Obvezni elementi življenjepisa

Ne obstaja popoln življenjepis, ki bi vam zagotovil zaposlitev, obstaja pa nekaj osnovnih pravil, ki jih je potrebno upoštevati, da bo videti profesionalno in bo dosegel svoj namen - to je pritegniti pozornost delodajalca z jasnimi informacijami, zaradi katerih si vas bo želel vključiti v ožji krog in povabiti na osebni intervju.

Obvezni elementi življenjepisa

Življenjepis je sestavljen iz podatkov, ki delodajalcu povedo, če ste prava oseba za razpisano delovno mesto, obstaja pa nekaj tipičnih elementov, ki naj se pojavljajo v njem. Ker delodajalci porabijo za branje enega življenjepisa manj kot minuto, mora biti kot vaša osebna reklama, katere namen je samo eden, tj. dobiti vabilo na zaposlitveni intervju.

Preden se resno lotite pisanja življenjepisa, si vzemite nekaj minut in razmislite o dosedanjih položajih, ki ste jih imeli v podjetjih, o svojih dosežkih, izkušnjah, spretnostih in sposobnostih. Odgovorite si na vprašanja: Kaj želim in znam delati? S kakšnimi dosežki se lahko pohvalim? Kaj sem se naučil?

Življenjepis mora biti kratek, pregleden in profesionalen. V njem morajo biti navedeni naslednji podatki:

 • osebni in kontaktni podatki,
 • podatki o pridobljenih delovnih izkušnjah,
 • podatki o formalni izobrazbi,
 • podatki o pridobljenih ostalih znanjih,
 • nagrade, priznanja, članstva,
 • hobiji,
 • priporočila.

 

Podatke navajajte glede na to, kaj menite, da je delodajalcu pomembneje, in glede na svoje zaposlitvene cilje. Če ste npr. ravnokar končali z izobraževanjem in imate zelo omejene delovne izkušnje, boste praviloma postavili izobrazbo na prvo mesto, saj je ta za vas bistvena kvalifikacija. Tudi za delovna mesta, pri katerih je določena izobrazba nujna (npr. delo v šolstvu, pravu, medicini ipd.),  izobrazbo navajajte takoj za osebnimi in kontaktnimi podatki.

V kolikor želite poudariti svoje delovne ali vodstvene izkušnje, pa je priporočljivo, da začnete predstavitev z opisom delovnih izkušenj.

Osebni in kontaktni podatki

Navedite ime, priimek, naslov, leto rojstva, telefon, mobilni telefon in e-naslov. Pri tem ne pozabite navesti naslova vašega bivališča in e-naslova, ki deluje profesionalno. Če izpustite katerega od omenjenih podatkov, lahko vzbujate pri delodajalcu občutek, da ste površni in nezainteresirani.

Pridobljene delovne izkušnje

To je zelo pomemben del življenjepisa. V njem navedite, kaj ste do sedaj delali, opišite vaše naloge oz. pristojnosti in navedite  uspehe, ki  ste jih dosegli.

Zaposlitve izpostavite tako, da navedete ime podjetja, kraj opravljanja dela, naziv delovnega mesta, čas trajanja zaposlitve in odgovornosti. Zaposlitve navedite v obrnjenem kronološkem vrstnem redu (zadnja zaposlitev naj bo na prvem mestu). V kolikor ste pri določenem delodajalcu v času zaposlitve napredovali oz. bili premeščeni na drugo delovno mesto, to navedite. Podrobneje prikažite le najbolj sveže zaposlitve in na kratko povzemite najaktualnejša napredovanja.

Pri delovnih izkušnjah lahko omenite tudi dijaška, študentska in druga dela, ki ste jih opravljali, če bi izkušnje, ki ste jih tam pridobili, lahko kakorkoli pripomogle k uspešnejšemu opravljanju dela, na katerega se prijavljate.

Podatki o formalni izobrazbi

V tem delu navedite izobraževanja, ki ste jih uspešno zaključili oz. jih zaključujete. Te informacije navedite v obrnjenem kronološkem zaporedju (zadnja izobrazba naj bo na prvem mestu). Ob njih navedite začetek in konec določenega izobraževanja, izobraževalno inštitucijo, program in morebitno smer.

V kolikor se še izobražujete, vpišite samo leto pričetka in poleg izraz "še traja" ali pa "predviden mesec/leto zaključka".

