Razlika je med sodelovanjem in so-delanjem

V časopisu Finance smo zasledili zanimiv članek, ki razlaga razliko med "sodelovati" in "so-delati", katera je sicer zelo majhna v pisanju, pa tako veliko v praksi.

Če kar povzamemo razlago sodelovanja go. Eve Boštjančič, ki je članek zapisala: Sodelovanje je kot tekoče interkativno stanje, pri katerem ima vsak posameznik moč vplivati na celoto in nasprotno: da celota vpliva na vsakega posameznika.

Nekdo, ki zase trdi, da je zelo družaben človek in nima težav sodelovati v ekipi, je lahko še vedno šibkejši člen sodelovanja kot nekdo, ki je sicer mogoče malo bolj redkobeseden, se po službi ne zadržuje s sodelavci na kavi, vendar pa pri samem delu konkretno sodeluje z drugimi, zna poslušati in obenem tudi podati mnenje, ki mogoče ni vsem po godu ali pa je celo totalno nestrinjanje, pa vendar se ne boji izraziti. Prvi je primer sodelavca, ki ga imajo povečini vsi radi, vendar pa če ta oseba pri samem delu ne zna izstopati in podati mnenj - potem zanj lahko rečemo da zna so-delati. Ker sodelovanje niti slučajno ne pomeni harmonije ekipe, ki se o vsem soglasno odloča in nihče nič ne oporeka. Podjetje bodo napredovale, ko bodo njihove ekipe znale sodelovati - to pa pomeni združevale različnosti in ne enakosti.

Ja, včasih pride do napetosti, vendar zaposleni, ki znajo sodelovati, znajo izraziti svoje mnenje, pa po drugi strani tudi prositi za pomoč na področju, kjer so sami nekoliko slabši. Seveda to ni tako enostavno kot se sliši, saj od posameznika zahteva tudi veliko mere prilagodljivosti, vendar s skupnim ciljem se vse da. Kot je pisateljica članka navedla primer o tajnici, ki je odlična v svojem delu, njena organiziranost pa na najvišjem nivoju. Ko je dobila novo nalogo s strani direktorja, naj pripravi neke statistične podatke, kateri naj bodo podprti z grafi, pa je vedela, da podatke bo že pridobila, grafi v Excelu pa ji delajo težave. Brez pomislekov se je obrnila na sodelavko, za katero ve, da je v tem domača in delo je bilo s skupnimi močmi opravljeno hitro in kvalitetno. 

Vsi imamo prednosti in slabosti, in če se obojih zavedamo, tudi vemo, v čem lahko pripomoremo k podjetju in se izražamo ter po drugi strani vemo, kdaj se moramo obrniti na sodelavca, ki je v določeni zadevi veliko boljši. S takimi ljudmi je ekipa močna, delovanje, ukrepanje in samo napredovanje pa bo veliko hitrejše. 

Znati sodelovati ni le nekaj, kar potrebujemo v službi za dosežen cilj in poslovni rezultat, s sodelovanjem dosežemo zavzetost, povezanost in nove ideje, ki jih kar na enkrat ni več težko uresničevati. 

Vir: Časopis Finance (6. 12. 2013)