Vse, kar morate vedeti o regresu za leto 2022

Se že veselite letošnjega dopusta? Načrtovanje bo še toliko slajše ob misli na regres za leto 2022. Preverite, kakšen znesek si lahko obetate letos.

Tradicionalni obmorski oddih, gorska ekspedicija, daljše potovanje ali pa kakšen večji nakup oziroma poplačilo večjih izdatkov – to so po navadi stvari katere zaposleni v Sloveniji v večini pokrijejo s prejetim regresom za letni dopust.  Ta namreč pripada vsem zaposlenim, ki imajo tudi pravico do dopusta. Toda kako visok mora biti, do kdaj ga mora delodajalec izplačati, kaj je še treba vedeti o njem? Brez skrbi, v tem članku vam priskrbimo vse bistvene informacije!

Kaj je regres?

Kot že rečeno, regres pripada vsakemu delavcu oziroma zaposlenemu, ki ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi pravico do letnega dopusta, saj to ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pravico do regresa delavec torej pridobi z letnim dopustom, ki se mu ne more odpovedati in mu ga delodajalec ne sme odvzeti.

Delodajalec mora delavcu posledično vsako leto do 31. marca izdati sklep o določitvi letnega dopusta, v katerem navede število dni dopusta, ki mu pripadajo. Poleg dopusta pa si lahko zaposleni tako obeta tudi določen znesek regresa.

Regres torej ni posledica dobre volje vašega delodajalca ali uspešnega poslovanja podjetja, v katerem ste zaposleni, temveč je vaša pravica, ki je določena z zakonom. Do njega so upravičeni tako zaposleni za nedoločen čas kot tudi tisti s pogodbo za določen čas.

Do kdaj mora biti regres izplačan?

Regres za leto 2022 mora delodajalec delavcu izplačati najkasneje do 1. julija 2022. Če ima delodajalec težave z likvidnostjo, je lahko rok za izplačilo tudi kasnejši. Določi se ga s kolektivno pogodbo, skrajni rok izplačila pa je 1. november 2022. Delodajalec lahko regres delavcem sicer izplača tudi v več delih, a pod pogojem, da delavec vse dele prejme do navedenih rokov za izplačilo.

V primeru, da vam vaš delodajalec regresa ne izplača, gre torej za dejanje, ki ni v skladu z zakonom. Zavedati pa se morate, da je višina regresa odvisna od različnih dejavnikov, zato boste morda ob primerjanju s sodelavcem ali prijateljem ugotovili, da ste na svoj bančni račun prejeli drugačen znesek.

Kakšen je minimalni regres v letu 2022?

ZDR-1 določa, da mora biti višina regresa enaka najmanj minimalni plači v Republiki Sloveniji. Minimalna plača in s tem minimalni znesek regresa za leto 2022 znaša 1074,43 evra.

To je torej najmanjši znesek regresa, ki si ga lahko letos obetate. To pa pomeni, da je lahko znesek tudi višji. Delodajalci morajo pri izplačilu namreč upoštevati kolektivno pogodbo, ki jih zavezuje k upoštevanju določenega zneska.

Kakšen je torej najvišji znesek regresa?

Pri izplačilu regresa gre za neto znesek, saj je regres prost plačila prispevkov in akontacije dohodnine. Kljub temu pa je določena tudi zgornja meja, do katere izplačilo regresa ostane neobdavčeno, in sicer izplačilo regresa ne sme znašati več kot 100 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Slednja po podatkih Statističnega urada za leto 2022 trenutno znaša 1927,08 evra.

Regres do višine povprečne plače torej ni vštet v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V primeru, da prejmete regres, ki je višji od povprečne plače, pa se v dohodnino šteje zgolj del regresa, ki presega 100 % povprečne plače, in ne celoten znesek.

Kaj se zgodi, če se pri delodajalcu zaposlim sredi leta?

Če ste se pri delodajalcu šele zaposlili, žal ne morete računati na izplačilo celotnega zneska regresa. Ta vam namreč pripada le, če ste pri podjetju zaposleni vsaj eno leto.

V primeru, da ste med letom zamenjali službo oziroma pogodbo o zaposlitvi sklenili z drugim delodajalcem, boste od prejšnjega in novega delodajalca prejeli sorazmerni delež regresa. To pomeni, da ste upravičeni do 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu.

Na višino zneska lahko vpliva tudi krajši delovni čas oziroma število ur. V kolikor ste v koledarskem letu zaposleni pri več delodajalcih, vam vsak dolguje sorazmerni del, ki je odvisen od dolžine zaposlitve pri njem. 

Kako je z regresom na porodniški in bolniški?

Tudi v primeru, da ste bolniško odsotni ali na starševskem dopustu, imate pravico do regresa, saj za vas velja enako, kot če bi opravljali svoje delovne obveznosti. Pogoj za prejem regresa je namreč veljavna pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere uveljavljate svojo pravico do izplačila.

Če ste torej na porodniškem dopustu ali bolniško odsotni, vam pripada stoodstotni znesek regresa, a le, če ste v tem obdobju zaposleni. Če se zaposlitev med odsotnostjo prekine, pa vam pripada zgolj sorazmerni delež regresa, ki znaša 1/12 za vsak mesec zaposlitve v koledarskem letu. 

Kaj se zgodi, če dam odpoved?

Če vam je delodajalec regres izplačal v celoti, vendar pred koncem leta pride do prekinitve pogodbe o zaposlitvi, morate vrniti sorazmerni del regresa. V tem primeru mora delodajalec od vas pridobiti soglasje z vračilom regresa, ki ga po navadi podpišete skupaj z dokumentom o prenehanju delovnega razmerja oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Manjši zaplet si lahko obetate, če vaša pogodba o zaposlitvi ne poteče zadnji dan v mesecu. V tem primeru ZDR-1 namreč različno ureja pravico do regresa, odvisna pa je predvsem od tega, ali se boste takoj zaposlili pri novem delodajalcu.

Kaj lahko naredim v primeru neizplačila regresa? 

Včasih si delodajalci izplačilo regresa razlagajo po svoje oziroma v škodo delavcev. Če ste bili na primer bolniško odsotni in ste upravičeni do izplačila regresa v celoti, vendar zneska niste prejeli, je vaš delodajalec v prekršku. Za neizplačilo regresa ali zamudo pri izplačilu lahko podjetje plača tudi globo od tri tisoč do 20 tisoč evrov, saj krši zakon o delovnem razmerju.

Če mislite, da vam je pravica do regresa kratena oziroma izplačila niste prejeli pravočasno, lahko delodajalca tako prijavite na delovni inšpektorat, ki bo sprožil ustrezni postopek.

Upamo, da smo vam vsaj malo olajšali načrtovanje dopusta in da bo vaš račun kmalu bogatejši za čim višji regres. Karierni portal Optius vam želi obilo nepozabnih spominov! Če se vam bo zahotelo tudi med počitnicami kaj koristnega prebrati, pa le pokukajte na naš blog – zanimivih tem tudi med poletjem ne bo manjkalo.

Pripravil: Ekipa Optius.com