HR slovar

Za lažje razumevanje nekaterih izrazov s področja kadrovanja in sorodnih tem smo vam na kariernem portalu Optius pripravili HR slovar.

Delo v kadrovski službi pogosto vključuje zanimivo kombinacijo strategij in znanj ljudi. Medtem ko je velik del poklica sestavljen iz administrativnih nalog in zagotavljanja upoštevanja postopkov, je drug, še večji del dela ponavadi osredotočen na ljudi. Če ste se že kdaj srečali s kadrovskim strokovnjakom, verjetno veste, da so ugodnosti, sistemi, postopki, objave zaposlitvenih oglasov in vodenje razgovorov ključni del kadrovske službe.

Za lažje razumevanje nekaterih izrazov in konceptov s področja človeških virov smo pripravili spodnji seznam besed:

POGODBA O NERAZKRITJU INFORMACIJ

(angl. Non disclosure agreement – NDA ali Confidentiality agreement - CA) - obravnava informacije zaupne narave, ki jih stranki delita zaradi različnih vzrokov in niso namenjene tretjim osebam. Tovrstna pogodba se pogosto uporablja, saj omogoča zaščito poslovnih skrivnosti udeleženih strank.

POGODBA O NERAZKRITJU INFORMACIJ

NEPOTIZEM

(angl. nepotism) - je prednostno zaposlovanje sorodnikov in prijateljev, čeprav bi bili drugi morda bolj kvalificirani za te položaje.

Nepotizem zaposlovanje sorodnikov2

ODLIV / ODHOD ZAPOSLENIH

(angl. attrition) – zmanjševanje števila zaposlenih, ki so posledica odpovedi, smrti ali upokojitev zaposlenih, ki povzročajo zmanjšanje delovne sile delodajalca.

Odhod zaposlenega odpoved

IZHODNI INTERVJU

(angl. Exit interview) – pogovor s sodelavcem, ki zapušča podjetje, saj delodajalec na tak način lahko preveri organizacijsko klimo in dejavnike motivacije zaposlenih.

Prednost pri tem je, da delodajalec izve za morebitne težave na delovnem mestu in jih poskuša izboljšati, direktni feedback od odhajajočih zaposlenih ter zakaj so se odločili za menjavo zaposlitve.

Izhodni intervju oziroma pogovor s sodelavcem ki zapusca podjetje

UVAJANJE NOVIH ZAPOSLENIH

(angl. onboarding) - proces pomoči novemu zaposlenemu, da se prilagodi v socialnih in izvedbenih aspektih na svoje novo delo hitro in brez težav.

Onboarding ali uvajanje novih zaposlenih

NAČRTOVANJE NASLEDSTVA

(angl. succession planning) je postopek upravljanja talentov, ki oblikuje skupino usposobljenih delavcev, ki so pripravljeni zapolniti ključne vloge, ko voditelji in drugi ključni zaposleni odstopijo.

Nacrtovanjw nasledstva postopek upravljanja talentov. jpg

VEDENJSKE KOMPETENCE

(angl. Behavioral competency)  - so ocene vedenjskih in karakternih lastnosti zaposlenega. Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, ter ste motivirani, da nekaj dejansko naredite.

Vedenjske kompetence

ČUSTVENA INTELIGENCA

(angl. emotional intelligence) - je sposobnost prepoznavanja, presoje in upravljanja lastnih čustev in čustev drugih. Je najpomembnejši dejavnik osebnostne prilagoditve v medosebnih odnosih.

Custvena inteligenca na delovnem mestu

UPRAVLJANJE SPREMEMB

(angl. change management) - je disciplina, ki se nanaša na to, kako pripravljamo, opremljamo in podpiramo posameznike, da uspešno sprejmejo spremembe, da bi dosegli organizacijski uspeh in rezultate.

Upravljanje sprememb ali Change management

STRATEŠKO PRIMERJANJE

(angl. benchmarking) – strateško primerjanje politik in praks s podobnimi podjetji, predvsem z organizacijami v podobni stroki in s podobno kadrovsko strukturo.

Benchmarking ali stratesko primerjanje

SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

(angl. due diligence) - je storitev, ki posameznika seznani s poslovanjem družbe in povezanimi poslovnimi, finančnimi, pravnimi, davčnimi ter drugimi tveganji pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo družbe.

Skrbni pregled poslovanja ali Due diligence

Pripravila: Kristina Zalaznik, skrbnica ključnih strank in karierna svetovalka na kariernem portalu Optius

Vir: https://www.rasmussen.edu/
Vir slik: Pexel in Bigstock