Kaj je zaposlitev s poskusno dobo?

Vas je v pogodbi za novo delovno mesto presenetil člen, ki se nanaša na poskusno delo? Še preden se prestrašite, preberite, kaj točno to pomeni!

Ste uspešno prestali vse kroge razgovorov ter prejeli obvestilo, da ste bili v množici vseh ostalih kandidatov izbrani za svoje sanjsko delovno mesto? Morda vam je delodajalec v pregled že poslal pogodbo, vas pa je zmotil člen, ki govori o večmesečnem poskusnem delu.

V takem primeru se vam lahko poraja kopica vprašanj in dobite občutek, da zaposlitev kljub podpisu pogodbe visi v zraku in boste od začetka dela ves čas na preizkušnji. Morda niti ne veste, kaj vam v tem času pripada in ali boste zaradi poskusne dobe v kaj slabšem položaju. Kakšna so pravila in kako je z odpovednim rokom? Brez skrbi – odgovore na vsa vprašanja najdete v spodnjem članku.

Delodajalec in delavec sta si segla v roke ker sta sklenila pogodbo

Kaj je poskusna doba?

Poskusna doba je obdobje, namenjeno tako delodajalcu kot tudi delavcu, v okviru katerega lahko oba preizkusita, ali bo sodelovanje med njima uspešno. Čeprav poskusno delo morda zveni kot nekaj začasnega, pa to ne velja povsem. To vrsto sodelovanja namreč zelo natančno ureja 125. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Poudariti pa je treba, da mora biti poskusna doba vedno urejena s pogodbo o zaposlitvi, saj gre v nasprotnem primeru za delo na črno.

Poskusno delo ni obvezen del pogodbe o zaposlitvi, vendar je kljub temu vedno pogostejša praksa, ki pa niti ni tako zgrešena. Tovrstno sodelovanje lahko namreč pomaga tudi vam, da spoznate, ali si resnično želite opravljati delo za izbranega delodajalca ali pa bi raje nadaljevali z iskanjem zaposlitve. Hkrati s poskusnim delom tudi delodajalec preizkusi, ali ste ustrezno usposobljeni za opravljanje delovnih nalog, pogosto pa vam v tem obdobju določi tudi mentorja oziroma pomoč pri uvajanju v delo.

Kako je s plačo med poskusnim delom?

To je verjetno vprašanje, ki večino najbolj zanima. Poskusno delo je obravnavano enako kot redno delo po pogodbi o zaposlitvi, vključno z bruto plačo oz. neto plačo, zato ne bi smelo priti do posebnosti. Za opravljanje poskusnega dela vam tako pripada plača, upravičeni pa ste tudi do plačila vseh prispevkov.

Seveda pa je pomembno, da zelo dobro preučite pogodbo o zaposlitvi, vključno s členom, ki zadeva poskusno dobo. Če vam delodajalec ne obljublja plačila za delo, opravljeno v poskusni dobi, je to znak za rdeči alarm. Vse pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju se namreč začnejo uresničevati z dnem nastopa dela in poskusna doba pri tem ni nobena izjema.

Kako dolgo lahko poskusna doba traja?

Poskusna doba je časovno omejena, zato se vam ni treba bati, da bi vam jo delodajalec podaljševal v nedogled. V skladu z ZDR-1 lahko poskusna doba namreč traja največ šest mesecev, delodajalec pa jo lahko podaljša le v primeru vaše začasne odsotnosti z dela, saj vas v tem primeru ni imel možnosti preizkusiti na delovnem mestu. Ravno zato ZDR-1 omogoča podaljšanje, da lahko poskusno delo res služi svojemu namenu.

Še dodatno pa lahko trajanje poskusne dobe opredelijo kolektivne pogodbe. Tako ima na primer kolektivna pogodba dejavnosti trgovine opredeljeno, da lahko poskusno delo v primeru pogodbe za nedoločen čas prav tako traja največ šest mesecev, v primeru pogodbe za določen čas pa največ eno tretjino časa, za katerega je bila sklenjena. Obstajajo pa tudi druge kolektivne pogodbe, ki vključujejo različne opredelitve poskusne dobe, zato se pred podpisom pogodbe pozanimajte tudi o tem.

Ženska tipka na laptop

Me lahko med poskusno dobo odpustijo?

Med poskusno dobo lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, če v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da poskusnega dela niste uspešno opravili. Odpovedni rok v tem primeru znaša sedem dni, delavec in delodajalec pa se lahko tudi pisno sporazumeta za krajši odpovedni rok in se pri tem dogovorita za ustrezno denarno povračilo.

Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela mora delodajalec delavca seznaniti z oceno dela in razlogi, zaradi katerih je ocenjeno, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil. Tovrstne razloge mora delodajalec navesti in obrazložiti pisno.

Pomembno je torej vedeti, da vas delodajalec ne more odpustiti brez razloga, temveč mora svojo odločitev glede neuspešno opravljenega poskusnega dela tudi ustrezno utemeljiti. Priporočljivo je, da delodajalec določi tudi način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela ter s tem delavca seznani že pred začetkom dela.

Kot že omenjeno, pa poskusno delo ni namenjeno zgolj delodajalcu, ampak tudi delavcu. Tudi zaposleni lahko namreč v tem času presodi, ali mu delo ustreza, in ima pravico redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi s krajšim odpovednim rokom, ki prav tako znaša sedem dni. Razlika pri tem pa je, da delavcu pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni treba navesti konkretnega razloga za tovrstno odločitev.

Kaj pa odpravnina in dopust?

Ker se poskusno delo zakonsko ne razlikuje od rednega dela po pogodbi o zaposlitvi, vam v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela prav tako pripada odpravnina, ki je določena za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Prav tako imate enako pravico do letnega dopusta kot v primeru, da vaša pogodba ne bi vključevala člena o poskusnem delu. Tej pravici se ne morete odpovedati, prav tako pa se z delodajalcem ne morete dogovoriti za denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust. Denarno nadomestilo je mogoče le ob prenehanju delovnega razmerja ali v primeru, da vam letnega dopusta v času trajanja razmerja ni uspelo izrabiti zaradi objektivnih razlogov.

Kot lahko vidite, poskusno delo ne pomeni nič drugega kot samo obdobje, namenjeno preizkušanju novega zaposlenega, ki pa ima enake pravice kot ostali zaposleni. V tem obdobju lahko delodajalec preveri, ali je kandidat v svoj življenjepis natrosil neresnice in pretiraval pri opisovanju svojih sposobnosti (česar vam nikakor ne priporočamo!) ali pa bo lahko s svojim delom resnično pripomogel k uspešnemu delovanju podjetja.

Pomembno je torej, da se med poskusno dobo dobro odrežete in s tem dokažete, da je delodajalec sprejel pravo odločitev, ko vam je ponudil mesto v svoji ekipi, ter da ste na razgovoru za delo realno predstavili, kaj vse mu lahko ponudite. Uspešno opravljeno poskusno delo vam lahko odpre tudi vrata za zaposlitev za nedoločen čas, zato resnično dobro izkoristite ponujeno priložnost!

Če še niste našli sanjske službe, pa hitro preverite prosta delovna mesta, ki jih najdete na zaposlitvenem portalu Optius, in morda boste že kmalu v rokah držali novo pogodbo o zaposlitvi!