Prve zaposlitve ne pozabiš nikoli

Se še spomnite vaše prve zaposlitve? Ste mogoče ravno podpisali prvo pogodbo o zaposlitvi? Naredili smo anketo in ljudi povprašali koliko let so preživeli v prvi službi? Preverite odgovore.

Prva zaposlitev posamezniku poda prve informacije, kako je biti redno zaposlen ter sprejemati večjo odgovornost kot jo je imel, ko je opravljal občasna dela, saj so tudi pričakovanja s strani delodajalca večja.

Večina iskalcev prve zaposlitve je navdušena ko dobi prvo zaposlitev, saj to pomeni prvi korak na poti k samostojnosti hkrati pa je ta občutek lahko tudi nekoliko zastrašujoč, saj se podaja na pot neznanega. Večji stresorji, ko se oseba prvi zaposli, so vsekakor nenapisana pravila, ki veljajo v podjetjih in na splošno na trgu dela. Posameznik se sprašuje kako se do sodelavcev in nadrejenih vesti, kakšna je organizacijska kultura, kako izraziti nestrinjanje s praksami v podjetju in nenazadnje tudi koliko časa ostati zaposlen, ko pride do prve zaposlitve. Vprašanje koliko časa ostati v prvi službi lahko pozitivno ali pa negativno vpliva na percepcijo posameznika na trgu dela, saj je dolžina njegove zaposlitve pokazatelj njegove pripadnosti in lojalnosti do delodajalca, njegove vzdržljivosti ali pa pomembnosti cone udobja, ki jo posameznik čuti na določenem delovnem mestu.

ANKETA: Koliko časa ste bili v svoji prvi službi?

Anketa, ki smo jo izvedli pri Optius.com na Linkedinu je pokazala, da je največ (33 %) anketirancev v prvi službi ostalo od 0-2 leti, 30% jih je ostalo od 3-5 let, 20% od 6-10 let, 11% pa jih je ostalo v svoji prvi službi več kot 11 let.

Anketa Koliko časa je trajala vaša prva zaposlitev

Percepcija koliko časa naj bi bil posameznik zaposlen pa naj gre za njegovo prvo ali kasnejšo zaposlitev je odvisna od vsakega delodajalca posebej. Obstaja sicer nenapisano pravilo, da se pri prvem delodajalcu ostane vsaj 1 leto, saj s tem posameznik pokaže, da je resen, vreden zaupanja ter sposoben prevzemati tudi nekoliko bolj kompleksne delovne naloge. Neglede na to, da gre za nenapisano pravilo, se mora vsak posameznik vprašati kaj mu trenutna zaposlitev prinaša in kakšen je njegov doprinos podjetju kjer je zaposlen.

Kako določiti optimalni čas koliko časa ostati v (prvi) službi?

Ni več možnosti razvijanja kompetenc

Prva zaposlitev omogoča posamezniku, da je plačan za to, da se uči in pridobiva nove izkušnje in kompetence, ki mu bodo pomagala pri nadaljevanju kariere. Pri prvi zaposlitvi gre predvsem za pridobivanje prvih izkušenj, kar pomeni, da v večini primerov ne bo šlo za najbolj zahtevno delo, kar pri določenih posameznikih lahko pripelje do nezadovoljstva, saj sebe ocenjujejo kot bolj sposobne kot od njih zahteva delovno mesto. Pri tem se mora vsak posameznik vprašati ali gre za stvar ega ali gre res za to, da bi lahko v tistem trenutku prevzemal delovne naloge, ki bi zahtevale več znanja in več delovno specifičnih kompetenc. V kolikor gre za to, da delovne izkušnje in pa kompetence, ki jih je oseba poseduje presegajo zahteve za to delovno mesto je smiselno razmisliti o menjavi.

Ni možnosti napredovanja in večjega plačila

Na delovno mesto ter delovno specifične naloge je vezano tudi plačilo. V kolikor so delovne naloge posameznika presegle njegovo prvotno dogovorjeno pogodbo in s tem dogovorjene delovne naloge se je smiselno vprašati ali je mogoče čas za zamenjavo. V kolikor gre za vse večji obseg delovnih nalog in odgovornosti, višje plače oziroma napredovanja pa ni na vidiku je to dober znak, da je čas za iskanje novih izzivov in nove zaposlitve.

Postajate zdolgočaseni

En izmed pomembnih faktorjev na delovnem mestu je zanimivo delo, ki posamezniku omogoča, da je na delovnem mestu zadovoljen in izpopolnjen. Na vsakem delovnem mestu se sicer sčasoma pojavi določena mera zdolgočasenosti, saj rutini pri še tako razgibanem delu ni mogoče ubežati, vendar se z sprejemanjem novih delovnih nalog, novimi zadolžitvami in odgovornostmi lahko temu izognemo. Ne glede na to, koliko se posameznik ali pa nadrejeni trudita, da do tega ne bi prišlo, v nekaterih primerih prilagoditve niso mogoče in posamezniku ne preostane drugega kot da poišče novo zaposlitev.

Pripravila: Rebeka Benda, Optius.com