Kako motivirati zaposlene

Izziv je najti kvalitetnega in motiviranega zaposlenega.

Nekatere lastnosti so priučene in v veliki meri privzgojene kot so delavnost, samodisciplina, ciljna naravnanost in želja po uspehu. Takšni zaposleni se ne bojijo občasnega poraza ali neuspeha, ker vedo, da so padci zelo pomemben in nujen del zmag in uspehov. Nekateri so neskončno kreativni in radovedni. To sta dve izjemno pomembni lastnosti, ki vedno bolj prihajata v ospredje inovativnih podjetij in tistih, ki samostojno in pogumno stopajo na svojo podjetniško pot.

Kako pa kvalitetno motivirati zaposlene, da se čutijo vitalni del podjetja, da vedo, da so slišani in spoštovani?

Spodbudno delovno okolje.

Nekaterim je bolj kot plačilo pomembno, kako se počutijo na delovnem mestu in kakšna je medsebojna klima med sodelavci. Z učenjem mehkih veščin, komunikacije in vzpostavljanjem iskrenih odnosov tako vertikalno kot horizontalno lahko podjetje veliko naredi na področju motivacije zaposlenih.

Primerno mesečno plačilo, nagrade, stimulacije in udeležba pri lastništvu podjetja oziroma pri deljenju dobička.

Ko ima lastnik posluh za to, da deli uspešnost med tiste, ki to omogočajo, torej tudi zaposlene, jim s tem da potrditev, da jih ceni. To je zelo močan motivacijski dejavnik.

Stabilno podjetje.

Če se kažejo temni oblaki nad uspešnostjo podjetja, naj vodstvo tega ne skriva temveč naj razgrne načrte, kako bo preusmerilo barko neuspeha v vode uspeha in s tem seznani zaposlene. Namreč, večjo motivacijo lahko dobijo delavci, ko vedo v kakšnem stanju se nahajajo kot če se jim prikriva. S skrivanjem dejanskega stanja se zaposlenim sporoča, da se jim ne zaupa in da niso pomemben deležnik pri kreiranju uspešnosti, kar je seveda zelo daleč od resnice. Z iskrenostjo se daleč pride, tudi na delovnem področju.

Ali je zaposlitev stalna?

To je seveda vedno bolj pereče in pomembno vprašanje, ki terja jasen odgovor. Motivacija zaposlenih je odvisna tudi od tega, kakšna bo dolgoročna varnost na tem delovnem mestu in s tem povezanimi mesečnimi prihodki. To je izjemno močan faktor motivacije in ne nazadnje tudi pripadnosti podjetju.

Kultura podjetja je pomemben člen pri povezovanju zaposlenih in pri njihovi motivaciji. Ali imate definirane cilje, realno vizijo in kako v resnici upravljate s doseženimi realnimi rezultati? Ste odprti ali skrivate kaj se dogaja s podjetjem? Koliko zaupate svojim zaposlenim? Da, vprašanj je več kot odgovorov. Faktor motivacije se skriva tudi v vseh zgornjih vprašanjih.

Avtorica prispevka je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in diplomirana socialna delavka Melita Kuhar, delujoča v Svetovalnici, www.svetovalnica.si, dosegljiva na tel.št. 031 666 168 ali preko info@svetovalnica.si.