Zakaj je potrebno imeti izobražene delavce?

Danes se moramo stalno izobraževati, da ostajamo v koraku s tehnologijo in delovnimi procesi. Prilagajanje, kreativno razmišljanje in hitrostno pridobivanje znanja so ključne kompetence, ki ohranjajo našo konkurenčnost na trgu dela.

ČAS HITRIH SPREMEMB ZAHTEVA IZOBRAŽENE ZAPOSLENE

Si upamo pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi zaposleni v poplavi novosti prenehali slediti spremembam? In če bi managerji vztrajali pri obstoječih načinih dela? Naenkrat bi se znašli v svetu samovozečih vozil, pametnih tovarn, robotov in digitalne tehnologije, ki je ne bi znali upravljati. V »pametnem svetu«  nikakor ne bi več delovali »pametno«. Obstali bi na mestu, medtem ko bi jih ostali, ki so se pravočasno in ustrezno pripravili na spremembe, prehitevali. S svojim neuporabnim znanjem, zastarelimi delovnimi procesi, konservativnim načinom vodenja, bi postali nekonkurenčni. Časi, v katerih živimo, zahtevajo hitre spremembe in prilagajanja na vseh področjih, predvsem pa v podjetjih. Izobraževanje kadrov ni več le izbira, ampak je nuja.

LE VRHUNSKO ZNANJE PRINESE VRHUNSKE REZULTATE

Spremembe v poslovnem svetu si sledijo s tako naglico, da jih komaj še dohajamo. Od odkritja tekočega traku v 19. st., ki je zaznamoval prvo industrijsko revolucijo, smo preskočili v svet globalne digitalizacije. S svetlobno hitrostjo nas je že zajel val četrte industrijske revolucije, veliko dela prevzemajo stroji, digitalizacija in avtomatizacija nadgrajujeta poslovne procese; nanotehnologija, kvantno računalništvo, biotehnologija, spreminjajo delovne procese. Hiter dotok novih znanj odpira nove trge, ki posledično zahtevajo nova znanja in veščine od zaposlenih.

Nove tehnološke inovacije bodo zaposleni osvojili le z ustreznim in pravočasnim pridobivanjem znanja. Zato je potrebno, tako na strani zaposlovalcev kot iskalcev zaposlitve, prepoznati, da je človeški kapital ključ do uspeha. Vodstvo mora pri vsakem zaposlenem prepoznati prednosti in jih usmeriti tako, da bodo pri delu uporabili vse svoje močne adute in jih še nadgradili. Zato pa so potrebni motivirani zaposleni in vodja.

izobrazeni delavci

TRANSFORMACIJA SE ZAČNE V GLAVI

Seveda se vse začne pri nas samih, ne glede na to, ali smo direktorji ali ne. Vsak med nami si bo moral odgovoriti na osnovna vprašanja: Kako se sam soočam z novitetami, z lahkoto sprejemam nove naloge? Sem odprt za spremembe, prilagodljiv in hitro učljivi ali potrebujem nekaj več časa, da mi stvari zlezejo pod kožo?

Delovna mesta prihodnosti bodo zahtevala hitro učljive in prilagodljive kadre, ki bodo naklonjeni spremembam. Hitro bo potrebno osvojiti ustrezne digitalne veščine, obenem pa izuriti sposobnost prilagajanja. Ker je prihodnost naklonjena povezovanju in skupnemu upravljanju, je pravi in zadnji čas, da osvojimo tudi medkulturne veščine. Zato je treba poudariti tudi odgovornost zaposlenih, da se samoiniciativno izobražujejo. Učenje je vseživljenjski proces in se nikakor ne zaključi v določeni starosti.

Pripravila: Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala Optius.com