Šola in služba – misija nemogoče 2020?

Prihodnji teden bodo otroci ponovno sedli v šolske klopi. Ste delodajalci pripravljeni na obvladovanje razmer, ki se nam morebiti obetajo v jesenskem obdobju?

Prihodnji teden bodo otroci ponovno sedli v šolske klopi. Za nekatere bo to pravi dogodek – prvič bodo zakorakali v hrame učenosti. Vsakoletne priprave, napeti živčki in veselje, ko se ponovno srečajo s svojimi vrstniki, bo letos začinila še posebna situacija v družbi – Covid-19. Ste delodajalci pripravljeni na obvladovanje razmer, ki se nam morebiti obetajo v jesenskem obdobju?

Šolski scenariji in starši

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predvidelo štiri možne scenarije za izvedbo pouka v jesenskem obdobju. Vsak scenarij vključuje morebitne izvedbe ali vsaj delne izvedbe pouka na daljavo – torej od doma. Za nekatere starše bo to zajeten zalogaj z več vprašanji kot odgovori, predvsem z naslednjih vidikov:

 • kako urediti varstvo za otroke, ki »hodijo v šolo« na daljavo,
 • kako bo odsotnost z dela vplivala na finančne tokove in socialno stabilnost družine,
 • kako otroku zagotoviti pogoje za izvedbo šolanja na daljavo in kdo mu bo nudil podporo,
 • kako poskrbeti, da bo tudi starš kot zaposleni, sodeloval s podjetjem in iskal kompromise za opravljanje dela?

Brez solidarnosti v družbi ne bo šlo.

Zagotovo lahko pričakujemo večje število okužb, raznoraznih odsotnosti in morebitnih karanten za celotne oddelke, kar pomeni, da bodo tudi starši primorani iz danes na jutri spremeniti planirane obveznosti v službi. Kaj lahko v takšnem primeru naredimo kot delodajalci?

1) Vsekakor moramo staršem omogočiti, da ostanejo doma in to skomunicirati na način, da pri tem ne bodo s sabo nosili tudi občutkov krivde. Zavedanje, da virus je med nami, pomeni tudi zavedanje delodajalca, da ob morebitnem prenosu virusa in okužbi, lahko v karanteni pristane večje število zaposlenih, zato je zamejevanje nujno. Cena odsotnosti nižjega odstotka zaposlenih je neprimerljivo boljša »izbira« kot popolna ustavitev delovnih procesov zaradi dejanske širitve okužbe.

Delodajalec mora v primeru z vsem tem povezane odsotnosti z dela ugotoviti in z delavcem uskladiti:

 • razlog za odsotnost z dela,
 • pravno podlago za odsotnost, odvisno od primera do primera (delo od doma, letni dopust, koriščenje viška ur, karantena, bolniška itd.),
 • urediti/zbrati ustrezno dokumentacijo,
 • obvestiti računovodstvo in dostaviti veljavno dokumentacijo, da bo izveden ustrezen in pravilen obračun,
 • po potrebi obveščati in sodelovati s pristojnimi institucijami.

2) Za družine z nižjimi prihodki ali večjim številom otrok, ki se že v običajnih okoliščinah trudijo za ohranjanje znosnih pogojev za življenje, lahko prispevamo tudi v drugih (trajnostnih in sezonskih) oblikah:

 • poiščemo solidarnega partnerja za oskrbo z živili,
 • organiziramo izmenjavo oblačil znotraj podjetja in »2nd hand« tržnico (v takšnem primeru moramo zagotoviti primeren prostor, ki ustreza tudi določilom NIJZ),
 • družine usmerimo ali jih informiramo o dodatnih možnostih v družbi (CSD, Zveza prijateljev mladine idr.),
 • na podjetju preverimo starejšo tehnično opremo in morebitne možnosti odpisa, odkupa za simbolično ceno  – morda bi kakšen rabljen računalnik ali tiskalnik prišel prav otrokom za izvedbo šolanja na daljavo.

3) Dejstvo je, da nekateri zaposleni svojega dela ne bodo opravili prav zaradi tovrstne  odsotnosti. Za vse ostale, ki lahko v celoti ali vsaj delno opravijo delo od doma, pa predlagamo, da se na to čim hitreje in čim temeljiteje pripravite in to delavcem tudi omogočite. Delo je na tak način prav tako opravljeno, velikokrat brez motečih faktorjev, še bolje kot sicer – gre za dobrodošlo fleksibilno obliko dela. Preverite, kakšne pogoje za delo doma delavec potrebuje in se dogovorite o nadaljnjem delu. Seveda morate z delavcem zadevo konkretno urediti (s Pogodbo o zaposlitvi), dogovoriti glede zagotovitve materialnih in delovnih sredstev, nadomestil zanje, natančno določiti kraj opravljanja del, poskrbeti za varstvo poslovne skrivnosti, določiti glede delovnega časa in vodenja evidenc delovnega časa in urediti druge pravne podlage ter pred pričetkom nameravanega dela na domu obvestiti Inšpektorat RS za delo.

v solo po koroni

Potem pa še 1. september!

Državni zbor je v lanskem letu sprejel dopolnilo 165. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki obema staršema prvošolca omogoča pridobitev enega dneva izrednega dopusta, če bosta otroka na njegov prvi dan pospremila v šolo.

Tako kot za vsak izredni dopust, velja tudi v tem primeru, da ga lahko delavec izrabi v kolikor zanj predhodno zaprosi. Delavec lahko dopust izrabi izključno na prvi šolski dan in ga ne more prenašati. Delodajalci zato pravočasno pridobite podatke, kdo bo dopust koristil, saj boste le tako lahko organizirali delo. Otroci  ta dan vstopajo na novo pot v svojem življenju in staršem je neprecenljivo, da ga na to pot pospremijo.

Če za svoje delovne procese še niste iskali ali izvajali prilagoditev, je sedaj skrajni čas, da to naredite. Z vrnitvijo v šolske klopi bodo otroci zagotovo ena izmed glavnih šibkih točk prenosa Covid-19, kar bo vsekakor vplivalo tudi na dinamiko v podjetjih in v celotni družbi sploh.