Funkcijska oblika življenjepisa

Funkcijska oblika CV-ja v ospredje postavlja vaše sposobnosti, veščine in strokovna znanja, s tem ko izkušnje po posameznih delovnih mestih in sama delovna zgodovina niso poudarjeni. Tako je funkcijska oblika CV-ja predvsem primerna za iskalce prve zaposlitve ali tiste, ki se podajate na povsem novo karierno pot, saj sama oblika zakrije primanjkljaj delovnih izkušenj, poudari pa vaše kompetence. Po drugi strani pa tudi tiste, ki ste zamenjali že vrsto služb in tako preko funkcijske oblike življenjepisa izpostavite konkretna znanja in odgovornosti, ne pa tudi preteklih zaposlitev.

Funkcijski življenjepis torej uporabite, če:

 • ste iskalec prve zaposlitve oz. se ponovno vključujete na trg dela kot iskalec in želite predvsem poudariti doseženo znanje, veščine, sposobnosti in tudi osebnostne lastnosti
 • imate pridobljena znanja in izkušnje predvsem pridobljene na raznih tečajih, preko prostovoljnih ali honorarnih del (začasno ali študentsko delo)
 • ste pogosto menjali službo ter želite poudariti veščine in dosežke, obenem pa zakriti zaposlitveno preteklost
 • želite poudariti veščine, ki niso bile uporabljene pri zadnjih delovnih izkušnjah
 • imate mnogo izkušenj na vsebinsko različnih področjih
 • se želite podati na povsem novo karierno pot, kjer ste ne glede na dosedanje zaposlitve, začetnik

Oblika funkcijskega življenjepisa

Pri funkcijski vrsti življenjepisa je poudarek na spretnostih, tako da osrednji element CV-ja so vaše profilne kvalifikacije in poudarjene veščine, ki jih navedete od najpomembnejših do tistih najmanj oz. od najbolj relevantnih do manj bistvenih glede na delovno mesto, kamor se prijavljate. Pomembno je, da je jasno vidna rdeča nit vaše predstavitve in da svoje navedbe tudi podkrepite s konkretnimi dokazi.

Osebni podatki - dobro izpostavljeni, vendar naj ne zasedajo preveč dragocenega prostora na sprednji strani. Kontaktni podatki naj bodo jasni in predvsem pravilni!

Osebni profil in/ali karierni cilj - kratka, domiselno oblikovana izjava, ki naj bo prilagojena posameznemu delovnem mestu. Izkoristite teh nekaj stavkov, da predstavite svojo motivacijo in kako bi z vašimi kompetencami zadovoljili zahteve in pričakovanja in obenem če je potrebno tudi vaš karierni cilj in željo po napredovanju in soočanju z vedno novimi izzivi. Bodite pozorni, da v preostalem delu življenjepisa navedete dokaze, ki to vašo izjavo tudi potrdijo. Obenem poskrbite, da je izjava pozitivna in strokovno, ne vključuje nejasnih povedi, za katere se težko razbere, kaj ste želeli povedati in ne pretiravate z opisovanjem svojih talentov. V izjavi se mora začutiti vaša samozavest, pripravljenost na delo in obenem zavedanje, da še ne veste vsega, vendar ste pripravljeni učenje in se spopadati z novimi izzivi.

Funkcijski profil – to je osrednji del funkcijske oblike CV-ja, ki temelji na seznamu zahtev in pričakovanj v opisu prostega delovnega mesta. Najprej dobro premislite, kaj vse lahko pretvorite kot primerne sposobnosti za posamezno funkcijo, ovrednotite svoje kompetence in jih navedite po pomembnosti – začnete z bolj pomembnimi oz. tistimi, za katere menite da imate najmočnejše argumente, zakaj ste primerni za to delovno mesto, prosti manj pomembnim. Ne pozabite dopisati tudi natančne dokaze o tem, kako ste posamezno spretnost razvili in kako ste jo tudi uspešno uporabili v praksi, v vsakdanjem življenju, na začasnem delu ...

