Pregled stopenj izobrazbe

Po dosedanjih programihStopnjaPo bolonjskih programih
nedokončana OŠ I.  
II.  
nižje poklicno izobraževanje (2 letno) III.  
srednje poklicno izobraževanje (3 letno) IV.  
gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje V.  
višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program VI/1.  
specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi VI/2. visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program VII. magisterij stroke (2. bol. st.)
specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti VIII/1.  
doktorat znanosti VIII/2. doktorat znanosti (3. bol. st.)