Izpis delovne dobe

Delodajalci pri novi zaposlitvi od delavca potrebujejo izpis delovne dobe. Večkrat se pri zaposlenih (pa tudi nekaterih kadrovikih) pojavlja dilema, kako pridobiti podatek o delovni dobi.

Kako do podatka?

Podatek o delovni dobi je mogoče razbrati iz izpisa pokojninske dobe, ki ga zaposleni pridobi na ZPIZu (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).

Izpisek je moč dobiti na katerikoli enoti ZPIZa. Lahko ga prevzamete osebno, preko portala moj EZPIZ (potrebujete digitalno potrdilo) ali preko elektronske pošte z obrazcem - Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS

Izpis služi kot podlaga za izračun delovne dobe. Ne pomeni, da je podatek o pokojninski dobi enak podatku o delovni dobi.

Pokojninska doba ni enako delovna doba

Kadrovik ali računovodja bo iz izpisa razbral, koliko ima delavec dejansko delovne dobe, na podlagi pokojninske dobe. Zavedati se je potrebno, da nekatere postavke iz pokojninske dobe ne spadajo v delovno dobo.

Zakaj delodajalci potrebujejo podatek o delovni dobi?

Podatek o delovni dobi potrebujejo največkrat iz dveh razlogov:

  1. za izračun dodatnih dni dopusta
  2. za izračun dodatka za minulo delo

Izpis delovne dobe

 

Pripravila: Tanja Šket, Direktorica, Atama d.o.o.

 


Prijava na newsletter