Kompetence prihodnosti

V prihodnosti je pričakovati spremembe v potrebnih kompetencah za prihodnost. Velika večina zaposlenih bo verjetno morala pridobiti povsem nove kompetence, ostali pa bodo morali svoje obstoječe kompetence bistveno nadgraditi.

Kompetence so seveda izredno pomembne pri gradnji lastne kariere. Poleg formalne izobrazbe, ki jo pridobimo med študijem, delodajalce zanimajo tudi ostale kompetence, s katerimi lahko morebiti pripomoreš k boljšemu razvoju podjetja ali k npr. boljšemu delovnemu okolju. Če bomo želeli v prihodnosti napredovati bomo torej morali nenehno razvijati svoje obstoječe kompetence in nenehno usvajati nove.

Nekaj najpomembnejših kompetenc prihodnosti, orientiranih za leta 2021 do 2025:

  • Smiselnost
  • Sveže in prilagodljivo razmišljanje
  • Računsko razmišljanje
  • Napredna tehnološka pismenost
  • Kognitivno razmišljanje
  • Socialna inteligenca
  • Kulturna prilagodljivost
  • Samodisciplina
  • Kreativno razmišljanje
  • Virtualno sodelovanje

Vsako od navedenih kompetenc si bomo v nadaljevanju pogledali malce volj podrobno.

Kompetence prihodnosti 3

#1 Smiselnost

Pomembno je, da v vsaki situaciji znamo ravnati smiselno ter preudarno. Smiselne in premišljene odločitve so tiste, ki lahko prinesejo pozitivne spremembe (tako v poslovnem kot v zasebnem svetu).

#2 Sveže in prilagodljivo razmišljanje

V vseh askpektih življenja moramo znati biti prilagodljivi, sicer najverjetneje ne bomo prav uspešni. Tako je tudi v poslovnem okolju. Seveda je prav, da izražamo svoje mnenje in stojimo za tem, vendar moramo znati oceniti situacije, v katerih je to primerno. Poleg prilagajanja je pomembno tudi, da razmišljamo odprto in s tem razvijamo sveže ideje, ki so vedno dobrodošle.

#3 Računsko razmišljanje

S pojmom računsko razmišljanje zajamemo predvsem iskanje globlje resnice ter dvom v postavljena dejstva. V poslovnem svetu je takšen način razmišljanja izredno dobrodošel, saj lahko vodi k izboljšavam, novim odkritjem ali spremembam na bolje. Ljudje, ki bodo vedno želeli izvedeti več ter se ne bodo pustili zadovoljiti s preprosto razlago, so v poslovnem svetu zalo cenjeni.

#4 Napredna tehnološka pismenost

Tehnologija iz leta v leto napreduje hitreje, zato bo zelo pomembno, da se bomo znali le temu prilagoditi, in to hitro. Tehnološka pismenost je že dandanes izrednega pomena pri zaposlovanju in gradnji kariere, v prihodnje pa bo seveda še toliko bolj.

#5 Kognitivno razmišljanje

To je sposobnost razmišljanja o dveh ali več različnih idejah hkrati ter preklapljanje med njimi. Za veliko ljudi tak način razmišljanja predstavlja stres, tisti, ki pa se tega poslužujejo, pa so v poslovnem svetu nepogrešljivi.

#6 Socialna inteligenca

Socialna inteligenca pomeni odzivanje, razumevanje ter prepoznavanje čustev in občutkov druge osebe. To pomeni, da smo se sposobni ustrezno vesti, da dosežemo socialne cilje. Nekdo, ki je visoko socialno inteligenten pozorno posluša sogovornika, izkazuje empatijo, deli stvari z drugimi, se sporazumeva ter rešuje konflikte in ohranja zdrave odnose.

#7 Kulturna prilagodljivost

V prihodnosti bo zelo pomembno, da bomo sposobni v poslovnem okolju sodelovati z ljudmi iz različnih kultur.

#8 Samodisciplina

Gre predvsem za reševanje konfliktnih situacij. Pomembno je, da smo samodisciplinirani do te mere, da pri konfliktu izberemo asertivno komunikacijo, etično presodimo situacijo in s tem najdemo pravo rešitev.

#9 Kreativno razmišljanje

Tisti, ki razmišljajo kreativno, znajo na problem pogledati s sveže perspektive, s čimer spodbujajo neobičajne rešitve. S takim načinom razmišljanja lahko posameznik podjetje spodbudi k produktivnejšemu delovanju, zato so ustvarjalni ljudje zelo dobrodošli v vsakem oddelku.

#10 Virtualno sodelovanje

Glede na trenutno situacijo s koronakrizo, v kateri smo se znašli, je jasno, da se bomo tudi v prihodnosti primorani prilagajati določenim nepredvidljivim situacijam. Veliko podjetij se bo verjetno tudi v prihodnje odločilo, da določene stvari ostanejo virtualne, kar ima seveda svoje prednosti. Zato je pomembno, da se privadimo oz. naučimo z ljudmi sodelovati tudi virtualno.

Kaj pa vi? Katere od zgoraj naštetih kompetenc boste morali v prihodnosti na novo usvojiti in katere boste zgolj nadgradili?