Povračilo stroška prehrane med delom

Vsem zaposlenim po Zakonu o delovnih razmerjih po 130. členu omenjenega zakona pripada povračilo stroška v zvezi z delom - tudi povračilo stroška za prehrano med delom.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših vprašanj glede povračila stroška malice.

Kolikšna je višina povračila stroška prehrane med delom?

Znesek malice v zasebnem sektorju določa kolektivna pogodba, saj njena višina ni določena z zakonom, kot nam je to poznano iz javnega sektorja. Tako minimalni znesek povračila stroška prehrane določa kolektivna pogodba, ki zavezuje podjetje glede na njegovo dejavnost. V kolikor podjetje ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, višino povračila stroška prehrane med delom določajo podzakonski akti. Kot zaposleni ste vedno upravičeni do vpogleda v omenjene kolektivne pogodbe / akte, prav tako imate v pogodbi v zaposlitvi navedene, katere kolektivne pogodbe / podzakonski akti zavezujejo podjetje v katerem ste zaposleni.

Kolikšen je maksimalni znesek povračila stroška prehrane?

Kot omenjeno, kolektivna pogodba za javni sektor določa fiksni znesek, kolektivna pogodba za delovne dejavnosti pa minimalni znesek. Delodajalec lahko izplača tudi znesek, višji od minimalnega, pri čemer mora upoštevati, da je neobdavčeni znesek le do višine 7,96 evra za 4-8 urni delavnik. Mejo obdavčitve določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom.

Povracilo stroskov prehrane med delom2

Kdaj je delavec upravičen do povračila stroška prehrane?

Do povračila stroška prehrane med delom je upravičen delavec, ki je na delu prisoten vsaj 4 ure. Če je delavec na delu prisoten 10 ur ali več, se neobdavčeni znesek za vsako dopolnjeno uro prisotnosti (po 8 urah prisotnosti) poveča za znesek 0,76 evra – z drugimi besedami, malica lahko za ta dan znaša 0,99 evra / dopolnjeno uro več, brez da bi bilo potrebno plačati davek.

Kaj pa malica na službenem potovanju?

V kolikor ste na službenem potovanju v tujini, vam malica za ta dan ne pripada, ampak vam pripada dnevnica. Višina dnevnice v tujini je določena glede na posamezno državo in se sorazmerno zmanjša glede na to, koliko obrokov ste imeli na službenem potovanju zagotovljenih.

Če ste na službenem potovanju v Sloveniji vam za potovanje krajše od 6 ur pripada malica, za potovanje nad 6 ur pa sorazmerni delež dnevnice (polna dnevnica vam pripada v primeru, da vaše potovanje traja dalj kot 12ur).

Teja Kastelic, Atama d.o.o.