Kako privabiti nove in zadržati obstoječe zaposlene?

Kaj zaposlenemu danes največ pomeni? Ali je to dobra plača, fleksibilen delovnik, varno delovno okolje, možnost napredovanja? Ali so to tudi odločilni faktorji, ki jih upošteva potencialni kader? Preberite v nadaljevanju.

Trenutno je na voljo več delovnih mest kot pred začetkom pandemijo leta 2020. Glede na to, da se stanje na trgu dela z vedno večjo precepljenostjo izboljšuje, je povečan obseg prostih delovnih mest logična posledica. V letu 2020 smo se soočili z množičnimi odpuščanji, čakanji na delo ipd., trenutno pa večino podjetij beleži rast in povečano potrebo po delavcih. Podjetja želijo nadoknaditi kar so v letu 2020 »zamudila«, kar se kaže v povečanju števila naročil in s tem večji pritisk na obstoječe delavce.

Panoge, ki imajo trenutno največ težav s pridobivanjem kadra so gostinstvo in turizem, saj se je večje število prej zaposlenih v gostinstvu in turizmu prezaposlilo v druge panoge, ki jim nudijo večjo socialno varnost in se nimajo namena vrniti v prej omenjene panoge. To pa pomeni še večje pomanjkanje delavcev v teh dveh panogah, kjer je bilo že pred pandemijo izjemno težko najti ustrezen kader.

Prosti stol v pisarni 

Trenutno je več povpraševanja po delovnih mestih, kot je iskalcev zaposlitve.

Težave pri zaposlovanju  imajo tudi v drugih panogah kot so IT, komerciala in nenazadnje tudi kadrovanje. Vsem je skupno, da se išče visoko usposobljen kader, ki poseduje specifična predvsem tehnična znanja na področju IT-ja, na drugi strani pa se na področju komerciale in kadrovanja iščejo posamezniki, ki imajo močno razvite mehke veščine kot so komunikacija, smisel za ljudi, empatija in seveda prodajne sposobnosti.

S pomanjkanjem delovne sile pa se že nekaj časa spopada predelovalna industrija, ki svoje kadrovske potrebe pokriva z uvozom tuje delovne sile. Podjetja v Sloveniji se največ poslužujejo uvoza delovne sile iz Balkana predvsem iz Bosne in Hercegovine in Srbije. Vendar pa se pomanjkanje delovne sile kaže tudi v teh državah in se bazen delavcev tudi tam vztrajno manjša.

Trendi kažejo, da bo v prihodnje potrebno v kolikor bi želeli uvoziti delavce iz tujine iskati tudi v bolj oddaljenih državah, kar pa zna biti zamudno in pa stroškovno neučinkovito zaradi zapletenejše birokracije in jezikovnih barier. Podjetja se morajo za voljo ustreznega pokrivanja kadrovskih potreb ponovno osredotočiti na lokalno okolje in lokalen kader.

Spodaj smo našteli nekaj možnosti, ki imajo lahko pozitiven vpliv na privabljanje novih zaposlenih bodisi za nižje profile kot tudi za višji in bolj specializiran kader.

BOLJŠE PLAČILO

Eno izmed najbolj učinkovitih načinov zadrževanja in privabljanja kadra je ustrezno oziroma boljše plačilo. Število ponudb delovnih mest za resne in aktivne iskalce, je trenutno tako veliko, da bo iskalec med več ponudbami izbral tako, ki bo poleg drugih ustreznih pogojev ponujala tudi ustrezno višino plačila. Seveda vsak posameznik ne glede na panogo v kateri deluje želi za svoje delo kar se da najvišjo možno plačilo, pa vendar morajo podjetja s pomočjo raziskave trga in tega kakšno plačilo ponuja konkurenca ustrezno prilagoditi svoje finančne pogoje.

Podjetje, ki omogoča svojim zaposlenim ustrezno plačilo, ki posamezniku zagotavlja socialno varnost in zadovoljevanje njegovih potreb bo lažje in hitreje dobilo ustrezne zaposlene. Poleg plačilnih pogojev, ki jih ponuja konkurenca, se morajo podjetja vprašati kakšna znanja in izkušnje pričakujejo s strani iskalcev. V kolikor so ta znanja in izkušnje tako specifične, da je kader deficitaren, boljše plačilne pogoje bo podjetje moralo ponuditi, da bi privabili ustrezen kader in zadržali dober kader, ki v podjetju že dela.

Zaposleni sedijo v urejenem delovnem prostoru z belo mizo in rožami

Zaposlenemu veliko pomeni, če se na delovnem mestu dobro počuti.

RAZLIČNE UGODNOSTI

Poleg ustreznega plačila so pri privabljanju in zadrževanju kadra ključne tudi druge ugodnosti, kot so delovni čas, različna izobraževanja, brezplačni prigrizki, kava in biljard, organizirano varstvo za otroke ipd. Podjetja so vedno bolj inovativna pri ponujanju najrazličnejših ugodnosti zaposlenim, vendar pa moderni prostori in brezplačni prigrizki niso tisto ključno kar bi na koncu pretehtalo, da se posameznik odloči za zaposlitev v določenem podjetju. V zadnjem letu, se je izkazalo, da zaposlenim več pomeni fleksibilnost na delovnem mestu v smislu prihodov in odhodov, tistim, ki pa so zaradi zaprtja šol imeli težavo z varstvom otrok pa bi največ pomenilo, da bi podjetja imela možnost organiziranega varstva.

