Kako poiskati zaposlitev v državah v EU

Zaradi zakonodaje, ki omogoča prost pretok delovne sile znotraj EU, si lahko brez večjih težav ali omejitev poiščete delo ali zaposlitev v večini evropskih državah. Najbolj priljubljene države so Avstrija zaradi bližine, Nemčija zaradi močnega gospodarstva in Anglija zaradi jezika.

Delo in zaposlitev v EU

Slovenski iskalci zaposlitve imate prost dostop na trg dela držav članic EU, EGP in Švice.

Prosti pretok delavcev je ena od štirih svoboščin evropskih državljanov. To pomeni, da imate pravico do gibanja in stalnega prebivališča, pravico do vstopa in stalnega prebivališča vaših družinskih članov ter pravico do dela v drugi državi članici.

Državljanom ene države Evropskega gospodarskega prostora omogoča načelo prostega pretoka delo v drugi državi pod enakimi pogoji kakor njenim državljanom.

Samo približno 2 % evropskih državljanov živi in dela v državi članici, ki ni njihova matična država. Pa vendar so prednosti dela v tujini večstranske, saj lahko:

 • pridobite nove strokovne in osebnostne veščine, tj. razvijete svoje sposobnosti, samozavest in zmožnost komuniciranja;
 • odkrijete nove vidike in različna stališča, tj. razširite svoja kulturna obzorja in se naučite tujega jezika ali izboljšate njegovo znanje;
 • izberete, delo, ki vam najbolj ustreza, in sicer stalno, začasno ali sezonsko delo.

15419 velika 

EURES - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost

Če razmišljate o delu v kateri izmed evropskih držav, potem je za začetek najbolje, da se povežete z mrežo EURES, ki vam poleg nasvetov in svetovalcev prinaša prosta delovna mesta v 31 evropskih državah. Poleg objavljenih prostih delovnih mest pa si lahko na njihovem portalu pripravite življenjepis, se vpišete v bazo iskalcev in postanete dosegljivi vsem evropskim delodajalcem.

Glavne povezave za iskanje zaposlitve v EU:

 

Zaposlitev v tujini ni enako napotitvi na delo v tujino

Napoteni delavec ste, če ste zaposleni v Sloveniji in vas delodajalec začasno napoti na delo v drugo državo. 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da vas delodajalec lahko napoti v tujino:

 • pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi,
 • ste vsaj 1 mesec pred napotitvijo vključeni v zavarovanje v Sloveniji,
 • gre za plačano zaposlitev,
 • delovno razmerje traja celotno obdobje napotitve,
 • trajanje napotitve ne presega 24 mesecev,
 • skupno trajanje vseh napotitev ne preseže 5 let,
 • ne gre za menjavo druge, že napotene osebe, ki ji je potekla napotitev.

 

V skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo mora pogodba o zaposlitvi, če ste začasno napoteni na delo v tujino, vsebovati tudi določbe o: 

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače v valuti, v kateri se izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih ste upravičeni za čas dela v tujini,
 • pogojih vrnitve v domovino.Viri: Zavod za zaposlovanjeEures

Vir fotografije: www.freepik.com