Izpostavitev oglasa

Postavite oglas na najbolj vidno mesto na portalu. Dodatno izpostavljen oglas bo ves čas objave viden na vrhu seznama rezultatov iskanj. Poleg tega bo viden kar 2x v času objave oglasa tudi na vrhu seznama v E-informatorju; to je obveščevalec o prostih delovnih mestih, na katerega so naročeni iskalci zaposlitve, ki jih iščete.

Ko bo torej iskalec zaposlitve iskal oglase po želenih kriterijih, ki se ujemajo s ponudbo v oglasu, bo med prvimi zadetki zagledal vašega. Prav tako bo vaš oglas pri vrhu seznama v E-informatorju, ki ga bo iskalec prejel na svoj e-naslov (2x v času objave vašega oglasa). Izpostavitev takega oglasa je odlična investicija za hitro in učinkovitejše privabljanje želenih kandidatov.

Primer izpostavitve oglasa2

 Primer izpostavitve oglasa na portalu.

Primer izpostavitve oglasa v einformatorju

 Primer izpostavitve oglasa v E-informatorju.