Kako iskati novega sodelavca

Ko je v podjetju sprejeta odločitev po potrebi novega sodelavca, je ta odločitev velik izziv, saj ni lahko najti tistega zares pravega sodelavca.

Možnosti iskanja novih sodelavcev so raznolike, vsako podjetje pa izbere tiste načine, ki mu najbolj ustrezajo. Potreba po novih delavcih nastane iz različnih razlogov, bodisi zaradi širitve podjetja, kjer je iskanje novega sodelavca nujnega pomena, bodisi zaradi nadomestitve obstoječega delavca.

Na voljo je mnogo načinov iskanja novih sodelavcev:

Objava zaposlitvenih oglasov v tiskanih medijih

To je lahko eden izmed načinov objavljanja zaposlitvenih oglasov in običajno najdražji, cene manjših oglasov so namreč lahko še vedno velik stroškovni zalogaj. Časopis ali drugi tiskan medij je sicer klasična oblika, ki so ga ljudje še vedno navajeni. Zagata pa je v tem, da je pogosto velikost oglasnega prostora v časopisu večinoma majhna v primerjavi z vsebino, ki jo želite objaviti.  Težava je lahko tudi v tem, da objavljeni zaposlitveni oglas enostavno spregledate, če istega časopisa ne prelistate.

Objava zaposlitvenih oglasov na internetu in iskanje po bazah življenjepisov

To je najbolj razširjen in priljubljen način objavljanja zaposlitvenih oglasov, saj predstavlja obilico prednosti tako za iskalce zaposlitve kot tudi za delodajalce. Za tovrstne objave zaposlitvenih oglasov  delodajalec lahko dobi velik odziv iskalcev zaposlitve. Zaposlitvene oglase lahko objavljate na vaši spletni strani ali preko zaposlitvenih portalov, ki vam vsebino oglasov uredijo po vaših željah. Zaposlitveni oglasi na internetu so poljubno vsebinsko dolgi in so objavljeni toliko časa, kot želi delodajalec.

Namesto priprave in objave zaposlitvenega oglasa pa delodajalec preko zaposlitvenih portalov lahko zakupi tudi vpogled v Bazo življenjepisov kandidatov, ki aktivno iščejo zaposlitev. Tovrsten zakup ni draga naložba, cene so prilagojene glede na število vpogledov, ki si jih delodajalec določi. Delodajalec lahko tudi na tak način najde primernega kandidata in ga neposredno kontaktira in povabi na razgovor za zaposlitev.

Iskanje kandidatov preko fakultet in srednjih šol

Veliko fakultet in srednjih šol organizira delavnice ali predavanja s potencialnimi delodajalci, s katerimi lahko študentje ali dijaki stopijo v kontakt in so tako na dobri poti za pridobitev študentskega dela ali prakse.

Podjetja, ki iščejo deficitaren kader, pogosto stopijo v kontakt z določenimi srednjimi šolami in fakultetami in že v času šolanja z dijaki in študenti vzpostavijo stik. Ponudijo jim študijsko prakso ali študentsko delo ter  jim po končanem šolanju omogočijo pripravništvo oziroma jih redno zaposlijo.

Študentje lahko v sodelovanju s podjetjem izdelajo diplomsko nalogo in se po uspešno zaključenem študijo zaposlijo v dotičnem podjetju.

Ustna priporočila obstoječih sodelavcev - mreženje

Nemalokrat se delodajalci ne poslužujejo »klasičnih« oblik objavljanja zaposlitvenih oglasov, ampak skušajo novega zaposlenega poiskati s pomočjo vez, poznanstev in mreženja. Delodajalci se obrnejo na svoje sodelavce, da priporočijo morebitnega prijatelja ali znanca, ki izpolnjuje pogoje prostega delovnega mesta. Mreženje je zelo učinkovito orodje pri iskanju novih sodelavcev, o čemer pričajo tudi mnoge statistike. Mreženje je velikokrat prisotno tudi na različnih dogodkih ali sejmih, kjer potencialni kandidati tudi sami stopijo do želenega podjetja.

Objava zaposlitvenega oglasa preko Zavoda za zaposlovanje

Pogosto se delodajalci še vedno odločijo za objavo brezplačnega zaposlitvenega oglasa preko Zavoda za zaposlovanje. V okviru programov spodbujanja zaposlovanja Zavod za zaposlovanje omogoča delodajalcem tudi subvencije oziroma delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

Izbiranje kandidata preko kadrovskih agencij

Kadrovska agencija lahko v veliki meri opravi celoten postopek iskanja pravega kandidata za prosto delovno mesto. Objavijo zaposlitveni oglas, naredijo postopek selekcije kandidatov in opravljajo vse nadaljnje postopke namesto delodajalca. Ta možnost izbire ustreznega kandidata je zelo priporočljiva za vse delodajalce, ki se zaradi pomanjkanja časa ne morejo lotiti celotnega postopka izbire novega sodelavca.

Kadrovska agencija lahko ustrezne kandidate za prosto delovno mesto najde s pomočjo »lova na glave«. To so tako imenovani »headhunterji«, ki preko mreže poznanstev in neposrednega stika poiščejo ustreznega kandidata namesto delodajalca. Ta način se večinoma uporablja za iskanje vodstvenih in strokovnih kadrov.

Preko omrežja LinkedIn

Zadnje čase je vedno bolj v uporabi tudi družbeno omrežje LinkedIn, ki je namenjeno poslovnemu mreženju. Preko LinkedIn omrežja lahko delodajalec povsem brezplačno objavi zaposlitveni oglas. Na LinkedIn omrežju je namreč prisotnih zelo veliko iskalcev zaposlitve, ki imajo praviloma višjo izobrazbo in tudi sami vedo, kje se lahko nahajajo potencialni delodajalci. Na voljo so pa tudi plačljivi oglasi, ki so pozicionalirani tako, da so še dodatno izpostavljeni ciljni skupini kandidatov.

Nadvse pomembno je dejstvo, da se delodajalec odloči kakšna metoda iskanja sodelavca je zanj najbolj primerna glede na časovne, kot tudi finančne zmožnosti. Cilj vsakega delodajalca je, da najde primernega sodelavca, ki bo vestno in kakovostno opravljal svoje delo in se ujel z obstoječo ekipo.

Vir: zaposlitveni portal mojazaposlitev.si