Poklici nove realnosti ali kje se bomo zaposlovali po koronakrizi

Recesija, kriza, naraščanje brezposelnosti, pomanjkanje delovnih mest … Vse to so pojmi, ki so se v času epidemije koronavirusa usidrali tako v medijih kot tudi v popoldanskih debatah ob kavi ali pivu.

Trenutne globalne razmere so pošteno zamajale marsikateri sektor gospodarstva in korenito spreminjajo razmere na trgu dela. Če se uzremo v prihodnost, se zato lahko upravičeno vprašamo, kakšne so trenutno naše zaposlitvene možnosti in kaj pričakovati, ko se pandemski vihar poleže. Kateri poklici so v novi realnosti še posebej cenjeni, po katerih profilih bo več povpraševanja? Smotrno se je vprašati tudi, kako se lahko prilagodimo mi sami, da bomo v prihodnje čim lažje zaposljivi …

O vsem tem smo razmišljali HR strokovnjaki iz zaposlitvenega portala Optius.com in nekoliko predvidevali prihodnost zaposlovanja glede na trenutne razmere.   

Torej, kateri profili bodo najbolj iskani?

Največ povpraševanja bo še vedno po delavcih za preprosta dela v proizvodnji, a dodajajo, da le v branžah, ki niso neposredno povezane z avtomobilsko industrijo. Tudi pri večjih trgovskih verigah bodo potrebovali nove prodajalce, na področju obrtništva pa se največ možnosti predvideva za avtomehanike, orodjarje, varilce, ključavničarje, voznike, vseh vrst polagalcev,monterje …

Na področju višje izobraženih kadrov pri Optiusu poudarjamo še vedno naraščajočo potrebo po diplomantih naravoslovno-tehniških smeri, kot so strojni inženir, elektroinženir ali programer. Tudi za področje financ in računovodstva napovedujemo precej široke možnosti, predvidevamo pa tudi veliko priložnosti za prodorne in kreativne tržnike, ki bodo znali tudi ob morebitni ponovni krizi spraviti določene izdelke ali storitve med kupce in podjetjem pomagati pri ohranjanju trdnih tal pod nogami in rast v prihodnje.

Kriza je tudi še bolj surovo izpostavila vrzeli v zdravstvu, ki se sooča s hudim kadrovskim primanjkljajem. Zato tudi na tem področju vidimo veliko zaposlitvenega potenciala, predvsem ko je govora o negi starejših zaradi vse bolj starajočega se prebivalstva tudi v Sloveniji. Seveda pa ne gre pozabiti niti na potrebo po zdravnikih ter medicinskih sestrah, ki so se na višku epidemije izkazali za ključne pri uspešnem premagovanju in zajezitvi virusa.

Kako se lahko izboljšam, da bom lažje zaposljiv/-a?

Katere pa so tiste kompetence, ki bodo iskalcu zaposlitve že sedaj, v tem “urejenem kaosu” epidemije najbolj koristile? Dejstvo je namreč, da se v novi realnosti spreminja tudi zaposlitveno okolje ter da na plan prihajajo potrebe po znanjih, spretnostih , sposobnostih in lastnostih, ki smo jih v predkoronskih časih (pre)pogosto spregledali.

Fleksibilnost je dobila nov pomen

Pri Optiusu na podlagi pogovorov z delodajalci opažamo, da so ti od karantene dalje veliko pozornejši na fleksibilnost in način razmišljanja kandidatov. Zavedajo se namreč, da so samoiniciativnost, prodorne ideje ter pripravljenost na hitre spremembe v trenutni situaciji bistveni za dolgoročen obstanek podjetja. Prav kriza nam je namreč pokazala, da se lahko delodajalci praktično čez noč znajdejo v situaciji, ko morajo hitro odreagirati, sprejeti pomembne odločitve in glede na razmere spremeniti način delovanja. Kandidati, ki so dovolj fleksibilni, da spremembe ne le sprejmejo, temveč lahko s svojo inovativnostjo tudi prispevajo k ustvarjanju nove prihodnosti podjetja, utegnejo biti v prihodnje bolj cenjeni kot bolj izkušen ali kompetenten kader, ki se oklepa zgolj enega načina delovanja.

Znate delati od doma?

Čeprav so se od konca karantene zaposleni v večini podjetij vsaj v skrčenem obsegu že vrnili nazaj v pisarne, smo pri Optiusu mnenja, da bo delo od doma v prihodnjem obdobju odigralo izjemno pomembno vlogo – tudi pri zaposlovanju. Pri tem namreč ne gre le za pripravljenost, da zaposleni po potrebi pograbi računalnik in se za nekaj časa preseli v domačo pisarno, pač pa tudi za prednosti, ki so jih v tovrstnem načinu dela prepoznali mnogi delodajalci. Poleg nižjih stroškov so namreč dognali, da so številni delavci od doma produktivnejši, hkrati pa lahko na ta način dosežejo širši bazen kakovostnih kandidatov za delo.