Organizirano varstvo otrok je ena izmed ugodnosti, ki se je podjetja v Sloveniji še vedno ne poslužujejo dovolj, vendar pa je ena izmed ugodnosti, ki lahko zaposlenim ponudi največ dodane vrednosti, saj jim omogoči, da imajo »eno skrb manj« ko pride do varstva otrok. Seveda se želje in ugodnosti, ki bi si jih zaposleni želeli odvisne od posameznika do posameznika glede na to v kakšnem obdobju se takrat nahaja. Najlažje podjetja izberejo katere ugodnosti bi zaposleni želeli s preprosto anonimno anketo, nato pa se na podlagi zbranih odgovorov določi katere ugodnosti se ponudijo zaposlenim. Tak pristop je poleg tega, da se pridobi informacijo kaj si zaposleni želijo, zaželen saj zaposleni dobijo občutek o soodločanju v podjetju in s tem večji občutek pripadnosti.

VARNO OKOLJE

Okolje v katerem se zaposleni počutijo varne tako fizično kot psihično je pogosto prezrto s strani delodajalcev. Delavci morajo imeti občutek, da je delodajalec naredil vse, da se preprečijo poškodbe na delovnem mestu oziroma minimizirati vpliv delovnega okolja na zdravje zaposlenega. Na drugi strani pa varno okolje v psihičnem smislu pomeni, da se zaposleni počuti varno če je potrebno izpostaviti kakšno nepravilnost, neustrezno prakso sodelavca, nadrejenega ali kakršno koli težavo s katero se zaposleni sreča.

Delovno mesto mora zaposlenemu nuditi dovoljšen občutek varnosti, da izpostavi težave ali strahove, ki ga pestijo. Zaposleni, ki se v delovnem okolju počuti varno bo na delovnem mestu učinkovitejši in uspešnejši, kar pa bo pripomoglo k manjši fluktuaciji.

Zaposleni sedijo za stekelno mizo, ker imajo poslovni sestanek.

Možnost napredovanja je dobra stimulacija za zaposlene.

MOŽNOST NAPREDOVANJA

Napredovanje je ena izmed ugodnosti, ki ni pozitivna samo za zaposlenega ampak tudi za podjetje, saj zaposlenega motivira, da boljše opravlja svoje delo. Jasno definiran načrt napredovanja zaposlenemu omogoča, da v vsakem trenutku ve na kateri karierni stopnički se v danem trenutku nahaja in kaj mora storiti, da napreduje. S tem ko ima jasno določene cilje in mejnike bo pri delu bolj zagnan kar ima pozitiven učinek na opravljeno delo in nenazadnje na poslovanje podjetja. Podjetja za katera tudi iskalci vedo, da imajo jasno začrtana napredovanja, so za iskalce toliko bolj zanimivi, saj si lahko predstavljajo, da bodo v podjetju zaradi možnosti konstantnega napredka imeli možnost zvišanja plačila in sprejemanja vedno večjih odgovornosti in kompleksnejši nalog.

ENOSTAVEN NAČIN PRIJAVE

Podjetja, ki omogočajo hitro in enostavno prijavo si lahko obetajo več prijav kot tista z dolgimi in nejasnimi prijavnimi postopki. Ljudje od nekdaj stremimo k čim lažjemu in enostavnejšemu upravljanju nalog nič drugače pa ni pri prijavah na delovna mesta. Večja podjetja se rada poslužujejo internih sistemov za sprejemanje prijav, ki v veliki meri zahtevajo vpisovanje podatkov v polja, ki jih imajo posamezniki že izpolnjene znotraj svojega življenjepisa. Sistemi in aplikacije, ki omogočajo, da se kandidati prijavijo brez dodatnega izpolnjevanja polj in kandidata na najhitrejši način peljeta skozi prijavni postopek, bodo pripomogli k večjemu številu prijav. Na tak način se kandidati lahko prijavijo tudi takrat ko niso doma, v pisarni ali ob računalniku in se lahko prijavijo kar na poti.

FLEKSIBILNOST GLEDE DELOVNEGA ČASA

Delo na daljavo in prilagodljivi urniki postajajo bolj priljubljeni kot kdaj koli prej. Seveda fleksibilnost urnika ali delo od doma zaradi narave dela ni mogoča za vse panoge, se pa za določena delovna mesta, kjer je fizična prisotnost nujna da urediti, lažje menjave izmen, koriščenja prostih dni ipd.

Grafični prikaz računalnika, kjer na enkranu piše job

Podjetja, pokrbite, da bo prijava na vaš zaposlitveni oglas hitra in enostavna.

Neglede na vse možne spremembe, ki jih podjetja lahko vpeljejo bo v določenih panogah potreba po specifičnih kadrih še vedno obstajala in jih ne bo mogoče enostavno zapolniti samo z objavo prostega delovnega mesta na zaposlitvenih portalih.

Podjetja se v teh primerih lahko poslužujejo strokovnjakov, ki delujejo na trgu izključno za iskanje in selekcijo specifičnih kadrov, ki poiščejo posameznika z točno določenimi znanji in kompetencami. Na drugi strani pa se podjetja, ki iščejo manj klasificiran kader lahko pri iskanju in uvozu kadra iz tujine uporabijo kadrovske agencije, ki lahko pripomorejo k hitrejšemu in nenazadnje cenejšemu postopku zaposlovanja.

Napisala: Rebeka Benda, Optius.com