Primer:

  Funkcija:

Dokaz:

  Pisanje in PR komunikacija

Brez težav pišem vsebine, tako opisne kot marketinške, za različne ciljne skupine. Napisal sem predstavitvene članke za mnoga posamezna podjetja, ki so bila odlično sprejeta med bralci, v časopisu je bil objavljen članek na temo moje raziskovalne naloge, uspešno zapisal doktorsko disertacijo in objavil dva akademska članka.

 Prav tako sem vešč javnega nastopanja, saj sem vodil predavanja na Ekonomski fakulteti in sodeloval na različnih konferencah. Glede na izpolnjene ankete so bila moja predavanja vedno ocenjena z najvišjimi točkami.

  Reševanje težav

Zanašam se na analitičen in sistematičen pristop za reševanje problemov, iskanje vzorcev in iskanje odgovorov na ključna vprašanja. Iščem logične rešitve na podlagi preteklih izkušenj in novih idej, obenem pa za nasvet prosim izkušenejše in upoštevam mnenja sodelavcev.


Izobraževanje in kvalifikacije (usposobljenosti)
 –S kratkim povzetkom navedete le bistvo in sicer začnete z najbolj relevantnim oz. zadnje opravljenim usposabljanjem.

Ključni dosežki -  le če je primerno glede na vaše izkušnje lahko posebej navedete pomembne dosežke, uspehe ali odgovornosti.

Zgodovine dosedanjih zaposlitev – pričnete z zadnjo zaposlitvijo. Opis lahko ločite na dva dela: na »ustrezne delovne izkušnje« in »ostale delovne izkušnje«. Navedite tudi morebitno volontersko delo, opravljeno prakso, študentsko delo ... če so v povezavi z delovnim mestom in tako podkrepite svoj CV.

Interesi – vključite ustrezne interese, ki jih vidite na delovnem mestu, za kateregea se potegujete.

Reference – navadno se navede dve. Vedno najprej vprašajte za dovoljenje bivšega delodajalca, po potrditvi v CV zapišite celovite kontaktne podatke delodajalca ali zapišite, da so ti podatki na voljo na zahtevo.

PRIMERI funkcijskega ŽIVLJENJEPISA

Primerov kot tudi oblik funkcijskega CV-ja je veliko, saj samo zaporedje kot tudi elementi niso obvezni in točno določeni.

Tukaj vam tako podajamo enega izmed mnogih primerov, ki ga lahko naložite in uporabite kot svojo obliko ali pa vam je le v pomoč pri sestavljanju povsem svojega unikatnega CV-ja.

 

funkcijski CV

Naloži primer funckijske oblike CV-ja s praznimi polji

Naloži primer funkcijske oblike CV-ja

Kratka navodila in priporočila, kako izpolniti primer CV-ja s praznimi polji:

 • CV izpolnite tako, da le kliknete na sivo polje in že lahko pričnete s pisanjem vsebine.
 • Bodite pozorni, da ste izpolnili vsa polja, saj nočete delodajalcu poslati življenjepisa, kjer je še kakšno neizpolnjeno polje, kjer piše [Klikni in vpiši ...].
 • Če je polj preveč, jih preprosto označite in zbrišete, če vam katero polje zmanjka, pa le kopirate že vneseno polje in spodaj prilepite.
 • Priporočamo, da si naložite oba primera CV-ja, tako že izpolnjenega kot tega s praznimi polji, tako da si boste lahko s že izpolnjenim primerom pomagali, kaj vpisati v posamezno polje.

 

Naj Vaš življenjepis dela za Vas!

Ne pozabite CV-ja naložiti tudi na portal optius.com, saj:

 • vam pripravljen e-življenjepis omogoča enostavno in takojšnjo prijavo na zaposlitvene oglase tako na portalu kot na mobilni verziji z le nekaj kliki;
 • svojemu življenjepisu določite aktiven status in lahko se zgodi, da delo najde vas, saj ga tako lahko delodajalci opazijo v bazi, po kateri iščejo ustrezen kader in vas povabijo na zaposlitveni intervju.
list 6

 


Prijava na newsletter