Vpliv osebnosti kandidata na zaposlitev

Na področju kadrovanja so vedno prisotna nihanja. Srečujemo se s problematiko bodisi odpuščanja ali zaposlovanja kadra. Prav tako je prisoten pojav izboljševanja gospodarstva in posledično rasti povpraševanja po 'talentih' določene vrste.

Kljub različnim ukrepom posameznih delodajalcev, na trgu dela še vedno prevladuje bitka za talenti. Iz tega razloga je potrebno v podjetju aktivno sodelovati, da bi svoje najbolj uspešne delavce obdržali. Med uspešnostjo podjetja in zaposlenimi je jasna povezava, kar pomeni: če je cilj podjetja rast, je najbolj zanesljiv način za doseganje tega cilja ohranjanje zavzetih zaposlenih.

Kako pravzaprav izbrati »pravega« kandidata? Na papirju deluje ustrezen za odprto delovno mesto, na zaposlitvenem razgovoru ravno tako popoln kandidat za zaposlitev. Kaj pa njegova motivacija za uspeh? Kako smo lahko prepričani, da je resnično kompatibilen z delovnim mestom in s podjetjem ter, da smo izbrali najboljšega?

Osebnost kandidata M3

Mnoge študije so pokazale, da je osebnost zaposlenih močan vedenjski motivator, kar pomeni, da je osebnost povezana z uspehom. Študija »Pet velikih« (vir: Musek, J., 2010) kaže, da v kolikor osebnost delavca ne ustreza zahtevam delovnega mesta, ne bo motiviran z zunanjimi dejavniki, ne glede na to kako resne so posledice za slabe rezultate, ki jih producira.

Študija pravi, da lahko zaposlimo najboljšo osebo, vendar pa lahko njegova osebnost narekuje nekaj povsem drugačnega. Če se osebnost ne ujema z okoljem, zagona za uspeh mogoče ni. Da bi se prepričali, da imate pravo osebo na pravem delovnem mestu, lahko razvijete orodja, s katerimi boste učinkoviteje motivirali svoje zaposlene. Najprej je pa potrebno razumeti, kaj je vašemu zaposlenemu pomembno.

Obstajajo različne tehnike in metode, ki pokažejo kompatibilnost potencialnih kandidatov z delovnim mestom. Ena izmed teh je uporaba petega faktorskega modela za razumevanje lastnosti osebnosti, ki zajema pet širših dimenzij osebnosti, katere opisujejo človekovo osebnost kot so: ekstravertiranost/introvertiranost, vestnost, združljivost, odprtost ter čustvena stabilnost.

Če prikažem na primeru: ponavljajoče, monotonega dela (npr. vlaganje papirjev v fascikle ves dan, v samotnem delovnem prostoru), se bo vaš ekstrovertiran delavec po vsej verjetnosti naveličal in se pričel dolgočasiti po prvih 10 minutah opravljanja tega dela. Čeprav imajo ekstrovertirani ljudje lahko odlične organizacijske sposobnosti, njihova osebnost narekuje drugačno delovno okolje, da bi bili lahko uspešni.

Kot delodajalec želite, da je vsa zagnanost in energija uporabljena na pravi način. Ne zaposlujte ljudi na napačna delovna mesta. Ugotovite, kaj je za vaše kandidate in vaše zaposlene pomembno, saj če so vaši zaposleni zadovoljni in zavzeti, to vodi k uspešnosti tima in podjetja.

Pripravila: Željka Pećanin, Atama d.o.o.

Preverite še metode, ki bodo preverjeno delovale pri iskanju top kandidatov >>