Kompetence prihodnosti za tiste, ki si upajo nemogoče

Spremembe na trgu dela se spreminjajo hitreje kot letni časi. Iskalci zaposlitve bodo morali poiskati nove načine, da bodo ostali konkurenčni v prihodnosti.

Go with the flow

»Prihodnost pripada tistim, ki si upajo nemogoče!« 

Ker se prihodnost na trgu dela oblikuje in ustvarja že danes, naj dopolnim citat, da pripada tudi vsem:

⇨   ki imajo pogum, da vztrajajo, ko ostali obupajo,
⇨   ki razmišljajo izven okvirjev,
⇨   so inovativni, empatični in sposobni hitrega prilagajanja,
⇨   strastni in entuziastični,
⇨   ki spretno upogibajo svoja jadra glede na smer vetra.

Trg dela je živ sistem, ki se nenehno spreminja. Poleg hitrega tehnološkega napredka smo priča tudi demografskim in družbenim spremembam, ki oblikujejo razmere na trgu dela. Razvoj novih delovnih mest zahteva nova znanja, pojavljajo se novi poklici, povezujejo se znanja različnih strok in oblikujejo nove panoge.

Sodobni iskalci zaposlitve in tisti, ki bodo službo iskali v prihodnosti, bodo morali poiskati nove načine, kako ostati konkurenčen v prihodnosti, če se bodo želeli uspešno prilagoditi trgu dela. V prednosti bodo tisti, ki »bodo znali nastaviti svoja jadra gleda na smer vetra«. Potrebno bo aktivirati sposobnosti in jih povezati z znanjem ter zahtevami konkretnega delovnega mesta. Samo diploma ali magisterij v prihodnosti ne bosta dovolj. Časi, ko smo imeli službo za nedoločen čas, pogosto tudi vse življenje, so mimo. Pridobljeno znanje v času šolanja bo zaradi hitrega tehnološkega napredka zastaralo. Digitalizacija že sedaj močno vpliva na spretnosti in znanje, ki jih zahtevajo sodobna delovna mesta. Kapital na karierni poti posameznika bodo kompetence, ki jih bo potrebno nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

bigstock Confused Businessman With Dire 230732933

Posamezniki, ki se zavedajo pomena znanja, naj si že v času šolanja pridobijo vrline, kot so delavnost, pogum, mreženje. Z omenjenimi kvalitetami bodo lažje vstopali na trg dela, ter hitreje prehajali med različnimi strokovnimi področji, se hitro prilagodili na spremembe, lažje prenašali težavne situacije.

Raziskava Svetovnega gospodarskega foruma celo navaja, da naj bi se do leta 2020 spremenila skoraj tretjina kompetenc, ki so pomembne na trgu dela danes.

Četrta industrijska revolucija, ki temelji na digitalizaciji, zahteva nova znanja. Uvaja nova delovna mesta ter spreminja obstoječa. Vključuje velike količine podatkov, pridobljene v izredno kratkem času ter pametne sisteme, ki bodo bistveno spremenili gospodarstvo. Od posameznikov bo zahtevala predvsem interaktivno reševanje problemov, organizacijske spretnosti, razmišljanje »out of the box«, jasen fokus, empatičnost, ter izjemno hitro prilagajanje na novosti. Pomembne bodo postale tudi osebnostne lastnosti posameznika, predvsem žar, zanos in energija, s katero bodo delali. Prožnost pa bo tista, ki bo potrebna v vseh fazah in procesih dela. Tisti, ki bodo na delovnem mestu »zaspali« in ki ne bodo zmogli iti v korak s spremembami, bo trg dela sam avtomatsko izločil. Njihova znanja in kompetence ne bodo konkurenčne.

Seveda se bomo morali tudi delodajalci, če bomo želeli ostati v vrhu, poskrbeti za nenehno izobraževanje svojih zaposlenih, imeti stalen dotok novih znanj, ter biti na tekočem z vsemi novostmi.

V luči sprememb, ki prodirajo v naša življenja, se namreč že kažejo velika neskladja na trgu dela. Potrebe podjetij po določenih tehničnih kadrih naraščajo, primanjkuje ustrezno izobraženega kadra. Povečuje se povpraševanje po računalničarjih, matematikih, strokovnjakih na področju novih tehnologij, biotehnologih, …

Futuristi menijo, da bomo v prihodnosti morali opravljati kar 60 odstotkov poklicev, ki jih danes sploh ne poznamo. Omenjeni poklici in delovna mesta bodo nastajali z veliko hitrostjo, zato se je pametno čim prej začeti pripravljati nanje. Spremembe se bodo dogajale z robotizacijo, avtomatizacijo, digitalnim povezovanjem. Avtomatizirale se bodo ponavljajoče operacije v proizvodnji. Pojavila se bo potreba po velikem številu poklicev na področju upravljanja tehnologije. Posledično bodo nekateri poklici postali nepotrebni.

Glede na demografske spremembe in starajočo se delovno populacijo se bodo na drugi strani začeli pojavljati novi poklici. Že sedaj se pojavljajo potrebe po skrbi za starejše, opolnomočenju posameznika, varstvu starejših. Iskani bodo profili iz socialnega področja, socialni delavci, negovalci.

Ključne kompetence prihodnosti se bodo oblikovale pod vplivom četrte industrijske revolucije, digitalizacije in avtomatizacije. Svoj pečat bo pustila tudi spremenjena demografska slika trga dela. Glede na smernice gibanja, ki vplivajo na trg dela, pa lahko predvidevam, da bodo ključne iskane kompetence prihodnosti: inovativno razmišljanje, empatičnost, sposobnost hitrega prilaganja, fokusiranost na cilj in multidisciplinarnost.

 

Avtor: Saša Boštjančič, univ. dipl. soc. del., direktorica kariernega portala Optius.com