Letni dopust

Letni dopust je pravica zaposlenega, kateri se ta ne more odpovedati. Prav tako pa mu tudi delodajalec te ne more odvzeti. Do koriščenja letnega dopusta ima pravico vsak delavec, ne glede ali je zaposlen za polni delovni čas ali krajši delovni čas.

Minimalno število letnega dopusta določa 159. člen ZDR-1. Delavec, ki dela pet delovnih dni v tednu ima minimalni dopust 20 dni (4 tedni dopusta na leto).

Delodajalec mora vsako leto svojim zaposlenim izdati posebno odločbo, kjer je zapisano koliko dopusta pripada zaposlenemu. Po zakonu mora to delodajalec storiti do 31. marca, za tekoče leto.

Do kdaj mora delavec koristiti letni dopust?

Delavec mora v tekočem letu koristiti najmanj 14 dni dopusta. Ostalo pa lahko koristi do naslednjega leta, najkasneje do konca meseca junija.

Letni dopust

Se lahko zaposleni odpove letnemu dopustu?

Letni dopust je pravica, ki jo delavec pridobi že s samo sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, določa pa se glede na trajanje delovnega razmerja.

Osnovni namen te pravice je, da se delavec odpočije od delovnega procesa. Veljavna zakonodaja tako delavcu, ki je zaposlen za več kot leto dni, nalaga ne le pravico, ampak celo dolžnost, da do konca tekočega leta izrabi najmanj dva tedna letnega dopusta v enem delu. Skladno z osnovnim namenom pravice do dopusta gre zakon še dlje: prepoveduje oziroma onemogoča, da bi se delavec pravici do dopusta na kakršen koli način odpovedal ali dogovoril za kakršno koli denarno nadomestilo.

Edina možnost, ko je po zakonu pobot neizrabljenega dopusta z denarnim nadomestilom dovoljen, je v primeru prekinitve delovnega razmerja.

Vir: Atama d.o.o.

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.