Hitrost pri zaposlovanju je ključnega pomena

Ker je trenutno večina ustreznih kadrov že zaposlena, je bistvenega pomena hitra odločitev pri izbiri pravega kandidata.

Po najnovejših podatkih Statističnega urada RS je v 1. četrtini letošnjega leta kar za 18,3 % manj brezposelnih oseb kakor v enakem obdobju leta 2018. (Vir)

Med aktivnimi iskalci zaposlitve v večini primerov, po pogovorih z iskalci in odzivih podjetij opažamo, da je veliko prijav na delovna mesta od že zaposlenih kandidatov. Kljub temu, če oseba, ki išče novo zaposlitveno priložnost ni brezposelna, ne želi predolgo čakati na povratno informacijo o izbiri s strani delodajalca.

Iz praktičnih primerov podjetja menijo, da je za kandidata, s katerim ste že opravili prvi krog razgovora, najugodnejši čas za prejetje povratne informacije v manj kot sedmih dneh. Prav tako pa je to ugodno tudi za delodajalca, saj so možnosti, da si kandidat v tem času najde drugo (boljšo) ponudbo, manjše. Skušajmo razumeti tudi stališče kandidata, ki je pred kratkim izgubil službo in si angažirano išče novo priložnost – predvidimo lahko, da bo tak kandidat sprejel ponudbo pri najhitrejšem delodajalcu.

Predvsem hitrejši z odločitvijo pa moramo biti, če kandidata po prvem krogu razgovora čaka še kakšen krog razgovora ali morebitno psihološko testiranje.

Hitrost pri zaposlovanju3

Postopek zaposlitve osebe, ki že ima zaposlitev, se razvleče

Upoštevajoče zakonsko ali pogodbeno določeni odpovedni rok, nas izbrani kandidat obvesti kdaj preneha s trenutnim delovnim razmerjem oziroma kdaj lahko nastopi z delom pri nas.

Pred sklenitvijo pogodbe moramo opraviti še nekaj obvezujočih korakov, kot so:

  • napotitev kandidata na predhodni preventivni zdravstveni pregled,
  • seznanitev z delom, pogoji dela ter njegovimi pravicami in obveznostmi,
  • posredovanje predloga pogodbe 3 dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
  • usposabljanje za varno opravljanje dela (ob sklenitvi delovnega razmerja).

Postopek zaposlitve brezposelne osebe se lahko bistveno skrajša

Kot ponazarjajo primeri iz prakse podjetij, je kandidat ki je opravil vse predhodne obveznosti, prejel uspešno opravljeno zdravniško spričevalo ter peti dan po končnem izboru že pričel z delom pri naročniku.

Vir: Janja Kompare, Atama d.o.o.