V Evropi primanjkuje inženirjev

Evropska industrijska in proizvodna podjetja pesti pomanjkanje inženirjev in izkušenih tehničnih delavcev, posledica tega pa je lahko vse slabša konkurenčnost drugim trgom, predvsem Azijskemu.

Vodilni teh podjetij tako opozarjajo, da bodo z morebitnim nadaljevanjem takega trenda morali preseliti svoje razvojne oddelke v države, kjer je na trgu dela več inženirjev, v največji meri to pomeni na Kitajsko in v Indijo. Pomanjkanje izkušenega tehničnega kadra so izpostavili tako v nemškem podjetju Siemens kot podjetju Volvo Group, kjer bi v slednjemvpo predvidevanjih do leta 2025 potrebovali kar 50.000 inženirjev. Apelira se predvsem na izobraževalni sistem, ki bi moral ne le spodbujati mlade k izobraževanju v tehnični stroki temveč tudi dati velik poudarek na praktičnem usposabljanju in uporabnem inženirskem znanju, ki bi bilo primerno za nadaljno (prvo) zaposlitev.

Kako je z iskanjem inženirjev v Sloveniji?

Tudi pri nas je iskanje inženirja, predvsem izkušenega, pravi izziv za kadrovsko službo, saj med študenti vpis v ta študij ni ravno množičen, izkušeni se pa poačsi že upokojujejo. Še težje pa ga je potem motivirati in obdržati, saj zaradi pomanjkanja vsak dober inženir slej ko prej dobi ponudbo konkurenčnega podjetja.

V slovenskih podjetjih so odprti tako do izkušenih kot do mladih študentih, v vsakem primeru je težko pričakovati, da se bo nekdo v celoti takoj vpeljal v naravo dela in bi ustrezal vsem pričakovanjem. Praksa je tista, ki mladim največ primanjkuje in bi ji že same univerze morale dati večji pomen. Nekateri sicer že med samim študijem veliko delajo in so pravi strokovnjaki, ko diplomirajo. Nekatera podjetja pa predvsem v zadnjem času prisegajo predvsem na načinu, da dobrega inženirja naredijo sami. Tako so oprezni za obetavnimi študenti,  ki pokaže voljo in zagnanost, ter ga že med študijem usposabljajo in priučijo, tako da je tako rekoč že povsem pripravljen za samo zaposlitev. V tem času tudi spozna naravo dela, ugotovi ali mu to delo res leži, se ujame z ekipo in je na splošno zadovoljen z delovnim mestom.

Kako motivirati in obdržati?

Nekateri delodajalci so prepričani, da plača ni edini oz. bistveni motivator. Pravi inženir je navdušen nad izzivi in zadovoljstvom nad tem, kar počnejo in kar ustvarijo. Torej je predvsem pomembno, da ima pri delu dovolj svobode in proste roke, obenem pa se sooča vedno z novimi izzivi.

Poleg tega pa je še vedno tudi nagrajevanje eden od najpogostejših načinov, ki pa bi ga bilo veliko lažje realizirati, če bi bilo samo nagrajevanje bistveno manj obdavčeno. S tem bi lažje zadržali izkušen kader in tudi preprečili tako imenovani beg možganov.

Vir: Časopis Dnevnik, Časopis Finance


Preberite tudi: