Kadrovanje

Kadrovanje

Človeški  viri  so  eden  od  glavnih  virov  za  obstoj  vsakega  podjetja,  na  katere  se  tudi delno  opira. Začetki kadrovanja oziroma upravljanja s človeškimi viri segajo v obdobje zgodnje industrializacije, ko se je na podlagi novih tehnologij spremenil način proizvodnje.

Osnovni proces kadrovske funkcije je proces sprejemanja in usposabljanja, razvoja kadrov, ki vodijo k ustrezni zasedbi delovnih mest v organizaciji. (Florjančič, 1992)

Zaposlitev

Kadrovski referent je zadolžen za pridobivanje in razporejanje kadrov. Svoje delo opravlja tudi na področju razvoja in izobraževanj.  Strokovno svetuje direktorjem, vodjem in zaposlenim ter vodi njihove različne evidence. Odgovoren je za pripravo kadrovskih poročil in analiz ter gradiv za različne uporabnike. Vodi prijave in skrbi za posredovanje informacij o izobraževanju, prav tako načrtuje in spremlja izobraževanja  ter stroške o izobraževanju.

Primeren naziv za opravljanje dela na področju kadrovanja pridobiš s 3- letnim šolanjem ne eni izmed fakultet, ki ponujajo program Kadrovski management ali podobno.

Možne zaposlitve:

  • Kadrovnik / HR manager
  • Poslovni asistent
  • Strokovni sodelavec za kadre
  • Specialist kadrovske administracije
  • Specialist kadrovskega načrtovanja

 

Viri:
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1190&Filter=
Florjančič J., Jesenko J.,  Pagon M. (1992) Izgradnja organizacijskega modela kadrovske dejavnosti v podjetju, Moderna organizacija, Kranj.

7 aktualna prosta delovna mesta