Ali se na delo vozite s službenim vozilom?

Zakon o dohodnini definira boniteto kot »vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.« Najpogosteje pa se srečujemo z boniteto za uporabo službenega vozila za privatne namene.

Kaj to pomeni za zaposlenega?

Boniteta se zaposlenemu obračunava samo, če uporablja službeno vozilo tudi v zasebne namene. Višina bonitete, ki se upošteva za uporabo službenega vozila, znaša 1,5% nabavne vrednosti vozila, oziroma 1,875% nabavne vrednosti v kolikor podjetje plača gorivo za zasebno uporabo vozila. Znesek bonitete se zaposlenemu prišteje k njegovi davčni osnovi. 

sluzbeno vozilo2

Prevoz na delo in domov

Ker podjetje s službenim vozilom na ta način zagotavlja prevoz na delo in domov, posledično zaposlenemu ne pripada povračilo stroškov prevoza na in iz dela – a pozor, to velja samo v primeru, ko podjetje plačuje gorivo za zasebno uporabo vozila. V kolikor goriva ne zagotavlja, zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in domov, saj se prevoz smatra kot privatna uporaba.

Koliko kilometrov lahko naredimo v zasebne namene?

Meja pri številu prevoženih kilometrov v privatne namene, ki vpliva na višino bonitete, je 500 kilometrov mesečno. V kolikor zaposleni prevozi manj kot 500 kilometrov v zasebne namene, se nabavna vrednost vozila zmanjša za 50%.

Teja Kastelic, Svetovalka za kadrovske rešitve, Atama d.o.o.
Vir slike: www.freepik.com