Aneks k pogodbi o zaposlitvi

Aneks k pogodbi o zaposlitvi je sredstvo oziroma način s katerim delavec in delodajalec lahko sporazumno spreminjata ali dopolnjujeta sklenjeno pogodbo o zaposlitvi

Vendar pa z aneksom ni mogoče urediti vseh sprememb, ker ZDR-1 v 2. odstavku 49. člena izrecno določa, da se v primeru:

1. sprememb: 

  • naziva delovnega mesta oziroma vrste dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1,
  • kraja opravljanja dela,
  • časa, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
  • razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
  • določila o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
  • določila ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom.

bigstock 178454674 velika

2. odpovedi pogodbe s ponudbo nove:

  • sklene nova pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu.