Zakaj je motivacija zaposlenih pomembna

Uspešna motivacija vključuje tako materialne kot nematerialne spodbude in je individualno naravnana.

Danes je vedno pogosteje v ospredju spoznanje, da konkurenčne prednosti podjetij niso le novi proizvodi in izpopolnjeni tehnološki procesi. Če hočeš uspeti in biti drugačen, ter težje posnemljiv, ti to omogočajo predvsem zaposleni, ki bi morali biti največji potencial vsakega podjetja. Mnogi direktorji se tega zavedajo, zato skrbi za zaposlene prek motivacije in sistemov nagrajevanj namenjajo veliko pozornosti. Zavedajo se, da dobri poslovni rezultati, ki so posledica večje produktivnosti, vedno bolj izvirajo iz zadovoljstva sodelavcev

Ravno zato je treba prepoznati njihove potrebe, želje in talente ter jih znati ustrezno motivirati za uspešno, inovativno, ustvarjalno in v skladu s cilji podjetja usmerjeno delo. Na tak način zaposleni v podjetju z veseljem posredujejo svoje znanje, sposobnosti in ustvarjalnost, zato ker sami tako želijo in ne zato, ker bi to morali. Nekateri delodajalci so pri iskanju pravih načinov motiviranja malce izgubljeni, saj je prijemov in teorij na tem področju veliko. Dobro je, da se kadroviki na tem področju med seboj povezujejo in izmenjujejo uspešne primere iz prakse. Pri tem pa je pomembno vedeti, da za vse zaposlene ne veljajo enaki načini motiviranja, saj se osebnostno med seboj zelo razlikujejo.

Matjaž Ahac, specialist za razvoj kadrov izpostavlja: »Osnova za motivacijo zaposlenih so jasni cilji in v učinkovitost usmerjeni odnosi. V organizacijskih okoljih si sicer želimo zavzetih, usposobljenih in motiviranih zaposlenih. To pomeni, da hočejo in zmorejo opravljati svoje delo in dosegati cilji organizacije, izkazujejo navdušenost in predanost skupnim ciljem, imajo radi svoje delo, verjamejo vase, v izdelke in storitve, se razvijajo ter izkazujejo osebnostno in profesionalno rast. Pot do tega vodi preko urejanja in izboljševanja procesov ter razvoja kompetenc. Na področju individualnega razvoja se začne pri rekrutaciji novo zaposlenih in se nadaljuje z usposabljanjem za delo, ciljnim vodenjem ter drugimi razvojnimi procesi. Zaposleni bodo motivirani v  organizaciji z motivirajočo organizacijsko kulturo, ustreznimi slogi vodenja, kakovostnim internim komuniciranjem in spodbudnim sistemom nagrajevanja. Gre torej za celovit mozaik, ki zahteva skrbno načrtovanje, izvedbo in nenehne izboljšave. Prepogosto pozabljamo, da je motivacija, tako kot vodenje predvsem individualen proces, prilagojen vsakemu posebej.«

Kot omenjeno, se dobri delodajalci zavedajo, da je za zadovoljstvo zaposlenih potrebno storiti nekaj več in  poskrbeti, da poleg denarnih nagrad upoštevamo posameznikove potrebe in motivacijske dejavnike uspešno prepletamo.

S spremembami v naši družbi prihaja namreč do razmer, ko se uveljavljajo še drugi, nematerialni dejavniki, ki spodbujajo zavzetost delavcev in krepijo njihov interes za delo. Delo, pri katerem lahko posameznik uveljavlja svoje sposobnosti in vidi lastno možnost razvoja in napredka, je za delavca velika spodbuda. Nekaj pa lahko dosežemo že s tem, da zaposlene kdaj pa kdaj za dobro opravljeno delo preprosto pohvalimo. Pohvala, izrečena v pravem trenutku in na ustrezen način, je lahko velika spodbuda, ki pri tistemu, kateremu je namenjena, spodbudi zadovoljstvo in še večjo ustvarjalnost. Zelo učinkovita je, če jo slišijo tudi drugi, saj to okrepi njen pomen, s tem pa vodstvo zaposlenim sporoča, da se v podjetju uspešnost ceni in nagrajuje.

Preberite še vsebini Kako biti uspešen vodja? in Coaching kot učinkovit pristop za izboljšanje poslovnega okolja.

Vir: Saša Boštjančič, direktorica kariernega portala Optius.com in Matjaž Ahac, specialist za razvoj kadrov.