Prav zato bo sposobnost dela na daljavo po našem mnenju zagotovo eden izmed pomembnih zaposlitvenih kriterijev. Pri tem gre na eni strani za sposobnost učinkovite uporabe številnih orodij za delo na daljavo, na drugi pa za zmožnost povezovanja z ekipo in sodelovanja prek spleta. Morda se sliši samoumevno, a komunikacija na daljavo pogosto zahteva dodatno mero potrpljenja, empatije, sposobnosti prilagajanja, jasnega komuniciranja.

Delo od doma prav tako zahteva več discipline in dobre organizacijske spretnosti. Velika prednost je jasna osredotočenost na dnevne cilje in naloge, ki nam pomaga pravočasno opraviti delo ter preprečiti, da bi se slednje zavleklo pozno v popoldan ter se s tem v preveliki meri križalo z našim zasebnim življenjem.

Multidisciplinarnost = zmaga

V časih, ko smo omejeni glede potovanj in mnogih prostočasnih dejavnosti, javne prireditve pa so redke, imamo več časa za učenje in nadgrajevanje znanj kot kadar koli prej. Zato vsem polagamo na srce, da to priložnost čim bolje izkoristimo. Lahko bi dejali, da so znanje in vsestranske veščine v trenutni situaciji “obvezna oprema” za posameznikovo prihodnost.

Raznolike spretnosti lahko zaposlenim v času nenadnih sprememb pridejo še kako prav, hkrati pa predstavljajo večni ključ bo boljše zaposljivosti. Naj gre za učenje novega tujega jezika, osnov programiranja ali osnov marketinga – širši spekter znanj je odličen signal za delodajalce, da je določen kandidat pripravljen na nenehno izpopolnjevanje in se zna fleksibilno odzivati na potrebe na trgu. In kar je najvažnejše: z razširjeno perspektivo je moč pridobiti edinstven, t.i. “out-of-the-box” način razmišljanja, ki temelji na inovativnem iskanju rešitev in izumljanju alternativnih pristopov k ustaljenim praksam.

multidipliscinarnost blog

Kaj danes podjetja pričakujejo od kandidatov za delo?

Glede odgovora na to vprašanje ne ovinkarimo. Bolj kot kadar koli poudarjamo  tudi pomembnost veselja do dela, ki ga opravljaljo. Delodajalci posebej v situaciji, kakršna je trenutna, želijo kader, ki bo “s srcem in glavo pri stvari”. Zavedajo se namreč, da so mlajši kadri fleksibilnejši pri menjavi službenega okolja, kar je sicer dobro, a si hkrati želijo tudi posameznikov, ki bodo s podjetjem dihali tudi v manj rožnatih časih. Tudi pri delodajalcih, ki so bili glede fluktuacije poprej ravnodušni, se vse bolj uveljavlja praksa najboljših podjetij, ki pri kandidatih iščejo nekaj več kot zgolj (so)delavca – osebo, ki bo želela rasti s podjetjem, se (na)učiti iz svojih napak, da se ne bo ustrašila nenadnih izzivov ter tudi ona prispevala k dobri klimi in delovni kulturi v podjetju.

Kaj pa način iskanja prostih delovnih mest?

Nova realnost skupaj s spremembami na področju dela prinaša tudi novosti pri samem postopku zaposlovanja. Ker delodajalci po zaslugi dela na daljavo v svoje vrste vabijo vse širši krog kandidatov od blizu in daleč, razgovori na daljavo postajajo vse popularnejša oblika zaposlitvenega intervjuja. Mnogi delodajalci, ki prej takšne možnosti niti niso ponujali, sedaj kandidatom z veseljem omogočijo predstavitev v obliki videokonference.

Seveda pa se ne spreminja le oblika zaposlitvenega intervjuja, pač pa tudi način mreženja. V času, ko so klasični sejmi, prireditve, srečanja in delavnice prej izjema kot pravilo in se večina aktivnosti seli na splet, smo na novo realnost reagirali tudi pri Optiusu. Virtualni zaposlitveni sejem smo kot prvi v Sloveniji premierno sicer izvedli že lani, torej še preden je svet zajela pandemija novega koronavirusa, a zdaj vse bolj ugotavljamo, da je tovrsten format koristen tudi za prihodnost. Gre namreč za spletno povezovanje delodajalcev s potencialnimi zaposlenimi, ki omogoča varno in do določene mere celo anonimno mreženje v obliki hitrih razgovorov, ki se lahko razvijejo tudi v trajno sodelovanje. Virtualni zaposlitveni sejem tako predstavlja diskreten, personaliziran, hiter, cenovno ugoden in praktičen način povezovanja delodajalcev in iskalcev zaposlitve, ki se utegne glede na razmere hitro uveljaviti tudi pri nas.

 


Prijava na newsletter

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.