Zunanja kadrovska služba

ČASOVNO, STROŠKOVNO IN STROKOVNO OPTIMIZIRANA ZUNANJA STORITEV ZA VAŠE PODJETJE

Ste manjše ali večje podjetje na trgu dela, ki potrebuje pomoč pri izvedbi kadrovskih aktivnosti? Je obseg podatkov, ki bi jih morali zajeti v celotno sliko preobsežen in se interdisciplinarno povezuje z drugimi oddelki, pravega sogovornika za preverbo pa nimate?

Kadrovski outsourcing

IZVEDBA ZUNANJE KADROVSKE SLUŽBE V CELOTI

Za podjetja, predvsem manjša, ki si full-time kadrovika ne morejo privoščiti, poznamo učinkovito rešitev v izvedbi zunanje kadrovske službe v celoti. Kaj to pomeni?

Za vas bo kadrovsko in delovno-pravno področje pokril strokovnjak v takšni meri, kot to potrebujete. Poskrbel bo za:

1) Zakonsko ustrezno in aktualno interno dokumentacijo

 • personalizirano ureditev splošnih aktov, pravilnikov in odločb v podjetju v skladu z ZDR-1, kolektivnimi pogodbami;
 • svetovanje s področja delovnega prava in razvoja kadrov s pripravo predlogov in izvedbo rešitev;
 • ureditev sistemizacije delovnih mest;
 • ureditev in vodenje evidenc s področja dela in socialne varnosti (evidence zaposlenih, evidence o delovnem času, …);
 • varstvo osebnih podatkov in ureditev v skladu z GDPR;
 • zastopanje in sodelovanje z delovnim inšpektorjem ter invalidsko komisijo.

>>> Želim izvedeti več

2) Aktualno in zakonsko področje dela s kadri

 • svetovanje, izdelava in vročanje vseh dokumentov s kadrovskega področja, ki so povezani z zaposlenimi (pogodbe o zaposlitve, odpovedi delovnih razmerij, opozorila zaposlenim, obvestila, napotnice za zdravniške preglede, obvestila o odmeri letnih dopustov …);
 • iskanje, selekcija in zaposlovanje kandidatov (v sodelovanju z vami in po vaših željah vam pomagamo oblikovati oglas, koordiniramo celotno izvedbo iskanja in selekcije, opravimo razgovore, če je potrebno tudi testiranja, in izpeljemo postopek zaposlitve);
 • organiziramo zbor delavcev, jih obveščamo o aktualnih spremembah, ki so povezane z njihovim delom, pripravljamo vso potrebno dokumentacijo, izvajamo letne razgovore).

>>> Želim izvedeti več

3) Delovno-pravno svetovanje

 • svetujemo kadrovikom, direktorjem, vodjem pri izvedbi zahtevnejših postopkov z delovno-pravnega področja;
 • sodelujemo pri pogajanjih s sindikati, inšpektorji, zaposlenimi in delodajalci, večkrat predstavljamo mediatorja in sinhronizatorja med različnimi interesnimi subjekti ali skupinami;
 • aktivno sodelujemo z glavnimi institucijami v RS, snujemo predloge in ukrepe, ki temeljijo na praktičnih primerih znotraj vašega podjetja.

>>> Želim izvedeti več

4) Prijave na razpise

 • sledimo aktualnim razpisom in subvencijam s področja kadrovanja in pomagamo delodajalcu do najbolj optimalne časovne in stroškovne investicije;
 • pripravljamo dokumentacijo za razpise in urejujemo postopke za pridobitev razpisnih sredstev s kadrovskega področja;
 • sledimo in načrtujemo kadrovsko dejavnost za podjetje, tako s področja zaposlovanja kot tudi razvoja kadrov.

>>> Želim izvedeti več

Izjava Simona Kufersin

POTREBUJETE POMOČ?

Želite enkraten nasvet z delovno-pravnega področja, projektno ureditev vaših internih aktov ali izvedbo celotne kadrovske službe za vaše podjetje?

zunanj kadrovski sodelavec