Konkurenčna prednost podjetja se skriva v najboljših kadrih

Na trgu dela se trenutno odvija velika bitka za najboljše in najobetavnejše kadre. Prave talente moramo prepoznati že na začetku selekcijskega postopka.

»Ker mi ponujeno delovno mesto v sicer uspešnem slovenskem podjetju, ni predstavljalo primernega izziva, sem si poiskal novega delodajalca, kjer lahko uresničujem svoje karierne potenciale. Tako sem zadovoljen jaz, ker uživam v službi, podjetju pa raste dobiček, saj  uspešno trži moje nove produkte.« To pravi nekdo, ki je uspel poiskati primernega delodajalca, ki mu poleg odlične službe omogoča tudi karierno napredovanje in razvoj.

Podjetja danes vedno bolj bijejo bitko za pridobitev uspešnih kadrov, saj so prav top kandidati tisti, ki lahko pripeljejo podjetje do konkurenčne prednosti. Da pa bodo v podjetju zaposleni zadovoljni, motivirani in bodo maksimalno izkoristili svoj potencial, je ključno zavedanje HR managementa o pomenu zavzetosti zaposlenih. Sistematična strategija razvoja kadrov v podjetju postaja zato vse pomembnejša. 

Že v postopku selekcije in izbire kadrov moram izmed množice kandidatov izbrati najbolj obetavne. Zaposlitveni razgovor predstavlja prvo sito, kjer je potrebno izbrati najboljše. Kadrovik, ki ima ustrezna znanja, ki pozna politiko podjetja, ki je seznanjen z vsemi delovnimi procesi in zahtevami delovnega mesta, tako ne bo v dilemi pri izbiri najboljših. Selekcija kadrov je preveč pomemben proces, da bi ga prepustili naključju. Danes ni dovolj izbrati zaposlenega, ki bo strokovnjak za neko področje. Pomembno je, da se bo novo zaposleni tudi vključil v kulturo organizacije. Ugotoviti moram, kakšne so njegove vrednote, kaj ga motivira, kaj pričakuje od zaposlitve. Če kandidatu ne ponudim ustrezne motivacije, če se ne bo zmogel vključiti v obstoječo strukturo podjetja, me bo tudi odličen strokovnjak prej ali slej zapustil. Top kandidat ne bo ostal v podjetju za vsako ceno. Kot vodja se moram potruditi, da ga obdržim, vanj vlagati čas in denar ter zagotoviti njegovo zadovoljstvo, saj bo le tako maksimalno učinkovit.

Ključno je, da se približam vsakemu posamezniku, ga spoznam, prepoznam njegove talente in jih razvijam. Če zaposleni ne bodo videli izziva v svojem delu, če jim bo zmanjkalo motivacije, če ne bodo prepoznali več ničesar, kjer bi lahko še kaj storili na svoji karierni poti, bodo postajali ravnodušni. Nemotiviran kader ne more biti učinkovit. Je pa lahko tako stanje dobro izhodišče in izziv za kadrovika, da se vpraša, kako in na kakšen način lahko še vzpodbudi in motivira zaposlene. Nezainteresiran in apatičen kader je lahko posledica napačnih kadrovskih odločitev. Če HR management ne prepozna in ustrezno ne motivira talentov, bo v podjetju prišlo do poslabšanja delovne klime, slabih rezultatov, nezadovoljstva. Zato je potrebno nenehno iskanje idej, kako izboljšati sodelovanje z zaposlenimi in sistematično razvijati in upravljati kadrovski potencial.

Vsakdanji pozitivni medčloveški odnosi se odražajo tudi v podjetjih. Zgraditi je potrebno dober odnos svojimi zaposlenimi, saj bodo tako tudi oni navzven imeli dobre odnose s partnerji. Vsak človek rad sliši pohvalo, zato ob uspehu pohvalim sodelavce, saj jim s tem pokažem, da mi ni vseeno za njihov doprinos k podjetju. Zaposleni imajo različne želje, zato se jim poskušam približati in če je mogoče, uskladim želje posameznika s cilji podjetja. Nekomu npr. veliko pomeni, da mu omogočim premakljiv delovni čas, nekdo rad podaljša odmor za malico. Če mi delovni proces to omogoča, jim to dopustim. V zameno mi bodo radi priskočili na pomoč ob povečanem obsegu dela.

Pri zaposlovanju novih delavcev moram poskrbeti za uvajanje, izobraževanje. Raziskave kažejo, da novo zaposleni delavci, ki so šli skozi sistematično uvajanje in izobraževanje, hitreje izkazujejo nadpovprečne rezultate pri delu.

Pomembno je načrtovati tudi razvoj posameznika, da ta ne »zaspi« na delovnem mestu. Sestanki med letom so odlična priložnost, kjer lahko skupaj z zaposlenimi preverim, kako  uresničujejo zastavljene cilje. Dobil bom odgovore na vprašanja kaj pogrešajo, kaj jih obremenjuje, kako lahko delavcu pomagam, da bo dosegel zastavljen cilj. Empatičen stik in pogovor na štiri oči bo spodbudil pri zaposlenih večje zaupanje in pripadnost podjetju.

Zaposlene pohvalim ob doseganju nadpovprečnih rezultatov in jih primerno nagradim. Vse pogosteje se pojavljajo nematerialne oblike nagrajevanja kot so fleksibilen delovni čas, izobraževanje, soudeležba pri dobičku. Kot delodajalec se moram zavedati, da ključni kadri želijo več kot denar. Nematerialne spodbude so najbolj učinkovite, saj izboljšujejo kakovost preživetega časa v podjetju. Svojim zaposlenim lahko ponudim brezplačni tečaj joge, v pisarnah imajo masažne stole, organiziran imajo odmor za telovadbo,… Na ta način izboljšujejo kvalitete časa, preživetega v podjetju.

Človeški kapital danes postaja neprecenljiv, saj ima bistven vpliv na uspešnost podjetja. Prijazna organizacijska kultura, pozitivni medsebojni odnosi, sistematično vlaganje v kadre postajajo ključni dejavniki, na katerih se izoblikujejo takšni kadri, ki niso samo strokovnjaki, temveč postavljajo temelje za konkurenčno prednost podjetja.

Avtor: Saša Boštjančič, direktorica portala mojazaposlitev.si