Porodniški in starševski dopust

Porodniški dopust je namenjen pripravi na porod ter negi in varstvu otroka takoj po porodu. Starševski dopust sledi po preteku porodniškega dopusta in je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka, v trajanju 260 dni.

Porodniški dopust se prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda (katerega določi ginekolog) in skupaj traja 105 dni.

V kolikor mati ne nastopi s porodniškim dopustom 28 dni pred datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu. Izjema je le, če mati na dan poroda še ni nastopila s porodniškim dopustom.

Kaj je potrebno urediti pred pričetkom porodniškega dopusta?

Ginekolog v zadnjem trimesečju nosečnosti izda Potrdilo o predvidenem datumu poroda. Največ 60 (in najmanj 28) dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na pristojnem centru za socialno delo. Tam boste prejeli obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta. Prav tako vas bodo seznanili o vseh nadaljnjih postopkih in pravicah v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo.

Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.

Ne pozabite: najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta morate o nastopu obvestiti delodajalca.

Še pomembna informacija: če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

Porodniski starsevski dopust

Starševski dopust

Pravico do starševskega dopusta lahko uveljavljata oba starša, vendar morata skleniti pisni dogovor, v katerem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Pri tem želimo opozoriti na sledeče: vsak od staršev ima na voljo 130 dni starševska dopusta. Oče lahko vseh svojih 130 dni prenese na mati, medtem ko oče lahko izkoristi maksimalno 230 dni dopusta. V tem primeru mati nanj prenese 100 dni starševskega dopusta. To je maksimalno število dni, ki jih mati lahko prenese na očeta. Materinih 30 dni dopusta je namreč neprenosljivih.

Več informacij o porodniškem in starševskem dopustu najdete na spletni strani vašega pristojnega Centra za socialno delo ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Teja Kastelic, Atama d.o.o.

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.