Pridobljena ostala znanja in veščine

Tudi dodatna izobraževanja s pridobljenimi certifikati in licencami so informacije, ki vas prikažejo kot osebo, ki ima veselje do stalnega izobraževanja in se zaveda pomena znanja. Zato ne pozabite omeniti opravljenih tečajev ter seminarjev ali konferenc, pri katerih ste sodelovali in kaj ste se tam naučili. Med pomembnejše podatke na tem mestu sodijo podatki o znanju tujih jezikov, poznavanju računalniških programov, vozniškem dovoljenju  ter ostala znanja in veščine, ki predstavljajo vašo prednost pred drugimi kandidati. Svoja znanja in veščine opišite bolj podrobno. Pri računalniških programih npr. ni dovolj, da program samo navedete. Navedite tudi stopnjo znanja in kako pogosto ga uporabljate.

Nagrade, priznanja, članstva

Navedite svoje aktivnosti in dosežke, za katere menite, da so pomembni (npr. svoje objavljene članke, narejene raziskave, članstva v strokovnih organizacijah ipd.). Dobro jih je navesti, četudi nimajo neposredne povezave z delovnim mestom za katerega kandidirate, saj vas prikazujejo v lepi luči. Poleg imena nagrade, priznanja ipd. navedite  kraj in leto prejema in z nekaj besedami opišete tisto, kar je bistveno pri njih.

Hobiji

V kolikor vaš življenjepis deluje preveč hladno, brezosebno, ga lahko osvežite z informacijami o vaših hobijih, saj ti marsikaj povedo o vas kot osebnosti. Športne aktivnosti npr. lahko sporočajo, da ste aktivna oseba, disciplinirana, s timskim duhom.

Zaposlitveni cilji

Če želite, lahko navedete tudi zaposlitvene cilje. Napišete npr. kako si predstavljate, da bi izgledal vaš delovni dan, kako si predstavljate razvoj svoje kariere, kako se vidite čez npr. pet let... Namen navajanja zaposlitvenih ciljev je, da je delodajalec seznanjen z vašimi željami, s čimer se prepreči križanje interesov. Vendar pazite, kako boste to zapisali, saj je navajanje zaposlitvenih ciljev lahko delikatna zadeva.

Priporočila (reference)

Poskusite dobiti čimveč priporočil od preteklih delodajalcev, lahko tudi od profesorjev, za delodajalca so namreč ta lahko zelo pomembna. S priporočili pokažete delodajalcu, da imajo vaši profesorji ali bivši delodajalci o vas dobro mnenje in da ste oseba, ki jo je vredno zaposliti.

Priporočljivi dodatki za še učinkovitejši življenjepis

 • Fotografija - dodana poleg osebnih podatkov deluje na delodajalca bolj osebno. Običajno leži v zgornjem delu, kjer navajate osebne podatke. Fotografija mora biti primerna za uradne dokumente.
 • Razna dokazila - o pridobljeni  formalni izobrazbi, nagradah, dosežkih ipd.
 • Psiho-metrično poročilo - če ste ga že opravljali in menite, da so vaši rezultati dobri, nadpovprečni, ga lahko priložite svojemu življenjepisu in se delodajalcu pokažete v še boljši luči.
 • Spremno pismo - z njim lahko dodate osebno noto življenjepisu. Napisano naj bo na manj kot eni strani. V njem predstavite svoje zanimanje za podjetje oziroma za delovno mesto, za katerega kandidirate. Povzemite najbolj pomembne vidike vaše izobrazbe in delovnih izkušenj in dajte delodajalcu vedeti, kaj lahko prispevate k podjetju in zakaj ste pravi kandidat zanj.

Ko življenjepis napišete, ga še enkrat preglejte in prosite koga, da ga prebere, če bi morda še našel kakšne nejasnosti ali pravopisne napake.

 

Ob koncu si odgovorite še na naslednja vprašanja:

 • Sem to res jaz?
 • Sem ponosen na napisano?
 • Sem podal pomembne podatke?
 • Je življenjepis razumljiv in čitljiv?

 

V veliko pomoč vam bo rubrika Oblike življenjepisov s primeri, kjer boste našli opise posameznih oblik CV-jev in tako lažje razbrali, katera oblika je ravno pravšnja za vas. Obenem pa imate podane tudi primere za lažjo predstavo kot tudi vzorec za pripravo življenjepisa.