Nasveti za kadrovike

Zaradi spremenjenih delovnih mest in sodobnejših načinov dela, kot posledica digitalizacije in avtomatizacije je že danes potrebno razmišljati kako prekvalificirati zaposlene ali jih dodatno izobraziti, usposobiti. Predstavljamo vam nekaj predlogov, kako se tega lotiti.

Čeprav poklicev prihodnosti ne poznamo, se moramo nanje pripraviti

Raziskave kažejo, da bo do leta 2025 šest od desetih zaposlenih delalo v poklicih, ki jih danes sploh ne poznamo. Tudi proizvodnje hale so trenutno precej drugačne, kot so bile nekdaj. Samo pomislimo, da bo robot v neki proizvodnji nadomestil pet zaposlenih. Te ljudi je potrebno pravočasno prekvalificirati in usposobiti za nova dela. Že sedaj je potrebno zaposlene pripraviti na te spremembe, jih motivirati, spodbujati, prekvalificirati. Pred vami je nekaj predlogov, kako se tega lotiti.

Usposabljanje_delavcev.jpg

KAKO IZOBRAŽEVATI SVOJE ZAPOSLENE?

IZOBRAŽEVANJE PONUDITE PRAVOČASNO: pridobivanje novih znanj ni nekaj, kar boste ponudili zaposlenim šele, ko ne bodo več obvladali delovnega procesa. Takrat je prepozno. Izobraževanje mora potekati konstantno.

POSTANITE VODJA, KI SPODBUJA IZOBRAŽEVANJE: le tako boste dobili zaposlene, ki imajo širok pogled v področje dela in bodo na tekočem z novostmi.

PRI ZAPOSLENIH PREPOZNAJTE NJIHOVE TALENTE IN JIH NADGRADITE: v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odhajali v nove službe, kjer bodo lahko izkoristili svoje znanje in razvijali talente.

PODPIRAJTE ZAPOSLENE, DA BODO PRIDOBLJENA ZNANJA UPORABILI V PRAKSI: vemo, da je stara navada železna srajca, zato je pomembno, da jih spodbujate k uporabi novih veščin in znanj.

Nekaj dejstev, ki vas bodo prepričala:

  • S primerno izobrazbo, razvijanjem talentov boste privabili tudi mlade, saj le ti iščejo delodajalce, ki spodbujajo ustvarjalnost in družbeno odgovornost.
  • Zaradi porušene demografske slike spodbujajte izobraževanje tudi pri starejših, saj vemo, da se prebivalstvo stara. Izognili se boste pomanjkanju kadra, ki je že opazen na trgu.
  • Z družbeno odgovornim delom in razumevanjem potreb posameznika boste zmanjšali fluktuacijo v podjetju.
  • Z izobraženim kadrom in dobrim zgledom boste iskan delodajalec, ki bo privabil talente, kar vas bo popeljalo med konkurenčna podjetja.
  • Pravočasno boste pripravljeni na prihajajoče spremembe, saj boste že imeli izobražen in usposobljen kader za delo v novih panogah in poklicih, medtem ko se bodo ostali šele pripravljali na spremembe.
  • Izobraženi zaposleni, ki bodo ostali v podjetju, bodo na daljši rok povrnili vložek v njihovo znanje. Podjetju bodo omogočili napredek s tem, da bodo znanje in izkušnje prenesli na druge.

Pripravila: Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala optius.com
Vir slike: Freepik