Kaj mora storiti delodajalec v primeru mobinga?

Delodajalec se mora vsekakor na tovrstne situacije odzvati primerno in si nikakor dovoliti zatiskati oči pred težavo. V svojih javnih nastopih pa jasno sporočati, da nasilja v organizaciji ne tolerira, ne gleda na to, kdo ga povzroča.

  • Omogočiti mora izobraževanje oziroma usposabljanje zaposlenih na temo  preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu.
  • Poskrbeti mora, da organizacija sprejme politiko o preprečevanju nasilja na delovnem mestu oziroma pravilnik za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. V pravilniku je natančno opisana pot pritožbe ter obravnave zaznanega nasilja. V pravilniku naj bo določeno, da komisija obravnava pritožbe, ugotavlja stanje ter predlaga ukrepe delodajalcu, ki nato izvede sankcije.
  • Spoštuje načela obravnave nasilja, ki določajo, da se žrtve in povzročitelja ne sooča, saj bi bila to sekundarna viktimizacija žrtve.
  • Za reševanje konfliktov, slabih odnosov in klime v kolektivu spodbuja uporabo ustreznih oblik ukrepanja, kot so na primer: mediacija, supervizija, timski sestanki ipd.
  • S svojim konstruktivnim in spoštljivim vedenjem in komunikacijo je zgled vodstvenemu kadru ter ostalim zaposlenim. V javnih nastopih sporoča, da nasilja v organizaciji ne tolerirajo, ne gleda na to, kdo ga povzroča.
  • Spoštuje pravice in dostojanstvo zaposlenih na delovnem mestu in odločno ukrepa, kadar zazna kršenje teh pravic.
  • Pritožb zaradi trpinčenja na delovnem mestu ne podcenjuje ali minimalizira, temveč jih resno obravnava in skupaj s komisijo ustrezno ukrepa ter zaščiti oškodovane zaposlene. 

bigstock Portrait of an angry man yelli 169765814 velika

 Vir: Doroteja Lešnik Mugnaioni, Društvo SOS telefon

SOS telefon