.

Navedba plac v zaposlitvenih oglasih

Navedba višine plače že v zaposlitvenih oglasih

Nova zakonodaja od 7. junija 2026 dalje bo zahtevala razkritje plač v zaposlitvenih oglasih, kar bo olajšalo odločanje kandidatom in prispevalo k večji preglednosti na trgu dela.

Banner delavnica Aktiviraj se na spletu

Brezplačna delavnica: Kako mi chat GPT lahko pomaga pri iskanju (prve) zaposlitve?

Kakšni so trenutni trendi pri iskanju zaposlitve in ali mi lahko Chat GPT pomaga pri pisanju CV-ja?

Stipendije

AVIAT d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije za študijsko leto 2023/2024

Kadrovske štipendije za študijsko leto 2023/2024 in sicer za študente dodiplomskega ali podiplomskega študija.

poplave

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v času naravnih nesreč ter interventni ukrepi

V skladu z 8. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so naravne nesreče potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.

Place2

Podjetja, ki najbolje plačujejo zaposlene

Povprečne plače v IT-panogi, farmaciji in energetiki so lani dosegale zavidljive ravni, pri čemer je IT sektor ohranjal vodilno pozicijo glede najvišjih plač.

CGP z nasmehom na delo2

Z nasmehom na delo 2023

Vabimo vas na tradicionalni strokovni posvet "Z nasmehom na delo 2023", kjer bo glavna tema organizacijska kultura in njen vpliv na uspešnost organizacije.

gen ii

Trguj z energenti – v GEN-I [S pravo energijo soustvarjamo zeleno prihodnost]

Si želiš, da bi bilo tvoje delo dinamično, zanimivo, vsak dan polno izzivov, v osnovi pa izhajajoče iz konkretnih ciljev in želenih rezultatov?

Regres 2023

Regres v letu 2023: Koliko ga lahko pričakujemo?

Regres predstavlja eno izmed pomembnih denarnih izplačil, katere morajo delodajalci enkrat letno izplačati svojim zaposlenim. Namen regresa je delno pokriti stroške za letni dopust, ki jih ima zaposleni. Višina regresa je odvisna od več dejavnikov, kot so pogodba o zaposlitvi, delovna doba, sektor, v katerem deluje delodajalec.