Obveznosti delodajalca

ZDR-1 poleg obveznosti delavcev določa tudi obveznosti delodajalcev, ki jih morajo izpolnjevati na podlagi zakona in pogodbe o zaposlitvi.

Poleg osnovnega 28. člena ZDR-1 o pravicah in obveznostih delodajalca med zakonske obveznosti delodajalca sodijo tudi:

  • obveznost zagotavljanja dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (43. člen ZDR-1),
  • obveznost rednega in pravočasnega plačila za opravljeno delo, v nasprotnem je podan pogoj za izredno odpoved delovnega razmerja s strani delavca (44. člen ZDR-1),
  • obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (45. člen ZDR-1),
  • obveznost varovanja delavčeve osebnosti (46. člen ZDR-1),
  • varovanje dostojanstva delavca pri delu (47. člen ZDR-1) in
  • varstvo delavčevih osebnih podatkov (48. člen ZDR-1).

Način zagotavljanja navedenih obveznosti in tudi druge obveznosti delodajalca se podrobneje uredijo v pogodbi o zaposlitvi.

bigstock 203520538 velika